KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
 • 2016-11-10 08:28:33
  Et nyt vurderingssystem hvor myndighederne kan se frem til 150.000 klager giver udfordringer for klagebehandlingssystemet og for retssikkerheden på skatteområdet Regeringen har netop fremlagt et notat i forbindelse med forhandlingerne om et nyt ejendomsvurderingssystem og konsekvenserne heraf. Ifølge forudsigelserne kan skattemyndighederne...
 • 2016-10-10 10:29:09
  Snart indføres et nyt vurderingssystem. Det nye system kan give udfordringer for retssikkerheden på skatteområdet, når tusindvis af boligejere får noget at klage over Henover weekenden har Parcelhusejernes Landsforening og flere andre kritiseret et lille hjørne af de nye regler på...
 • 2016-09-23 09:43:23
  Hvordan beskattes en blogger egentligt. Nye typer af virksomheder disrupter skatteretten Skatteministerens seneste – for mig at se – positive udspil, hvorved han omfavner deleøkonomien, giver håb for de mange freelancere, konsulenter og fri agenter, der i en årrække er faldet...
 • 2016-08-08 06:46:59
    Retssikkerheden for virksomheder lider som følge af to domme, som Skatteministeriet har besluttet at indbringe for Højesteret. Grundloven sikrer, at ingen skat kan pålægges uden lovhjemmel. Måske burde Folketinget i den kommende samling holde sig for øje, at ingen skat...
 • 2016-07-01 10:12:58
  I begyndelsen af juni skrev jeg en blog om behovet for, at virksomheder tænker skatteforhold ind i CSR-sammenhæng. Jeg lovede at vende tilbage med lidt gode råd til virksomhedsejere og andre, der måske ikke har fået det hele med på...
 • 2016-06-07 08:47:16
  Journalisterne arbejder videre med Panama Papers, og endnu engang er Nordea kommet i søgelyset. Virksomheder har gennem en årrække integreret CSR-hensyn i drift og strategi. De sidste måneders afsløringer har aktualiseret, at virksomhederne tænker skatteforhold ind på en helt anden...
 • 2016-05-25 10:25:33
  En afgørelse fra Højesteret giver usikkerhed om, hvornår 15%’s-reglen kan anvendes, når vi handler en ejendom i familieforhold. Efter mere end 30år er der nu opstået usikkerhed om skattebetalingen, når familiemedlemmer handler en ejendom. Værdiansættelse efter 15%’s-reglen Et gammelt værdiansættelsescirkulære fra 1982...
 • 2016-04-28 09:52:00
  Panama-sagen har yderligere aktualiseret et behov for et skattelovråd, der blandt meget andet kan tænke i effektive værn mod grænseoverskridende skattesnyd. Skatteministeren har som led i regeringens retssikkerhedspakke II oplyst, at der tages initiativ til at styrke blandt andet Folketingets Ombudsmand...
 • 2016-04-07 07:20:00
  I slutningen af januar havnede et lovforslag på mit skrivebord – 50 sider. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt i. Der er heller ikke noget usædvanligt i, at lovforslag eller love på skatterådet har lange navne med høje...
Profil
Kim Pedersen authorimage Kim Pedersen blogger om retlige emner med skat som fortegn. Han tilbyder dybdegående forklaringer på alt fra generationsskifteskatter over skattevilkår for små og mellemstore virksomheder til Skatteministeriets nyeste påfund.

Kim Pedersen har mere end 25 års erfaring fra begge sider af bordet. Han har arbejdet hos Skat, i et større revisionsfirmas skatteafdeling, og de seneste mange år som advokat med hovedfokus på mindre og mellemstore virksomheder og deres ejere. Kim Pedersen er formand for Advokatrådets Skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet..

Tidligere bloggere på borsen.dk