KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
 • 2011-10-22 10:02:41
  De seneste års erhvervsskandaler har skabt stor opmærksomhed omkring bestyrelsers ansvar og rolle i virksomheden, og det har resulteret i en koncentreret debat om, hvorvidt bestyrelser, som vi kender dem, fungerer optimalt i en turbulent verden. Debatten har mobiliseret en...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Finanskrisen har i en længere periode underlagt mange ledere at tænke i opstramninger og tilpasninger, og hver en ressource er blevet vendt for at vurdere, om den udnyttes optimalt. Ligeledes er strategiplaner blevet opdateret, så mål, midler og retning står...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I kølvandet på kommunalreformen har vi mærket en markant stigning i antallet af kommunaldirektører, der aktivt søger sparring med ledere fra private virksomheder. De mange kommunale fusioner og omlægninger har resulteret i en større appetit på at hente inspiration fra...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Der er opstået en stigende efterspørgsel på bestyrelsesposter blandt danske direktører, og det er den ledelsesmæssige udvikling, som er udbyttet ved bestyrelsesarbejdet, der trækker. Men der er ikke nær så mange ledige poster, som der er direktører, der indstiller sig...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Finansiel og økonomisk turbulens har bragt helt nye og anderledes udfordringer på bordet i de danske virksomheder. Topledernes primære fokus er på problemfelter som risikostyring, hårdere kontrol med bundlinjen, fokus på responsstrategier samt fastholdelse og motivation af de bedste medarbejdere....
 • 2011-10-22 06:42:58
  De topledere, der har klaret at få virksomheden helskindet igennem de sidste to års finansielle turbulens, er blevet rustet med ledelsesmæssige færdigheder, som er værdifulde og gør dem parate til at møde fremtidens strabadser. Fremtidens topledere vil derfor blive mødt...
 • 2011-10-22 06:42:58
  De sidste tre års finansielle turbulens har dannet skole for en ny og langt skarpere ledelsesdisciplin. Der er sket forandringer, som tvinger erhvervsledere til at udvikle deres evner til omstilling og tilpasning af virksomhederne hurtigere end før. I Instituttet har...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Det er næsten en banalitet, at en leder med jævne mellemrum må tage sine egne styrker og svagheder op til revision og skaffe sig den indsigt, der skal til for at udbedre de svage punkter. Men spørgsmålet er, om fokus...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I Institut for Selskabsledelse har vi tæt fulgt og dokumenteret erhvervslivets reaktionsmønster i kølvandet på den finansielle turbulens. Set i bakspejlet har vi registreret fire faser som centrale omdrejningspunkter for forandringer i topledelsen siden januar, da vi først sporede en...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Når vi spørger vores medlemmer i Institut for Selskabsledelse, mener 93 procent af de adspurgte, at innovation er afgørende for den langsigtede forretningsudvikling. Et overraskende højt tal, som tydeligt signalerer en stor erkendelse blandt topledere af, at innovation og forretningsudvikling...
 • 2011-09-23 14:15:30
  Da vi tidligere på ugen holdt topmøde i Institut for Selskabsledelse under titlen ”Strategi for forandring”, var turbulensledelse det centrale omdrejningspunkt. Som sædvanlig havde vi opdelt vores topmøde i to sessioner, bestyrelsesarbejde og topledelse, og det skinnede klart igennem, at...
 • 2011-09-05 06:43:00
  Landets økonomer spår dramatiske nedjusteringer i væksten for 2012, og avisernes overskrifter er præget af frygten for en ny voldsom finanskrise. Rundt omkring i erhvervslivet kan man registrere anspændthed, nervøsitet og en følelse af afmagt og uretfærdighed over at skulle...
 • 2011-08-11 06:35:51
  Når konkurrencen spidser til, gælder det om at komme ud af starthullerne og skabe afstand til konkurrenterne. Det gælder for sport såvel som for virksomheder, hvor stærke og hurtigt eksekverende teams har den største kompetitive fordel. Netop nu er det...
 • 2011-06-30 07:54:00
  Danske virksomheders hverdag er præget af et stigende konkurrencepres på pris, levering og hastighed. Og med nye muligheder for outsourcing til udlandet og en ekstremt hurtig teknologisk udvikling er det blevet langt sværere at være bannerfører på et af de...
 • 2011-06-21 06:33:00
  I Institut for Selskabsledelse registrerer vi løbende udviklingen i dansk erhvervsliv gennem undersøgelser blandt de 999 topledere, der sidder i vores netværk. Sidste år kunne vi dokumentere en tendens i form af, at yngre danske topledere (48 år i gennemsnit)...
 • 2011-04-27 06:07:00
  Når vi spørger vores 999 medlemmer af Institut for Selskabsledelse, hvor det strategiske fokus ligger lige nu, svarer 18 procent, at opkøb og fusioner står øverst på agendaen. I de fleste tilfælde er baggrunden for interessen et ønske om vækst...
 • 2011-03-17 13:48:00
  I kampen for at øge virksomhedens konkurrencedygtighed er tiltrækning af de helt rigtige talenter blevet et vigtigt fokusområde i topledelsen. Talenternes formål er at hæve barren i virksomhedens organisation, hvad angår engagement og parathed til forandring, samt bidrage til at...
 • 2011-02-03 09:19:07
  Samfundsdebatten om vækst i Danmark drejer sig stadig i høj grad om, hvem der skal skabe væksten og hvordan. Og der er efterhånden mange bud på, hvad regeringen kan gøre, hvordan vi bør optimere og fokusere den offentlige sektor, og...
 • 2011-01-25 09:08:38
  Danske virksomheder agerer mere globalt end nogensinde før – og alle er enige om, at verden er kommet tættere på. Men den tætte forbindelse til omverdenen gør os også mere følsomme for påvirkninger udefra. Succesfuld ledelse handler derfor i stigende...
Profil
Christian Engelsen authorimage Christian Engelsen er stifter og adm. direktør for Institut for Selskabsledelse, som er et eksklusivt netværk for danske topledere. Christian Engelsen har derfor et stort indblik i de aktuelle emner og problemstillinger, der optager dansk erhvervsliv.
Christian er uddannet MBA fra AVT Business School, AMP fra The Wharton School, CIBE fra Columbia Business School og er to gange udnævnt som Top 100-talent i Berlingske Nyhedsmagasin.
Tidligere bloggere på borsen.dk