Vi har brug for et skattelovråd

Kim Pedersen
BLOGS Af

Panama-sagen har yderligere aktualiseret et behov for et skattelovråd, der blandt meget andet kan tænke i effektive værn mod grænseoverskridende skattesnyd.

Skatteministeren har som led i regeringens retssikkerhedspakke II oplyst, at der tages initiativ til at styrke blandt andet Folketingets Ombudsmand på skatteområdet. Den nye ombudsmand skal være en "vagthund" på skatteområdet løsrevet fra SKAT.

Det er en fremragende idé at få en særlig institution på skatteområdet, der løsrevet fra SKAT's direktørs og departementschefs skygge kan agere selvstændigt og påtale sagsbehandlingsfejl og andre af de problemer, som de danske skattemyndigheder helt åbenlyst er løbet ind i.

Den danske Ombudsmandsinstitution nyder stor respekt. Med tilførsel af ressourcer med særlige kompetencer på skatte- og afgiftsområdet vil initiativet helt åbenlyst være med til at forbedre retssikkerheden på skatteområdet.

 

Men er det godt nok?

Vi kender ikke skatteministeriets nærmere tanker om kompetenceafgrænsning, men en ny skatteombudsmandsfunktion skal på den ene eller den anden måde indpasses i den nuværende organisation og tradition. Dette betyder, at skatteombudsmanden måske ikke bliver den vagthund på skatteområdet, som vi går og drømmer om.

Ombudsmanden er som bekendt ikke meget for at gå ind i sager med politiske aspekter, hvorfor man kan frygte, at den nye vagthund på skatteområdet i en række situationer kan give sig selv mundkurv på. Jeg frygter, at vi får en vagthund på skatteområdet, der skuer tilbage i tiden, og som vil være tilbageholdende med at tage sager op af egen drift. Jeg håber ikke, at vagthunden bliver tandløs.

En skatteombudsmand er en god idé, men kan ikke stå alene.

Igennem en længere årrække havde vi et såkaldt Skattelovråd bestående af uafhængige eksperter, der på baggrund af deres mangeårige praktiske erfaringer kunne inspirere skatteministeren til ny lovgivning og revision af ældre utidssvarende regler på skatteområdet.

Vi har brug for uafhængige eksperter, der kan inspirere folketingets medlemmer og SKAT til at tænke innovativt og ikke mindst fremadrettet på skatteområdet. Det er der brug for. De mange skandalesager har desværre vist, at skiftende skatteministre og embedsmænd har brug for at kunne trække på erfaring fra universitetsfolk og praktikere. Dette skal sættes i system i et Skattelovråd.

Jeg vil derfor have indført et organ, der måske minder lidt om Retspleje- og Straffelovrådet.

Vi har brug for, at der inddrages praktiske erfaringer således, at skattelovgivningen er tidssvarende og følger udviklingen i samfundet og påvirkningen fra udlandet på godt og ondt. Et skattelovråd kan være en katalysator for nytænkning vedrørende sagsbehandling og løsning af tvister mellem SKAT og skatteydere og være med til at tænke retssikkerheden ind på den lange bane.

Panama-sagerne er komplekse, og der er brug for, at skatteeksperter bruger kræfter på at sikre værn mod skattesnyd. Det skal ske på et oplyst og gennemarbejdet grundlag, så reglerne fungerer i den virkelige verden. Et skattelovråd vil kunne bidrage med input uden, at det koster en formue.

Vi har en skatteminister, der har retssikkerhed på skatteområdet på dagsordenen. Lad os nu gå hele vejen og få indført de nyskabelser, der skal være til gavn for samfundet og således, at retssikkerheden på skatteområdet reelt styrkes.


 

Se flere blogsProfil

Kim Pedersen

Kim Pedersen

advokat, partner i Sirius Advokater
Kim Pedersen blogger om retlige emner med skat som fortegn. Han tilbyder dybdegående forklaringer på alt fra generationsskifteskatter over skattevilkår for små og mellemstore virksomheder til Skatteministeriets nyeste påfund.

Kim Pedersen har mere end 25 års erfaring fra begge sider af bordet. Han har arbejdet hos Skat, i et større revisionsfirmas skatteafdeling, og de seneste mange år som advokat med hovedfokus på mindre og mellemstore virksomheder og deres ejere. Kim Pedersen er formand for Advokatrådets Skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet..