Topledere søger til udlandet

authorimage
BLOGS
Af: Christian Engelsen
03. feb 2011
Samfundsdebatten om vækst i Danmark drejer sig stadig i høj grad om, hvem der skal skabe væksten og hvordan. Og der er efterhånden mange bud på, hvad regeringen kan gøre, hvordan vi bør optimere og fokusere den offentlige sektor, og hvordan private virksomheder kan gøres mere innovative, så vi kommer tilbage på vækst-sporet.

Men faktum er, at den vækst, som primært skal drive samfundet og den fremtidige velfærd, skal komme fra den private sektor. Og det interessante er, at en stigende andel af de private topledere ikke tror på, at de kan skabe væksten i Danmark – men at nøglen til en positiv udvikling skal findes i eksport og international ekspansion.

Vores seneste medlemsundersøgelse viser, at hver ottende topleder overvejer satsninger i udlandet – det er en stigning på 12 procent i løbet af efteråret 2010. Tendensen synes at være opstået som følge af et massivt fokus på vækst i det private erhvervsliv igennem de sidste otte måneder, der simpelthen ikke har båret nok frugt.

En faldende konkurrenceevne som følge af et meget højt dansk lønniveau, og et dermed stigende prispres fra omkringliggende nationer, har øjensynligt bidraget til erkendelsen af, at vi ikke er i stand til at være med i konkurrencen. Og derfor søger flere topledere nu at indgå i strategiske alliancer med de konkurrencedygtige lande for på den måde at skabe vækst.

Det er ikke nogen nyhed for store virksomheder at spekulere i strategiske alliancer og outsourcing på tværs af landegrænser. Det interessante er derimod, at det markante fokus på udlandet nu også har nået de små og mellemstore virksomheder, der i lige så høj grad er på udkig efter attraktive markeder til outsourcing af service eller produktion – eller til endnu større strategiske satsninger med etablering af datterselskaber.

Fortsætter udviklingen, kommer vi til at stå i en situation, hvor en stærkt stigende del af dansk erhvervslivs indtjening kommer til at ligge i udlandet. Derfor vil konkurrencedygtige rammevilkår for dansk erhvervsliv være altafgørende, hvis man vil sikre, at danske virksomheder ikke udflytter fuldt og helt til udlandet.

Politikerne vil fremover opleve, at lovgivning baseret på et ’geografisk monopol’ ikke længere vil have den ønskede effekt – tanken om blot at beskatte dansk erhvervsliv for at dække et stigende udgiftsniveau på andre områder vil ikke stå distancen men i stedet medføre øget udflytning.
Profil
Christian Engelsen authorimage Christian Engelsen er stifter og adm. direktør for Institut for Selskabsledelse, som er et eksklusivt netværk for danske topledere. Christian Engelsen har derfor et stort indblik i de aktuelle emner og problemstillinger, der optager dansk erhvervsliv.
Christian er uddannet MBA fra AVT Business School, AMP fra The Wharton School, CIBE fra Columbia Business School og er to gange udnævnt som Top 100-talent i Berlingske Nyhedsmagasin.
Tidligere bloggere på borsen.dk