KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
 • 2019-08-15 08:38:58
  ”Alle projekter er taget af bordet før nye forhandlinger” melder transportminister Benny Engelbrecht nu ud.  En helt ny begyndelse er et godt signal, men frygten er alligevel, at det ender med en lang række enkeltprojekter, der trafikalt ikke er tænkt...
 • 2019-05-23 03:12:09
  Tre fremtrædende universitetsfolk har for nylig skarpt kritiseret trafikpolitikernes beslutningsprocesser. Politikerne må naturligvis beslutte, som de vil. Men de mistolker desværre deres rolle, som om de også har ret til at designe beslutningsgrundlag efter egne politiske ønsker. Når et...
 • 2019-05-07 02:10:31
  Den årelange kritik af Femern-selskabets tyske trafikprognose - som udokumenteret flyttede ¾ mio. biler fra Storebælt til Femern - er nu dokumenteret som en voldsom overdrivelse. De mange biler skulle pynte på tunnelens økonomi. Kritikken førte i 2015 til, at...
 • 2019-03-18 06:58:32
  I et nyligt brev fra transportminister Ole Birk Olesen til hans kollega i Slesvig-Holsten garanterer ministeren, at ligegyldigt hvad EU-retten måtte bestemme vedr. de p.t. ulovlige statsgarantier, så står Danmark ved, at vi bygger og driver Femern-forbindelsen. I givet fald...
 • 2019-03-04 11:53:51
  Anlægsloven er vedtaget for længst, miljøgodkendelsen fra Tyskland er endelig i hus. Forligspartierne har stået skulder ved skulder lige siden 2008 – uanset hvad. Konsulenthus efter konsulenthus har leveret alle de grønne projektlys, der overhovedet kan købes for penge. Nu...
 • 2019-01-25 17:49:32
  Regeringen har for nylig afsat 60 mio. kr. til en større forundersøgelse af en fremtidig Kattegatbro. Det er der al mulig grund til at hilse velkommen. Men hvis undersøgelsen gennemføres, som man plejer, tabes broens egentlige perspektiv af syne. En...
 • 2019-01-09 08:08:17
  Tilbage i 2007 indførte Transportministeriet den såkaldte ”Ny anlægsbudgettering”, hvor store trafikanlæg bedømmes, som om de er enten 50 eller 30 pct. dyrere end de egentlig er kalkuleret til.  Vedholdende budgetoverskridelser i årene op til 2007 var årsag til ændringen....
 • 2018-12-18 14:20:00
  EU-retten har netop ophævet Femern A/S’ tilladelse til at optage statsgaranterede byggelån. Udgifterne til de tyske landanlæg eksploderer, og den tyske miljøgodkendelse lader vente på sig. Når den endelig kommer, venter langvarige tyske retssager. Femern-projektet begrænser frihedsgraderne i dansk transportpolitik,...
 • 2018-11-15 11:24:55
  Magtens tredeling i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt er grundstenen i et demokrati. Som arbejdsmetode indgår partierne politiske forlig som baggrund for lovgivning, men de stopper desværre ikke der. Straks efter at et forlig på transportområdet er...
 • 2018-10-25 06:16:00
  De danske vejledende grænseværdier for trafikstøj har i årtier været 58 dB for vejstøj og 59 dB for banestøj. Nu kommer WHO på baggrund af omfattende helbredsanalyser med anbefalinger af grænseværdier på 53 og 54 dB for henholdsvis vej- og...
 • 2018-10-08 07:01:00
  Stat og kommuner udbyder i stigende grad offentlige opgaver. Indkøbte analyser og konklusioner er derfor blevet et vigtigt styringsredskab i det offentlige. En sådan arbejdsdeling er ganske effektiv, men som bivirkning kan det offentlige miste noget af den fagkompetence, der...
 • 2018-09-19 07:39:00
  Der er ikke noget galt i, at et flertal i Folketinget beslutter, at der skal bygges en fast Femern-forbindelse. Men så må de stå ved beslutningen og dens konsekvenser og modstå fristelsen til at lade byggeorganisationen Femern A/S vedholdende producere...
 • 2018-08-22 07:35:00
  Hvis bilejerne i stedet for registreringsafgift og ejerafgift betalte en kørselsafgift, ville afgifterne give trafikal mening både for stat og bilist. Men en så afgørende omstilling af bilafgifterne er ikke realistisk på kort sigt. Alligevel bør forberedelserne gå i gang...
 • 2018-06-11 06:49:00
  Uden ret til selv at udskrive skatter fungerer regionspolitikerne blot som Folketingets frontsoldater til håndtering af ubehagelige dilemmaer i sundhedssektoren. Men der er ingen grund til, at de samtidig skal prioritere og uddele statens støtte til lokal kollektiv trafik.   Region...
 • 2018-05-28 18:48:00
  Regeringen gennemfører en takstreduktion over Storebælt på 25 pct. Hele arrangementet har et dobbeltformål, nemlig at sikre Storebælt som politikernes eget pengetræ årtier frem og derudover at lægge et økonomisk sikkerhedsnet under Femern - og faldt der måske også en...
 • 2018-05-04 12:13:42
  Det økonomisk afgørende trafikspring fra Storebæltsbroen til Femern-forbindelsen er baseret på en pinlig analysefejl, og overflytning af al trafik fra Rødby – Puttgarden til tunnelen er uden analytisk dokumentation. Men disse graverende fejl - og flere andre - har ikke...
 • 2018-03-23 07:11:46
  Konsulentfirmaer sættes på skift til at kvalitetssikre en afgørende og stor trafikoverflytning på 800.000 biler fra Storebælt til Femern. Tallet er fremkommet som følge af en massiv analysefejl begået af Sund & Bælt selv. Dertil kommer, at der ikke er...
 • 2018-03-12 06:49:00
  Aalborg blev reddet på målstregen, Odense er uvægerligt på vej, og Aarhus hænger på den. Måske kan fornuften i sidste sekund nå at vinde indpas på Ring 3 i København? Både Aarhus og Aalborg melder nu klart ud om, at...
 • 2018-02-21 07:00:00
  I 2009 indgik et stort flertal af Folketingets trafikpolitikere et forlig til små 100 mia. kr.: ”En grøn transportpolitik”. Nu skulle fremtidens trafikvækst foregå med kollektiv trafik! Men dagligdags trafikbehov blev mødt af politikernes milliarddyre prestigeprojekter. Den cocktail flyttede ingen...
 • 2018-01-19 09:55:49
  Aarhus kom først, Odense og Københavns Vestegn er på vej, men Aalborg snublede på målstregen og er nu slukøret rykket ned i byernes 2. division. Borgerne ønsker et effektivt og sammenhængende kollektivt trafiksystem. Men det, de får, ligner mere enkeltstående...
 • 2017-12-12 07:29:09
  Regeringen og DF sænker taksterne på Storebælt. Det er en ren vindersag, som de derefter behændigt bruger til at aflede opmærksomheden fra et regulært kasserøveri på Storebælt. Røverne skal bruge pengene til udvidelse af motorvejen over Vestfyn. Men i kulissen...
 • 2017-11-28 08:52:05
  For nylig kunne man i en helsidesannonce læse, at det kun tager 38 minutter med S-tog fra Hillerød til Nørreport St., hvor det med bil angiveligt tager 57 minutter. Budskabet var helt i tråd med stilen fra salig Harry og...
 • 2017-10-31 12:12:56
  De nye signaler til togtrafikken kommer ikke til at fungere foreløbigt, og det er usikkert, om de nogensinde kommer til det. En investering på mindst 20 mia. kr. har potentiale til at blive afløseren for IC4-skandalen – bare noget dyrere....
 • 2017-10-09 11:54:38
  Uden dokumentation flyttes årligt 800.000 biler fra Storebælt til Femern. Taksterne over Storebælt reduceres fremover og en fjerdedel flyttes tilbage – også uden dokumentation. Aktindsigt i banale Femern-spørgsmål afvises konsekvent. Transportministeren kalder rederiet Scandlines for illegitimt, og i Tyskland står...
 • 2017-09-26 12:04:14
  Transport er i disse år både mål for og middel til terror mod tilfældige mennesker. Fremtidens transportmidler fyldes derudover med avanceret teknologi, som terrorrister kan misbruge. Der tegner sig et ganske skræmmende scenarie. Men ingen har tilsyneladende det overgribende ansvar...
 • 2017-09-11 06:08:50
  Rød blok og DF indgik i 2014 en politiske aftale om en togfond. Fonde har normalt mange penge men ikke togfonden, og DF har endda fortrudt aftalens konsekvenser i Vejleområdet. Som afledningsmanøvre for aftalens ringe levedygtighed har de fem partier...
 • 2017-08-24 10:43:20
  Der er brug for et sæt etiske retningslinjer for statens brug af private rådgivere. Som det foregår nu, er der risiko for, at rådgivere arbejder under pres med forudfattede konklusioner. I en tankevækkende kronik i Børsen d. 8. august 2017 satte...
 • 2017-07-08 06:15:26
  Transportministeriet har siden 2015 skyldt Danmark en troværdig analyse af en kattegatbro. Men en ekstra bro over Øresund har pludselig fået politisk vind i sejlene og skal nu undersøges. Men hvad blev der af Kattegat? Illustration: Vejdirektoratet Kattegatkomitéen, der tæller medlemmer...
 • 2017-06-26 08:48:00
  Timemodellen med højhastighedstog har gennem mange år været DSB’s gennemgående fremtidsstrategi for landsdelstrafikken. Men tvunget af den økonomiske og markedsmæssige virkelighed er DSB nu nødt til at fokusere på rationel togdrift og kundemæssig bredde. Kort før Transportministeriet indbød pressen til at...
 • 2017-05-17 05:00:27
  Det buldrer frem med nye teknologier, nye markedskrav, nye beskæftigelses- , produktions-  og distributionsformer.  Disruption tager derfor hurtigt livet af den virksomhed, der ikke omstiller og tilpasser sig i tide. Men hos transportpolitikerne er alt ved det gamle. Forsyningen med...
 • 2017-04-30 05:49:00
  Femern A/S har fået akut undsætning fra Berlin i form af en hasteerklæring om, at bilister i Femern-tunnelen på mission efter øl, vin og spiritus ikke kommer til at betale tysk Maut. Men skal løftet holdes, skal den tyske Maut-lov...
 • 2017-04-15 11:02:30
  Tysklands kommende motorvejsafgift gælder allerede fra tunnelportalen på Femern og frem til første tyske motorvejsafkørsel. Der skal altså betales afgift, selvom turen bare går til bordershoppen. Men med færgerne kan afgiften spares. Det kan få alvorlige konsekvenser for Femern-forbindelsens i...
 • 2017-04-09 11:06:36
  Den intelligente vej vil på sigt tabe slaget til den intelligente bil. Lystavlerne over visse motorveje var derfor dømt til at skulle slukkes før eller siden. Men hvorfor allerede nu? Foto: Vejdirektoratet, Årsrapport 2014 Den 7. marts 2017 meddelte Vejdirektoratet, at...
 • 2017-03-21 07:10:17
  Kunder og busselskaber må finde sig i elendige forhold, når passagerer skal stige af og på. Kunderne har alligevel stemt med fødderne og fravalgt DSB. Får fjernbusserne endelig ordentlige terminalforhold, bliver trafikvæksten dog langt større, end Trafikstyrelsen regner med i...
 • 2017-02-23 08:01:10
   Over hele tre avissider har Politiken d. 16. februar 2017 omtalt de forsinkelser, som Femern-forbindelsen er løbet ind i på grund af ukendskab til den tyske proces med miljøgodkendelser. ”Der skal være orden i penalhuset, og det er der”...
 • 2017-02-10 07:04:39
  Hastighedsgrænser skal overholdes - punktum. Men der er meget forskellige hastighedsgrænser for samme slags veje. Bilisterne lokkes derfor ofte i ”fælder”, når vejen sender ét signal og hastighedsgrænsen et helt andet. Statens indtægter fra fartbøder er steget voldsomt de seneste...
 • 2017-01-24 12:35:00
  Det nye signalsystem til 20 mia. kr. tegner desværre til at blive endnu en milliardskandale for dansk jernbanetrafik. Banedanmark kommer nu under skærpet politisk tilsyn men politikerne burde også selv stå til ansvar for miseren. Skandalerne i trafiksektoren har et generelt...
 • 2017-01-09 11:58:04
  En række store interesseorganisationer har inviteret til konference og debat under titlen ”Fremtidens transport 2017 - En fremsynet masterplan 2030”. En masterplan kan være nyttig, men før der skrides til handling, må der tages et opgør med tradition, kultur og...
 • 2017-01-03 11:09:00
  Sveriges Rigsdag har for nylig bestilt en national strategi for grænseoverskridende jernbanetrafik. Årelang dansk dumping af priserne på transitgods med jernbane, har ført til udsultning af svenske jernbanefærger. Når rederierne i Trelleborg Havn skal købe nye færger, bliver det derfor...
 • 2016-12-14 10:29:05
  Staten kan selv låne alle de milliarder, det skal være - og for tiden nærmest til nulrente. Alligevel planlægges det, at danske pensionskasser skal finansiere veje og broer til en rente på helt op til fem pct. En række megaprojekter...
 • 2016-11-30 09:33:00
  Vi skal langt tilbage i rækken for at finde en så principfast transportminister som nyudnævnte Ole Birk Olesen. Det lover godt – men hans handlefrihed er stærkt begrænset af fortidens mange synder. Når man læser det nye regeringsgrundlag, så...
 • 2016-11-16 09:40:00
  DI vil finansiere motorvejsudvidelser med penge fra Storebælts billetkasse. Men unødigt vedvarende høje takster over Storebælt vil hæmme integration mellem Øst- og Vestdanmark og ramme DI’s egne medlemmer. Hvorfor ønsker DI ikke at lægge andre forslag på bordet end blot...
 • 2016-11-04 07:19:07
  Nordisk Råds møde i København d. 1. og 2. november 2016 gav ikke grund til optimisme for Øresundsregionens udvikling. Den danske og den svenske statsminister talte begge med uld i mund, når det gjaldt reduktion af de negative konsekvenser ved...
 • 2016-10-14 10:22:00
  Det endte desværre med en station for togtrafik og ikke en tidssvarende trafikterminal for både bus og tog. Nye miljømålinger viser nu højst overraskende, at diesellokomotiverne stadig og i alarmerende grad forurener luften på Nørreports perroner. Hvad der burde have...
 • 2016-10-06 08:27:37
  Transportministeren har udmeldt, at regeringen har afsat ekstra 27 mia. kr. til ny infrastruktur i 2025-planen. Milliarderne er afsat, men har ministeren også pengene, når det kommer til stykket? Under overskriften ”Sandhedens time” har transportminister Hans Chr. Schmidt i et nyhedsbrev...
 • 2016-09-28 08:23:00
  I en privat virksomhed er investering et middel til at opnå et mål. I staten derimod er de helt store trafikinvesteringer blevet målet i sig selv. Om investeringen rent faktisk bærer frugt, er politisk uinteressant - medmindre frugten kan beskattes....
 • 2016-09-05 18:48:45
  EU har belært borgmester Jacob Bundsgaard og Aarhus Byråd om, at planerne om en ny storlufthavn ved Thomasminde er et rent luftkastel. Det er mærkværdigt, at landets næststørste by skal helt til Bruxelles for at få slået fast,...
 • 2016-08-26 06:40:00
  For få dage siden var nyheden om DSB et dundrende underskud i 1. halvår. Udmeldingen var imidlertid helt forventelig. Man skulle til Aalborg dagen før for at få den egentlige nyhed nemlig, at fjernbusserne nu er en erkendt og meget...
 • 2016-08-05 04:46:59
  Batteriteknologien udvikler sig dramatisk i disse år. Alligevel rådgiver DSB Folketinget til at glemme alt om batteridrift af tog. DSB er inhabil og burde slet ikke rådgive Folketinget.     På Banedanmarks hjemmeside er der mange modstridende oplysninger om udgiften til elektrificering af...
 • 2016-07-29 07:06:39
  Pensionskasserne bugner af penge, og transportministeren vil gerne investere dem. Er en win-win- historie under opsejling? Måske - men kun hvis transportpolitikernes fri leg med milliarder kommer under opsyn. Hvis pensionskasserne for egen regning og risiko vil investere i og tjene...
 • 2016-07-11 11:20:34
  I USA kørte en selvkørende Tesla for nylig med fuld fart ind i en krydsende lastbil. Tesla-føreren blev dræbt på stedet. Selvkørende bil eller bare risikabel prototype i fri dressur? For rigtig mange år siden havde jeg efter studentereksamen...
 • 2016-06-30 09:34:28
  Ny infrastruktur skal give bedre muligheder for erhvervsliv og befolkning. Men trafikpolitikerne ser i stedet meget snævert på selve trafikanlægget. Midlerne bliver derfor til mål i sig selv, og det fører til ineffektiv styring og prioritering af trafikmilliarderne. Vi har...
 • 2016-06-07 07:28:41
  Svensk ID- og grænsekontrol lammer pendling, mens svenske godstog kører uhindret gennem Danmark – endda til spotpris. Danmark bygger Femern-forbindelsen til stor svensk nytte og ren dansk risiko. Sverige bør presses til at indføre en mere smidig ID- og...
 • 2016-05-17 05:21:13
  I dag tirsdag d. 17. maj afholder foreningen BaneBranchen en konference, hvor alle baneinteressenter mødes. Den slags arrangementer kan være ganske nyttige  – men kan centrale styrelser og universiteter være medlem af en sådan lobbygruppe og stadig anses for...
 • 2016-05-14 12:18:07
  Aktieselskaber med lånegaranti og nu senest øremærkede afgifter på Nordsøolien finansierer store dele. Storebæltsbroens kasse drænes for milliarder. Dem bruger trafikpolitikerne på egne favoritprojekter. Statslige tilskud til kommunale prestigeprojekter får revisorkritik. Får samfundet og trafikanterne overhovedet nok for trafikmilliarderne? Regeringens nylige...
 • 2016-04-27 09:50:04
  På en konference i Aarhus mandag d. 25. april 2016 blev det klart, at Finansministeriet har sat hælene i for reel videre planlægning af en Kattegatforbindelse. Femerns usikre økonomi begrænser frihedsgraderne i dansk transportpolitik. Kort før jul meddelte transportminister Hans...
 • 2016-04-18 10:28:33
  Dansk Folkeparti har - muligvis utilsigtet - gødet jorden for genindførelse af transparente demokratiske processer ved beslutning om store trafikinvesteringer Danmark halter bagud, når det gælder økonomisk udvikling. Vore nabolande er kommet langt bedre igennem finanskrisen end vi. I den situation...
 • 2016-04-07 09:55:04
  Jyllands-Posten (JP) kunne mandag d. 4. april under overskriften:Er Storebælt blevet en pengemaskine?fortælle, at politikerne trækker 9 mia. kr. ud af Storebælts kasse til at finansiere en lang række trafikanlæg. Kassetrækket blev aftalt i et politisk bredt forlig helt tilbage...
Profil
Knud Erik Andersen authorimage Knud Erik Andersen deler her på bloggen sin indsigt i Femernforbindelsen, Storebæltsbroen og andre varme transportpolitiske kartofler, når han skriver om trafik og infrastruktur.

Han er forfatter til ”The Fehmarn Belt fixed link - made in Denmark”, og arbejder med vurdering af trafik, infrastruktur og trafikpolitiske virkemidler. Han har i særlig grad arbejdet med de store faste forbindelser.

Knud Erik Andersen har arbejdet i Vejdirektoratet i en lang årrække, bl.a. som vej- og trafikchef (2002-10), han har været chefrådgiver i trafikplanlægningsfirmaet Tetraplan, og så er han fhv. formand for Transportøkonomisk Forening.

Få Knuds indlæg
som RSS-feed her
Tidligere bloggere på borsen.dk