SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
 • 2016-05-30 18:27:45
  Indkomstaftrapning af børnechecken forskelsbehandler danske børnefamilier. Ja faktisk er reglerne så grelle, at der findes eksempler på familier, der er fuldt ud indkomstaftrappet af deres børnecheck, trods en negativ hustandsindkomst. Reglerne bør derfor ændres, hvilket kan ske ved enten at...
 • 2016-05-11 17:30:50
  Skatteretssager er kendetegnet ved, at det gennemsnitligt kun er ca. 15 % af sagerne ved Højesteret, der bliver vundet af skatteyderne. Dette var en medvirkende årsag til, at selskabet Paranova – som jeg har omtalt i tidligere blogindlæg: ”Paranova tabte...
 • 2016-04-21 12:21:01
  Mediedebatten de seneste uger har i høj grad været præget af den såkaldte ”Panama-sag”, som vedrører en lækage af 11,5 mio. dokumenter fra advokatfirmaet Mosack Fonseca. Lækagen har påkaldt sig stor opmærksomhed verden over. I udlandet mest af alt på grund...
 • 2016-02-09 10:29:24
  Sagen har ikke kun konsekvenser for Paranova, men rammer dansk erhvervsliv bredt. Den manglende domstolsprøvelse i sagen og Paranovas anmodning om forlig bevirker således, at SKAT nu – overfor andre virksomheder – kan fortsætte den praksis, som de fik underkendt...
 • 2016-01-22 08:21:30
  Skatteministeren har åbnet forhandlingerne om en ny retssikkerhedspakke, hvor der bl.a. er afsat 40 mio. kr. årligt til at genindføre fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i skattesager. Dette fremgår af en række artikler bragt i Børsen den 21. januar...
 • 2016-01-19 10:57:31
  Folketinget har vedtaget en lov, der suspenderer forældelsesfristerne i SKATs inddrivelsessager. Formålet var at undgå et milliardtab for staten, fordi SKAT ikke kunne nå at inddrive gæld i tide. Hensynet til statens finanser blev altså sat højere end hensynet til...
 • 2015-12-18 07:48:00
  Skatteminister Karsten Lauritzen har med en pressemeddelelse den 14. december 2015 annonceret to nye retssikkerhedspakker – nr. 2 og 3 - som han vil lancere i 2016. Samtidig har han inviteret en række organisationer til dialog. Og ros for det....
 • 2015-11-18 20:20:00
  Et af retsstatens grundprincipper er, at man ikke skal kunne frihedsberøves uden vished for, at man kan komme for en dommer og uden vished for, hvornår denne domstolsprøvelse kan ske. Fx skal en udlænding der frihedsberøves i dag, fremstilles for...
 • 2015-06-11 20:09:40
  SF har været i kælderen, fundet en gammel vin og hældt den på ny flaske. Partiet har nemlig på ny foreslået, at staten, regionerne og landets 98 kommuner skal boykotte selskaber, der opererer i skattely. Det stående spørgsmål er imidlertid, hvad SF...
 • 2015-04-16 09:25:10
  SKATs ulovlige håndtering af en række ejendomsvurderingssager har nu fået Ombudsmanden til at gå ind i sagerne. Ros for det. Men der er brug for et mere permanent ombudsmandsfokus på skatteområdet – en Skatteombudsmand – da ejendomsvurderingerne ikke er ikke...
 • 2015-03-25 16:58:27
  Ulven kommer, ulven kommer! De fleste kender fablen om drengen, der vogter får, men keder sig og derfor råber op om, at ulven kommer. Men drengen lyver. Der er ingen ulv, og den dag den rent faktisk kommer, er folk...
 • 2015-02-19 10:54:58
  Danskernes mulighed for at få et såkaldt ”bindende svar” i skattesager blev indført i 1983. Formålet var at styrke retssikkerheden indenfor den teknisk komplicerede skattelovgivning. Men det var dengang. I dag lyder der helt andre toner fra Christiansborg. SKAT skal nemlig...
 • 2015-02-02 10:16:04
  ”Boykot 3”, lød det fra bl.a. S og SF, da Politiken for nylig bragte en historie om, at selskabets ejer – Hongkong-selskabet Hutchison Whampoa – kanaliserede overskud fra sine europæiske mobilselskaber via skattelyet Luxembourg. At teleselskabet 3 ikke havde gjort noget...
 • 2014-11-05 22:44:15
  Forvaltningslovens § 27 bestemmer, at den, som virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt. Personfølsomme oplysninger må ikke videregives, medmindre nogle helt klare betingelser er opfyldt. Overtrædes tavshedspligten, kan den pågældende straffes med bøde eller fængsel. Netop brud på tavshedspligten...
 • 2014-10-31 11:16:14
  Statens udgifter til Kammeradvokaten er næsten fordoblet på 6 år. I 2008 modtog statens advokat således 220,5 mio. kr. (i faste priser), for at føre sager mod landets borgere og virksomheder. Et tal der i 2013 er steget til 325,5...
 • 2014-09-26 08:41:41
  ”Vi har allerede løst familieejedes problem”. Sådan skrev Astrid Kragh, Socialdemokraternes nye skatteordfører i Børsen den 22. september, og hævdede dermed, at generationsskifteskatten på over 50 pct. af selskabets værdi – en kombination af aktieskat og arveafgift – slet ikke...
 • 2014-09-01 07:57:33
  Den afgående skatteminister Morten Østergaard havde retssikkerhed som sin mærkesag, og lagde godt fra havn. Efter kun få dage på posten lukkede han SKATs såkaldte stikkerlinje; en digital anmeldelsesblanket, der skulle gøre det let for borgerne at anmelde hinanden anonymt....
 • 2014-07-05 03:08:02
  Er et nyt justitsmord under opsejling? Sådan spurgte jeg i min forrige blog, hvilket skyldtes, at SKAT havde gjort violinisten Nikolaj Znaider – som på daværende tidspunkt boede i USA - skattepligtig til Danmark. Årsag: Han øvede sig på sin violin,...
 • 2014-05-23 07:24:05
  Vest reddet af Kinnock – kan Znaider redde Søren Hansen?I 2012 undgik fotomodellen Camilla Vest på et hængende hår at blive offer for et justitsmord. Efter at Byretten havde sendt hende i fængsel for skattesvig, blev Landsretten nemlig opmærksom på...
 • 2014-05-20 07:26:38
  Sagen om de problematiske ejendomsvurderinger har udviklet sig til lidt af et spil ludo, hvor Rigsrevisionen, Kammeradvokaten, Statsrevisorerne og Skatteministeriet på skift har slået hinanden hjem. Alle er de dog tilbage på spillepladen, mens boligejerne – de eneste der har...
 • 2014-04-14 03:45:05
  EU´s charter for grundlæggende rettigheder har med Lissabontraktatens ikrafttrædelse i 2009 fået fuld retsvirkning. Retten til ”respekt for privatliv” og ”beskyttelse af personoplysninger” er altså ikke længere kun hensigtserklæringer, men derimod blandt EU borgernes grundlæggende juridiske rettigheder Dette er EU-domstolens...
 • 2014-04-09 21:20:56
  Siden fusionen mellem de kommunale skattemyndigheder og ToldSkat i 2005, har borgere og virksomheder haft adgang til aktindsigt i SKATs interne korrespondance vedrørende ens egen skattesag. Men det skal være slut nu, hvis det står til SKAT.   I et udkast til...
 • 2014-04-08 07:31:29
  I kølvandet på Børsens leder den 31. marts 2014 ”Skat truer retssikkerheden”, understregede skatteminister Morten Østergaard (R), at ”Retssikkerhed er en topprioritet for regeringen” og noget, som ministeren gerne vil måles på. Ingen tvivl om, at det kræver en minister af...
 • 2014-02-21 13:18:20
  For tre dage siden offentliggjorde SKAT sin såkaldte ”Aktivitetsplan 2014”. Heraf fremgik det, at ”anmeldelser om skattesnyd” var et af SKATs nye prioriteringsområder. Med en digital anmeldelsesblanket på SKATs hjemmeside, skulle folk kunne anmelde hinanden anonymt ved mistanke om, at...
 • 2014-02-13 14:10:05
  I oktober 2013 fremlagde regeringen en plan ”Tillid til ejendomsvurderingerne – udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger” som skal genoprette borgernes tillid til SKATs offentlige ejendomsvurderinger. Et element i denne ”tillidsplan” er, at boligejerne fremover skal afskæres fra at...
 • 2014-01-14 12:15:20
  Folketingets Skatteudvalg afholdte i september en konference om retssikkerhed indenfor skatteområdet. Konferencen var lukket for journalister og den brede offentlighed, så kun Folketingets medlemmer af Skatteudvalget og Retsudvalget kunne høre, hvad de indbudte eksperter havde at sige. Men nu løfter...
 • 2013-12-13 07:59:38
  Små- og mellemstore virksomheder bliver taberne, når Regeringen - i sit forsøg på at rette op på de problematiske ejendomsvurderinger - kun vil genåbne vurderinger af erhvervsejendomme fra 2012, selvom Rigsrevisionens kritik af dette området går tilbage til 2010. Oven...
 • 2013-11-25 12:01:34
  Jeg har skrevet det før og gør det nu igen: Hverken EU eller det danske Folketing bør ty til tvangsmidler for at få opfyldt de politiske drømme om, at der skal flere kvinder i private selskabers bestyrelsesrum. Alligevel vedtog EU-kommissionen sidste...
 • 2013-11-12 16:31:25
  DR har igennem fire udsendelser sat skattely på dagsordenen. Ved hjælp af skjult kamera har en DR-journalist således filmet forskellige skatterådgivere, som har vejledt DR-journalisten i hans ønskede foretagende. Nemlig: Hvordan han kan få de 4 mio. kr., som han...
 • 2013-10-04 06:51:45
  Mens store dele af den danske befolkning taler om et anonymt brev til Skattesagskommissionen, er der kun få, der interesserer sig for det brev, som skatteminister Holger K. Nielsen modtog i sommer fra Advokatsamfundet, Dansk Erhverv, Finansrådet, Danske Revisorer og...
 • 2013-09-17 07:58:35
  Som bekendt har regeringen besluttet at droppe sit forslag fra regeringsgrundlaget om at øremærke barsel til mænd. Og godt for det. For som jeg skrev i min blog ”Danskerne vil slet ikke have øremærket barsel”, bør fordeling af barsel være...
 • 2013-08-26 19:13:00
  Lisbet Røge Jensen har den 12. august 2013 begået en blog her på Børsen under overskriften ”Det grinede vi meget af den sommer – politiske løjerligheder anno 2013”. Ét af de emner, som vi - ifølge Lisbet Røge Jensen -...
 • 2013-07-12 07:28:59
  Advokatsamfundet, Dansk Erhverv, Finansrådet, Danske Revisorer og Danske Advokater har sendt et brev til skatteminister Holger K. Nielsen (SF), hvor de anbefaler ham at nedsætte et ekspertudvalg, som skal revidere skattekontrolloven. Den indeholder reglerne for selvangivelse, SKATs kontrolbeføjelser og strafferetlige sanktioner,...
 • 2013-06-25 09:29:18
  SKAT er på vej med en redegørelse. En redegørelse der skal afdække SKATs praksis og sagsbehandling i skattesager, herunder om der er behov for egentlige tiltag og opstramninger fra SKATs side. Baggrunden for redegørelsen er de meget omtalte skattesager, hvor SKAT...
 • 2013-06-19 09:54:49
  I min blog ””Kasi” og Thorning i samme båd” fra august 2012 kritiserede jeg de efterhånden gentagne lækagesager, der sker indenfor skatteområdet mod navngivne personer og virksomheder: ”Troværdigheden er ganske enkelt på spil. Og det ligner unægtelig et sygdomstegn, hvis kendte personer og...
 • 2013-05-21 10:45:30
  Skydebanesagen. Dét er navnet på en ekspropriationssag fra Skagen, hvor den daværende Skagens Kommune ønskede at ekspropriere en privat grund til fordel for en privatejet skydebane. Godt nok ville skydebanen medføre en del gener for den eksproprierede borger, som kun boede...
 • 2013-05-03 06:53:44
  Den 22. april 2013 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse i den meget omtalte ”Roskilde-sag”, som vedrørte Roskilde Kommunes ekspropriation af jord fra Roskilde Plantemiljø til fordel for blandt andet Roskilde Festivalen. Med stemmerne 6 mod 4 fandt Natur- og Miljøklagenævnet,...
 • 2013-04-25 11:34:35
  Ifølge Politiken den 24. april 2013 mener økonomerne hos Kraka, Cevea og Arbejdernes Erhvervsråd, at det vil bane vejen for skattetænkning, hvis man fjerner arveafgiften i familieejede virksomheder. ”Forsvinder arveafgiften på 15 procent, kan de velhavende forældre nemlig blot oprette...
 • 2013-04-24 04:11:09
  Fra en virksomhed etableres som vækst- eller iværksættervirksomhed, til den bliver en egentlig levedygtig virksomhed, går den igennem mange faser, ligesom den kan gå igennem flere forskellige selskabs- og ejerskabsformer. Udviklingen går fra iværksætterstadiet, hvor en idé fødes og manifisteres...
 • 2013-04-05 09:49:08
  Skatteminister Holger K. Nielsen var den 28. februar 2013 kaldt i samråd, hvor han skulle svare på: ”Om det er rimeligt, at virksomheder kan risikere at tabe penge, hvis de vinder en sag over SKAT?” Det synes ministeren, at det er....
 • 2013-03-13 14:47:53
  Børsen roser den 7. marts regeringen for at ville fremstå erhvervsvenlig, men skoser den samtidig, fordi den ikke forstår, at erhvervslivet ikke kun har brug for en venlig regering: Det har også brug for stabile og forudsigelige rammer. Navnlig følgende...
 • 2013-02-28 12:41:00
  Ifølge Ekstra Bladet har Saxo Banks stiftere - Kim Fournais og Lars Seier Christensen - tjent 2,4 milliarder kroner, men kun betalt 2 procent i skat. Det har medført bred kritik af Saxo Bank og dens stiftere. Ikke mindst i...
 • 2013-02-13 10:21:34
  Hvor vil du helst have din klage over SKAT vurderet? Hos Landsskatteretten som er kendt for en høj grad af faglighed i sagsbehandlingen, og hvor medlemmer består af en god blanding af fagfolk, politikere og dommere? Eller vil du hellere...
 • 2012-12-15 17:05:32
  SKAT er på vej med at offentliggøre den første liste over selskabers skattebetalinger - eller mangel på samme - vil vittige personer formentlig sige, når det nu står fast, at kun ca. hvert tredje selskab betaler selskabsskat. En opgørelse fra...
 • 2012-12-07 08:11:37
  Regeringen har fremsat et lovforslag om at indføre fængselsstraf i kartelsager, hvilket jo egentlig lyder fornuftigt nok. For hvorfor skal personer, som er involveret i et hardcore kartel, slippe for fængselsstraf, når andre former for økonomisk kriminalitet kan give en tur...
 • 2012-11-15 11:40:27
  Den 3. oktober 2012 fremlagde ligestillingsminister Manu Sareen en ”dansk model” for, hvordan man skal få flere kvinder i de danske bestyrelser. Lovforslaget – som forventes at blive vedtaget den 19. december og træde i kraft den 1. april 2013...
 • 2012-10-12 07:42:23
  Ifølge regeringsgrundlaget vil regeringen indføre øremærket barsel til mænd. Men de oprindelige planer om at fremlægge et forslag i løbet af dette efterår, er nu skrinlagt. I stedet for et hurtigt lovforslag, er regeringen gået i tænkeboks, og vil nu nedsætte et...
 • 2012-09-14 07:14:41
  Der var engang, hvor Morten Bødskov og hans ministerkollegaer ikke var i regering, men i opposition. Det var dengang – i 2011 – hvor der blev vedtaget 162 nye love og ændringslove samt 1.079 bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser alene på 1 år....
 • 2012-09-07 10:24:00
  Bedst som man troede, at debatten om kønskvoter i bestyrelserne var forstummet, proklamerede EU-kommissær Vivianne Redding endnu engang, at EU vil tvinge kvinder ind bestyrelserne. Med udgangspunkt i undersøgelser fra henholdsvis Goldman Sachs, Ernst & Young, Catalysts, Credit Suisse, Lord Davies...
 • 2012-08-22 08:07:28
  Som jeg skrev i min tidligere blog d. 27. juni 2012 har regeringen, V og K som led i skattereformen aftalt, at børnechecken skal indkomstaftrappes for højtlønnede børnefamilier. Da SKATs tekniske systemer imidlertid ikke kan foretage en hustandsindkomst for samlevende...
 • 2012-08-09 05:57:00
  Skattemyndighederne har en ubetinget tavshedspligt i forhold til de oplysninger, som de bliver bekendt med under varetagelsen af deres arbejde. Det fremgår udtrykkeligt af Skatteforvaltningslovens § 17, som – med henvisning til straffeloven – også dikterer, at overtrædelse sanktioneres med...
 • 2012-07-19 04:43:35
  Bruce Springsteen har rocket af, og Roskilde er ved at genfinde sig selv efter en uge i spotlysets skær. Men ikke kun musikken har fyldt på avisernes spalteplads. Også Roskilde Kommunes samarbejde med Anders Foghs tidligere spindoktor, Michael Ulveman, har...
 • 2012-06-27 02:49:30
  Skattereformen er i hus og indebærer bl.a., at børnechecken skal indkomstaftrappes for højtlønnede familier. ”Fair nok” fristes man til at sige, for hvorfor skal de, som kan klare sig selv, have ydelser fra en slunken statskasse? Og hvorfor skal de,...
 • 2012-06-20 12:16:00
  Grundloven bestemmer, at den private ejendomsret er ukrænkelig. Derfor kan myndighedernes kontrol på privat ejendom som udgangspunkt kun ske, hvis der er indhentet en retskendelse hos domstolene. Alligevel har regeringen og Enhedslisten nu vedtaget et lovforslag, som giver SKAT mulighed...
 • 2012-05-23 06:02:52
  Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, hvormed der skal oprettes et såkaldt Mæglings- og Klageinstitut for god virksomhedsadfærd. Formålet er, at alle som mener, at en dansk eller udenlandsk virksomhed ikke udviser god virksomhedsadfærd, skal kunne klage over virksomheden til...
 • 2012-04-24 07:38:17
  Ifølge Børsen har regeringen valgt at begrave tankerne om en forhøjet arveafgift. Ros for det. For selvom det for mange kan virke som sund logik, at sænke skatten på arbejde mod en højere skat ved død, så ændrer det ikke...
 • 2012-03-14 09:43:21
  En analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd viser, at tre ud af fire selskaber ikke betalte selskabsskat i 2010. Tallene vakte bekymring hos skatteminister Thor Möger Petersen, som benyttede lejligheden til at gentage sin efterhånden kendte parole: ”Når hårdtarbejdende lønmodtagere betaler skat,...
 • 2012-03-08 08:02:00
  I dag fejrer vi kvindernes årlige internationale kampdag. For naturligvis er det værd at fejre, at kvinderne i 1915 fik valgret; at de har kæmpet sig ud og op på arbejdsmarkedet; og at de i stigende grad har vundet samfundsmæssig...
 • 2012-03-02 10:26:57
  De sidste par dage har den private ejendomsret næsten været til større debat, end hvad der har gjort sig gældende de sidste ti år. Årsagen er den såkaldte ”Roskilde-sag”, hvor Roskilde Kommune har besluttet sig for at ekspropriere en privat...
 • 2012-02-21 18:04:58
  Et udvalg under EU-Parlamentet – Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling – har for nylig fremsat forslag om positiv særbehandling af kvinder i politiske beslutningsorganer og offentlige embeder. Selvom ordet ”kønskvoter” ikke lanceres, er der ingen tvivl om, at det...
 • 2012-02-14 14:13:54
  De danske fonde har igennem de seneste måneder været sat under lup. Eksempelvis havde Børsen den 13. december 2011 en historie om: ”Små skattebetalinger fra fonde”, mens Berlingskes forsidehistorie den 3. februar 2012 lød: ”Stenrige fonde slipper nådigt i skat”....
 • 2012-01-11 12:49:04
  Siden 2009 har de 1100 største danske virksomheder skulle redegøre for, om de arbejder med samfundsansvar, også kaldet CSR (Corporate Social Responsibility), samt redegøre for, hvordan de i givet fald griber dette arbejde an. Mens det principielt er frivilligt for...
 • 2011-12-02 09:51:45
  ”Kære Virksomhed. Du har nu tre dage til at kommentere vores nye lovforslag om at skærpe beskatningen af generationsskifter i familieejede virksomheder. I Regeringen har vi nemlig valgt at ændre reglerne, så du fremover skal betale 50 pct. i skatter...
 • 2011-11-30 12:42:38
  ”De rige har det bare sjovere”, sagde snobberne Fritz og Poul i det danske satireprogram Rytteriet. Og tilsyneladende har de det så sjovt, at det er faldet landets skattemyndigheder for brystet. For i kampen mod sort arbejde har SKAT fået...
 • 2011-11-18 12:12:11
  Et nyt udspil fra Regeringen risikerer at ramme landets 60.000 familieejede virksomheder. Regeringen overvejer således at skærpe betingelserne for at generationsskifte virksomheder, ved at genindføre den ”pengetankgrænse” på 25 pct., som blev indført under SR-regeringen i 2000. Fremover vil virksomheder...
 • 2011-11-08 07:00:39
  ”Regeringen vil styrke indsatsen mod multinationale selskaber.” Sådan lød overskriften på den pressemeddelelse, som Skatteministeren sendte ud til landets redaktioner fredag den 29. oktober, og som bl.a. indeholder et forslag om, at selskaber – store som små – fremover skal...
 • 2011-10-14 11:32:10
  Vi kender alle H.C. Andersens eventyr om Fyrtøjet, hvor den fattige soldat får fyldt både sine lommer og sit tornyster med guldmønter. Det var dengang, hvor ingen løftede bryn over en vaskeægte guldmønt, eller for den sags skyld en kontant...
 • 2011-10-04 07:22:33
  Stærkt opildnet af, at Danmark har fået sin første kvindelige statsminister, offentliggjorde dameklubben Albright den 25. september et kønspolitisk manifest adresseret til den nye regering, med ni forslag til ”nye” kønspolitiske initiativer. Manifestet indeholder for det første et forslag om...
 • 2011-09-14 12:48:07
  Den private ejendomsret er en fundamental menneskeret, som ingen – heller ikke staten – er hævet over. Alligevel stillede Socialdemokratiet og SF i går en fremtidig garanti for, at ingen børnefamilier fremover skal risikere at blive sat ud af deres...
 • 2011-09-09 08:12:52
  På valgkampens faldereb har Socialdemokratiet og SF ændret standpunkt, og tager nu afstand fra deres egen ligestillingspolitik om at indføre lovgivningsmæssige kønskvoter i danske selskabers bestyrelser. En beslutning der kun kan roses, da kønskvoter – hvordan man end vender og...
 • 2011-09-02 05:36:13
  Nogle gange kan det bedst betale sig at lade være med spørge. Sådan er virkeligheden desværre inden for skatteretten, hvor man gang på gang forbløffes over administrativt bøvlede afgørelser inden for området af personalegodebeskatning.For til trods for, at Peter Christensen...
 • 2011-08-26 09:08:18
  Det kan godt være, at den i forbindelse skattereformen indførte fedtafgift reducerer mængden af fedt i bøfferne (selvom der også er dem, der sår tvivl om dette), men til gengæld feder den også godt op under mængden af administrative byrder...
 • 2011-08-15 05:33:23
  Omkostningsgodtgørelse i skattesager indebærer, at hvis en person får Landsskatterettens eller domstolenes ord for, at SKAT har begået en fejl, så kan personen få dækket de udgifter til advokater eller revisorer, som har været nødvendige at afholde for at bevise...
 • 2011-06-24 06:31:32
  EU-kommissær for retlige anliggender, Vivianne Redding har annonceret, at hvis ikke de europæiske selskaber ad frivillighedens vej får flere kvinder i bestyrelserne, så kan et EU-direktiv om kønskvoter komme på tale. Dermed følger hun en politisk tendens i Europa, hvor...
 • 2011-05-24 05:45:34
  Lørdag formiddag på TV2 News fremførte Frank Aaen, Enhedslisten, igen - og også her umodsagt - påstanden om, at de multinationale selskaber snyder med skat. Desværre blev han ikke bedt om at uddybe sin påstand om skattesnyd. ”Desværre” fordi man...
 • 2011-03-31 09:10:00
  SF er ifølge deres hjemmeside et moderne venstrefløjsparti. Der er imidlertid ikke megen ”trend” over Villy Søvndals forslag om at indføre omvendt bevisbyrde i de såkaldte transfer pricing sager. Omvendt bevisbyrde et fundamentalt problem i forhold til borgere og virksomheders...
 • 2011-03-08 10:04:15
  ”Vi tænker retssikkerhed ind i alt, hvad vi laver. Vi behandler alle lige og fair – og det opleves sådan.” Sådan lyder én af SKATs visioner, men desværre er der ikke altid sammenhæng mellem visionerne, og den virkelighed borgerne oplever.For...
 • 2011-02-22 13:21:00
  Indberetninger på seks kroner og minutiøs gennemgang af medarbejderens telefonregning. Det skorter ikke på administrative byrder for erhvervslivet, og et nyt udspil til regelforenling fra skatteministeren er desværre kun en dråbe i vandet. Siden 2001 har regeringen haft en klar målsætning...
Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk