SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

CSR-tsunamien må stoppe

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
23. May 2012
Regeringen har fremsat et nyt lovforslag, hvormed der skal oprettes et såkaldt Mæglings- og Klageinstitut for god virksomhedsadfærd. Formålet er, at alle som mener, at en dansk eller udenlandsk virksomhed ikke udviser god virksomhedsadfærd, skal kunne klage over virksomheden til den nye klageinstans.

Mæglings- og Klageinstituttet er tænkt som et ikke-retligt organ, der ikke skal træffe afgørelse efter gældende love og regler, men derimod efter særlige retningslinjer fra OECD. Vel at mærke retningslinjer som ikke er retligt forpligtende for virksomheder.

Retssikkerhedsmæssigt opstår dermed den uheldige konstruktion, at virksomheder risikerer at blive \"dømt\" og hængt ud i en offentlig (betalt) gabestok uden overhovedet at have overtrådt en eneste lovbestemmelse. Til sammenligning er virksomheder, som fx snyder med skatten - og altså har begået en lovovertrædelse - bedre beskyttet med anonymisering og tavshedspligt.

Ingen tvivl om, at virksomheder skal opføre sig ordentligt og respektere den lovgivning, som eksisterer. Men det har vi retssystemet til at sikre. Derfor forekommer hele konstruktionen med et ikke-retligt Mæglings- og Klageinstitut, som skal ”dømme” virksomheder for ”ikke-juridiske overtrædelser” (hvad det så end er) lettere syntetisk og overflødigt.

Kombinationen af stadig flere love og regler samt en tiltagende global transparens – hvor NGO´er, sociale medier og pressen sætter spot på de virksomheder, som ikke efterlever gængse moralske normer – skal nok lære virksomhederne, hvad god virksomhedsadfærd er. Hvis de ikke allerede ved det. Derfor eksisterer der allerede i dag en samfundsansvarlig selvjustits hos de fleste virksomheder, hvilket også er forklaringen på, at en række toneangivende virksomheder – frivilligt – arbejder strategisk med samfundsansvar (CSR).

I stedet for at oprette et dømmende parallelsystem til domstolene bør regeringen droppe klageelementet og imødegå OECD´s krav ved at etablere et organ for ansvarlig virksomheds adfærd, som alene har en mæglings- og rådgivningsfunktion. På den måde vil Danmark fortsat kunne leve op til sine internationale forpligtelser uden samtidigt at hænge lovlydige virksomheder ud offentligt.

Retssikkerhedsmæssigt er proportionerne i hvert fald galt afmarcheret, og regeringens forslag om det nye Mæglings- og Klageinstitut illustrerer, at tiden er inde til at stoppe statens CSR-tsunami.
Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk