Så er den gal igen - Balance på dydens smalle sti II

Kim Pedersen
BLOGS Af

I begyndelsen af juni skrev jeg en blog om behovet for, at virksomheder tænker skatteforhold ind i CSR-sammenhæng. Jeg lovede at vende tilbage med lidt gode råd til virksomhedsejere og andre, der måske ikke har fået det hele med på selvangivelsen.

Det giver mening at finde dydens smalle sti

Fra 2016 er det ikke længere muligt at have en såkaldt hemmelig konto i et skattely. Danmark har indgået aftaler med Schweiz, Luxembourg, Lichtenstein og Gibraltar om automatisk udveksling af oplysninger. Dette betyder, at et indestående i en udenlandsk bank vil blive oplyst til de danske skattemyndigheder i 2017.

De nye aftaler om udveksling af oplysninger forøger sandsynligheden for, at SKAT bliver opmærksom på de personer og virksomheder, der ikke har fået det hele med på selvangivelsen.

Har du som skattepligtig til Danmark et indestående på en udenlandsk konto, vil det ofte være problematisk såfremt afkastet ikke er kommet med på selvangivelsen.

Hvor finder jeg dydens smalle sti

I Danmark har vi ikke en amnesti-ordning, der udelukker straf, såfremt man af sig selv kontakter skattemyndighederne for at få gjort rent bord. En sådan ordning havde vi fra sommeren 2012 og et år frem, hvor man slap for frihedsstraf og fik rabat på bøden, hvis man selv kontaktede SKAT herom.

Uanset vi ikke har en amnesti-ordning i Danmark, findes der særlige regler, der gør, at det giver mening selv at kontakte SKAT, såfremt man ikke har fået selvangivet en værditilvækst på en udenlandsk konto.

Straffrihed ved selvanmeldelse

Såfremt man på eget initiativ retter henvendelse til SKAT, kan man som selvanmelder få rabat på straffen. Rabatten afhænger naturligvis af omstændighederne og også størrelsen af det unddragne beløb. Der kan være mange forhold, der gør sig gældende. Det er naturligvis ikke altid, at man bevidst har søgt at udeholde formue og kapitalgevinster. Såfremt unddragelsen kan karakteriseres som uagtsom eller meget skødesløs, vil en selvanmeldelse ofte føre til, at man er straffri.

Man slipper naturligvis ikke for at betale skatten og en passende forrentning, men såfremt forholdet karakteriseres som skødesløst, vil hverken frihedsstraf eller bøde komme på tale.

Hvad sker der på dydens smalle sti

Ofte vil en sag om afkast fra en skattelykonto kunne håndteres administrativt hos SKAT. Fra mange års erfaring med selvanmeldelsessager ved jeg, at SKAT behandler disse sager særdeles professionelt, seriøst og fortroligt, således at man som selvanmelder har mulighed for at komme videre i tilværelsen uden, at man på vej til dydens smalle sti har slået en omvej via formiddagspressen.

 Find vej ind på dydens smalle sti

Det øgede fokus på udenlandske konti i skattelylande, større brug af udvekslingsaftaler øger muligheden for at blive indkaldt til kammeratlig samtale hos SKAT. Det er derfor på tide seriøst at overveje, om man ikke bør finde ind på dydens smalle sti og få gjort rent bord med indestående og kapitalafkast, der hidrører fra de såkaldte skattelylande.

 


 

Se flere blogsProfil

Kim Pedersen

Kim Pedersen

advokat, partner i Sirius Advokater
Kim Pedersen blogger om retlige emner med skat som fortegn. Han tilbyder dybdegående forklaringer på alt fra generationsskifteskatter over skattevilkår for små og mellemstore virksomheder til Skatteministeriets nyeste påfund.

Kim Pedersen har mere end 25 års erfaring fra begge sider af bordet. Han har arbejdet hos Skat, i et større revisionsfirmas skatteafdeling, og de seneste mange år som advokat med hovedfokus på mindre og mellemstore virksomheder og deres ejere. Kim Pedersen er formand for Advokatrådets Skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet..