SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
 • 2015-10-01 05:38:00
  Dårlig ’Corporate Governance’ signalerer ofte bekymring for bestyrelsen og ledelsen til at identificere ’den brudte styreform’. Det sker når den årlige analyse- og vurdering af God selskabsledelse’ indsigt og kultur, samt identificering af de væsentlige risici ikke sker. På det...
 • 2015-09-22 05:18:51
  I stedet for at uddelegere compliance aktiviteter til myndigheder og tilsynsorganer, ville den rigtige tilgang for at undgå en ny finanskrise have været at analysere de indtrufne Governance, Risk Management og Compliance (GRC) fejl og omskrive compliance kravene baseret på...
 • 2015-08-18 06:24:27
  Ashley Madison er et dating site, der markedsfører sig til gifte mennesker, der ønsker at have "diskrete" møder gennem hjemmesiden. For nyligt blev sitet hacket og medlemmerne blev truede med at få afsløret deres identitet medmindre sitet blev lukket. Dette...
 • 2015-07-22 08:44:17
  Foranlediget af den vedvarende globale finansielle krise, skandaler, den stagnerende vækst og det øgede virksomhedstilsyn i Norden, så er bestyrelser og ledere på udkig efter God selskabsledelse, risikostyring, compliance og it-sikkerhed (GRC) som svar på, hvordan man kan imødegå de...
 • 2015-05-25 11:06:31
  I de forløbne år har bestyrelser, ledelse og CXO i alle virksomheder mærket stadigt voksende kontrol fra aktionærer, lovgivere, tilsyn og andre interessenter. Denne ånde i nakken forværres, hvis manglende overholdelse af risikostyringen er et problem i virksomheden. Resultatet er...
 • 2015-03-27 13:17:06
  Er den vedvarende fokus på Zero Tolerance om bestikkelse- og korruption gennemførebare? Det var spørgsmålet som vi stillede i de 2 seminarer vi afholdt i onsdags. Den ene hos Copenhagen Charter on Bribery Fraud og Corruption (BFC) hos DTU og...
 • 2015-03-16 17:37:28
  Danmark er verdens mindst korrupte land, når der måles på misbrug af magt, hemmelige aftaler og bestikkelse i Danmark. Danmark får samtidig bundplacering i kampen mod bestikkelse fordi vi ikke gør nok for at forhindre virksomheder i at medvirke til...
 • 2015-02-10 13:04:18
  Nordic Governance Modellen bliver i diverse rapporter og undersøgelser fremhævet som en fremtidens model. Det skyldes sikkert at den vedvarende globale krise har skabt en forretningsadfærd som er ret forskellig fra stakeholder synsvinkel og ønsker. Et spørgsmål som drøftes hos investorerne,...
 • 2014-12-07 12:49:28
  Skattemyndighederne i hele EU har optrappet deres angreb på skatteplanlægning i kølvandet på den finansielle krise. Denne mistænkeliggørelse må dog de ikke straffe multinationale selskaber som følger lokalelovgivningen, mens politikere har sovet i timen. Mange græsrødder og skatteaktivister påstår, at udnævnelsen...
 • 2014-11-24 09:27:00
  Al ledelse er samtidig overflade og symbol. De, som kun forbliver oppe på overfladen, gør det på egen risiko. De, som kun ser symboler, gør det på egen risiko. Sådan kunne en omskrivning af Oscar Wilde’s kendte ordsprog om kunst...
 • 2014-11-09 15:42:29
  6 måneder inden OW Bunker gled i olien blev der udarbejdet et 272 siders børsprospekt. Der står under risici forbundet med udbuddet: Efter udbuddet vil storaktionæren (Altor) fortsat være storaktionær og kan kontrollere eller på anden måde påvirke vigtige handlinger,...
 • 2014-10-29 12:25:30
  Regeringen afviser fortsat at tage stilling til hvorvidt Danmark bør gå med i den Europæiske bankunion, på trods af at EU-formandskabet for længst er nået til enighed om mange af de vigtige komponenter såsom afvikling af nødlidende banker og seneste...
 • 2014-10-22 07:07:00
  Kulturminister Jelved mener, at virksomheder skal tage ansvar for kulturen. Hun synes, at det er en glimrende ide hvis en virksomhed, f.eks. vil adoptere et kammerorkester. Dog skal det være frivilligt. Det er kun positivt, når private virksomheder tager ansvar for...
 • 2014-10-14 07:27:00
  Den offentlige sektor gennemgår i disse år en række vidtrækkende reformer for at spare nogle af de knap 150 milliarder i indtægter Danmark har’mistet’pga. af finanskrisen, recession, stort offentlig forbrug m.v.. Det kræver et anderledes fokus i det offentlige og...
 • 2014-10-01 12:32:54
  Dansk Industri havde g.d. inviteret en perlerække af eksperter, nuværende og tidligere statsministre, ledende erhvervsfolk, fagforeningsbosser, udenlandske korrespondenter m.fl. til at drøfte problemerne om velfærdsturisme, social dumping og drøftelse om: er udenlandske medarbejdere en gevinst for landet eller ej og...
 • 2014-09-10 04:37:00
  Sager som Genan, IT factory, PFA skandalen eller forløber af dem alle, Nordisk Fjer har alle elementer og komponenter af manglende Tone-at-the-Top problematikken.  Ofte prøver man at institutionalisere bestyrelsens kammertone i virksomheden, men erfaringen viser at uden den rette metodologi,...
 • 2014-08-26 05:58:00
  Sager som Genan, IT factory, PFA skandalen eller forløber af dem alle, Nordisk Fjer har alle elementer og komponenter af manglende Tone-at-the-Top problematikken.  Ofte prøver man at institutionalisere bestyrelsens kammertone i virksomheden, men uden den rette metodologi, instrumenter og rammeværk...
 • 2014-08-18 10:31:00
  Er det revisorerne eller uafhængige rådgivere der er bedst til at rådgive virksomheder om god selskabsledelse, risikostying, compliance, it-risici, cyberkriminalitet, om den øgede anvendelse af teknologi, digitalisering, udvikling af forretningsmodeller, interne processer og kontroller m.v.?   Næsten 1.100 virksomheder i Danmark falder...
 • 2014-01-31 11:40:00
  Goldman’s Business Standards Committee har erkendt deres andel i finanskrisen og har gennemført 39 anbefalinger om ændringer i deres selskabsledelse, risikostyring og compliance programmer, som spænder fra kundeservice, interesse konflikter, strukturerede produkter, gennemsigtighed, ansvarlighed og mere åbenhed i organisationen. Det ville...
 • 2013-12-05 10:15:00
  Med øget krav om gennemsigtighed og større samfundsansvar kræver et nyt EU-direktiv, at virksomheder rapporterer, hvilken politik, processer og procedurer virksomhederne har indført for at undgå korruption. EU kommissionen har fremsat et nyt regnskabsdirektiv om, at virksomheder skal rapportere om deres...
 • 2013-11-18 15:05:00
  I stedet for at bruge kapital og energi på at bygge nye store hoteller i København burde Tivolis bestyrelse og direktion koncentrere deres indsats om at ombygge og udvide haven, så vores prima turistattraktion kan holdes åben hele året.  Det er...
 • 2013-10-31 14:36:00
  Lad ikke lovgivning vildlede og komplicere den globaliserede korruption. Vi skal prioritere indsatsen mod bestikkelse og korruption fornuftigt, ved at forstå de forskellige kulturer bag korruption. At dyrke- og udvikle stærke relationer er et veletableret kulturelt og værdibaseret samfundselement globalt. Vestlige...
 • 2013-05-27 13:53:12
  I de fleste lande kan det gamle ordsprog "Sælg i maj og blive børshaj’' ikke passe godt i år. De fleste analytikere forudser en fortsat stigning på aktiemarkederne. Historisk set, nemlig i de sidste 60 år, har investorerne høstet massive gevinster, hvis...
 • 2013-05-02 10:48:00
  Danmarks store filosof fylder 200 år den 5. maj 2013. At Søren Kierkegaards tanker anvendes inden for filosofi og teologi er almindelig kendt, men at han også henvender sig til den moderne erhvervsmand og forretningsførelse er et emne, som der...
 • 2013-03-07 08:16:43
  Den britiske Competition Commission kritiserede forleden landets revisionsudvalg i virksomheder for dets manglende fokus på aktionærernes behov og manglende uafhængighed. Et centralt emne i God selskabsledelse’s anbefalinger er bl.a. at beskytte investorerne og sikre uafhængighed. Efterhånden som revisionsudvalg får flere opgaver,...
 • 2013-01-21 07:23:47
  EU-kommissionens handlingsplan for en fælles selskabslov, governance, risikostyring og compliance aktiviteter og en fast beslutning om at undgå fremtidige systemiske finanskriser er nu blevet offentliggjort. Vi gennemgår nogle forhold, som er af central interesse for alle stakeholdere i finansvirksomheder Vejen til...
 • 2013-01-04 09:51:13
  Årets bestyrelsesforsæt kunne meget vel være at gøre en helhjertet indsats for at følge anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelses på mange punkter, tage comply or explain krav helt alvorligt (læs: bogstaveligt) og have respekt for investorer. Her følger nogle af...
 • 2012-12-12 12:30:39
  I højkonjunkturer kan ømtålelige eller mere eller mindre kriminelle handlinger og dårlige dispositioner ’vaskes af’ eller ’gemmes’ af vejen både i regnskabet og andetsteds. Her ved årsskiftet og efter godkendte budgetter og strategier er virksomhedernes ledelser i gang med at planlægge...
 • 2012-11-23 12:57:47
  En skattejagt, som fremmer mistillid til multinationale selskaber, der blot har fulgt Skats egne retningslinjer, er en trussel mod udenlandske investeringer i Danmark. Jagten har vidtrækkende konsekvenser for dansk erhvervsliv og internationale koncerners fremtidige virke i Danmark. Snart vil der være...
 • 2012-08-07 06:50:00
  Var de regnskabskontroller og bestemmelser for God selskabsledelse, kaldet SOX, der blev indført efter Enron skandalen, overflødige eller nyttige? Den generelle bedømmelse 10 år efter er, at SOX har opfyldt nogle af de udfordringer, lovgivningen skulle adressere: Ansvarlighed, gennemsigtighed, beskyttelse...
 • 2012-07-24 06:35:24
  Cibor/Libor og andre finansskandaler afslører, at svig og bedrageri findes i hjertet af vores finansielle system. Strukturelle mangler i kernen af det finansielle system er tilsyneladende så alvorlige, at de puster til endnu en global nedsmeltning. Tilsynsmyndighederne i de enkelte...
 • 2012-03-21 07:25:00
  Der er flere Dårlig selskabsledelses pletter i DONG's skinbarlige sandhed. Efter Dong vil vi fremover se flere whistleblowers herhjemme. Hvis det ikke håndteres korrekt, vil det skabe en masse unødvendig støj til skade for virksomhedernes renommé, afsløre en lang...
 • 2012-03-05 11:55:00
  I sin helhed er Tobin-skatten aldrig prøvet i praksis. Professor Tobin advarede selv mod at indføre den, inden han døde i 2002. I sin nuværende EU form er Tobin-skatten nærmest en straffeekspedition mod den finansielle sektor. Denne soloopkrævning kunne meget...
 • 2012-02-20 06:28:00
  Det indiske marked er i kraftig vækst inden for stort set alle de områder, hvor Danmark har særlige kompetencer. Grøn teknolog, infrastruktur, udstyr til lufthavne, spildevandsrensning og landbrug er nogle områder, hvor eksporten kan forøges. Vi kan ikke undvære Indien,...
 • 2012-02-01 13:32:00
  De dygtige programmører hos Google, som har udviklet søgemaskinens algoritmer, og som har magten over virksomhedens kerneydelser. De har en ambition om at udvikle søgemaskinens koncept, så resultatet kommer frem ’uden at søge’. Når man googler nu om dage får man...
 • 2012-01-24 15:20:00
  Historisk har det vist sig, at en ordentlig krise er nødvendig for at få gang i en politisk-økonomisk omvæltning. Det så vi f.eks. ved krisen i valutasamarbejdet i 1992, hvor den fælles europæiske mønt blev født i al hast. Tilsvarende...
 • 2011-12-19 06:45:04
  Den nuværende debat og interesse for erhvervsfonde og de selskaber de ejer og kontrollerer, viser en betydelig uvidenhed om erhvervslivets virkelige vilkår, når den primære fokus er på Rolleadskillelse og personsammenblanding. De basale og generelle forhold i erhvervslivets løbende drift...
 • 2011-12-08 08:40:24
  Alt tyder nu på, at den økonomiske krise i eurozonen har bidt sig så godt fast, fordi både EU politikere og flere syd europæiske lande ikke magter at tage fat og komme på den rette økonomiske kurs igen. Et tættere...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Af Kersi F. Porbunderwalla GRC konsulent. www.eurosox.dk Flere rapporter sammenstemmende viser at virksomheder kan opnå væsentlige kursgevinster ved at følge internationale Governance, Risikostyring og Compliance (GRC) regler, rammeværker og best practices. Kredit- og finanskrisen som egentlig begyndt for knap et år siden,...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Globalisering har ændret vilkårene for de internationalt orienteret virksomheder. Globalisering giver større vækstmuligheder men tilfører også komplekse risici - særligt finansielle risici. Forskellige lande verden rundt har på hver deres måde fundet en vaccine og fastlagt regler for, hvordan man...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Noget tyder på at flere danske virksomheder periodevis har skrinlagt at efterleve den række af forskellige GRC krav, standarder og lovgivning. Hvorfor er det ikke muligt at efterleve persondatalovgivning, markedsføringslovgivning, branchekrav, ISO-standarder, rolleadskillelser, gennemsigtighed og dokumentation for finansielle processer, IT...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Det er yderst ærgerligt at flere bloggere, professorer og ikke mindst den ansete Wall Street Journal brugte Marcellus-citat fra Hamlet som en nærmest profetisk karakter for danske virksomheder anno 2009: ”Something is rotten in the State of Denmark”. Det afspejler...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Governance, Risk og Compliance (GRC) reformer har vist sig helt utilstrækkelige til at forhindre de seneste kriser og skandaler. Der er en ironi i den nuværende barske kredit-, finansielle-, og tillidskrise. God Selskabsledelse (Corporate Governance), Risikostyring og opfyldelse af lovgivningskrav...
 • 2011-10-22 06:42:58
  EU’s whistleblower-systemer og adfærdskodekser skal tilpasses for at overholde hvert EU lands love om datahemmeligheder. Flere EU-lande, herunder UK, Frankrig, Tyskland, Belgien og Holland, har udstedt deres egne retningslinjer for "markedsføringen" af whistleblower hotlines. En whistleblower funktion er virksomhedens risikostyringssystems nødbremse...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I Storbritannien, har en »comply or explain«-ordning eksisteret i over et årti. Princippet bagved konceptet "Følg eller forklar" tilgang er baseret på en opfordring til virksomheder om at oplyse om hvilke kodeks for god selskabsledelse de overholder og i hvorvidt...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Det meste af en virksomheds forretningskritiske data der påvirker indtægter, forretningsmæssige beslutninger og virksomhedens omdømme gemmes i e-mail data. Data fra e-mails ligger i højere og højere grad også til grund for afklaringen af de fleste forretningsmæssige tvister, hvis man ser...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Ved et frokostmøde hos det Britiske Handelskammer på SAS Royal Hotel opsummerede direktør Lars Rohde fra ATP krisen under overskriften: ”Grådighed, Governance og Greenspan” på en af plancherne. Danmark og resten af verden forsøgerstadig at håndtere de fiskale, lovgivningsmæssige og...
 • 2011-10-22 06:42:58
  En række regulerings- og regnskabsmæssige problemer relateret til Governance, Risikostyring og Compliance (GRC) er dukket op i kølvandet på den nuværende globale finansielle uro. Et væsentligt spørgsmål drejer sig bl.a. om de problemer med prisen på råolie som vi oplevede...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Tyskland og Frankrig afskaffede kravet om minimumskapital sidste år, England har aldrig haft et sådant krav. Et europæisk ApS vil heller ikke stille krav. I Danmark tøver vi med at igangsætte- og støtte iværksættere og tvinger dem til at fravælge...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Der kan ligefrem komme noget udbytterigt og positivt ud af, at virksomheder nøje kigger deres ’Følg eller Forklar’og andre forsømmeligheder om selskabsledelse efter i sømmene. Modgang og kriser sætter pres på bestyrelsen og ledelsen. Begge har vænnet sig til tanken...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Der kan ligefrem komme noget udbytterigt og positivt ud af, at virksomheder nøje kigger deres ’Følg eller Forklar’og andre forsømmeligheder om selskabsledelse efter i sømmene. Modgang og kriser sætter pres på bestyrelsen og ledelsen. Begge har vænnet sig til tanken...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Syv fantastiske fortællinger om God Selskabsledelse Der kan ligefrem komme noget udbytterigt og positivt ud af, at virksomheder nøje kigger deres ’Følg eller Forklar’og andre forsømmeligheder om selskabsledelse efter i sømmene. Modgang og kriser sætter pres på bestyrelsen og ledelsen. Begge...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I et par nye Governance, Risk og Compliance (GRC) undersøgelser er Danmark desværre blandt de sorte får. I de nuværende turbulente tider er det vigtigt at holde fokus på selskabsledelse og sikre at GRC perspektiver ikke bliver skæve. Virksomhederne kunne f.eks....
 • 2011-10-22 06:42:58
  Uden et effektivt internationalt tilsyn som den grundlæggende kontrolfunktion i det finansielle system - får vi flere kriser.De nye kontrolsystemer, som præsident Obama lagde op til den 17. juni 2009, er i for høj grad fokuseret på at skabe sikkerhed...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Støtte fra de rige vestlige lande har desværre stadig ikke meget positiv indvirkning på almindelige mennesker i Afrika. Skal støtte ikke ske i form af en fiskestang i stedet for fisk? Jeg har netop deltaget i den årlige- og ugelange...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Støtte fra de rige vestlige lande har desværre stadig ikke meget positiv indvirkning på almindelige mennesker i Afrika. Skal støtte ikke ske i form af en fiskestang i stedet for fisk? Jeg har netop deltaget i den årlige- og ugelange...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Eller skulle titlen på denne blog have været Anne Knudsens glimrende bog ’Her går det godt, send flere penge’. Flere mener at den værste vækstnedtur ser ud til at være overstået. Andre mener derimod at det værst i krisen faktisk...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Winston Churchill sagde om præsident Franklin Roosevelt, at ”et møde med ham var som at åbne en flaske champagne, at tale med ham var som at drikke den”. Flere mener, at det samme gælder senator Ted Kennedy. Skæbnen spillede en stor...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Finanskrisen viser lige nu, hvor relevant det er at forholde sig til stabilitet i et samlet virksomheds-perspektiv. I den finansielle sektor er risikostyring tilsyneladende en veldefineret disciplin fyldt med huller, men det gælder ikke nødvendigvis i store dele af det...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Der er fordele ved at være stor, men i tilfældet med store internationale banker tyder empiriske beviser på, at disse institutioner forlængst har overgået en fornuftig størrelse. Guvernøren af Englands centralbank, Mervyn King, udtalte i sommers, at ingen banker var...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Andre lande har moderniseret deres corporate social indberetningsordninger (CSR) og faktorer under Environment, Social and Governance (ESG) paraply. En række af tilsynsmyndighederne og børserne i hele verden er begyndt at tilskynde til eller kræve standardiseret CSR rapportering af virksomhedernes ESG...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Normalt fokuserer Corporate Governance (CG) på praktiske emner som uafhængighed, interessekonflikt, revisionsspor, korruption, funktionsadskillelse, bestyrelsesvederlag, bæredygtighed m.m. Med tildeling af årets Nobelpris i økonomi til Elinor Ostrom og Oliver Williamson bliver CG styrket både på både mikro-, makro- og transaktionsniveau....
 • 2011-10-22 06:42:58
  Efter skandalerne som IT Factory og Roskilde Bank er det slut med 'What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas’. Der skal langt mere gennemsigtighed for investorerne og stakeholdere, så opsparede pensionsmidler ikke havner i de forkerte lommer eller...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Ved åbning af den netop afholdte Copenhagen Compliance konference sagde Dr. Jur. Jesper Lau Hansen, at det ikke var Guds vilje eller naturkatastrofer der udløste kredit- og finans krisen. Den var fremkaldt af ledernes ufornuftige opførsel og deres mangel på...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Forbundskansler Angela Merkel, præsident Nicolas Sarkozy, og premierminister Gordon Brown støtter nu op om tanken om en beskatning af finansmarkedets transaktioner. Skatten blev først forslået af den amerikanske nobelpristager James Tobin i 1971. Efter finanskrisen og finansiering af den globale...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Medarbejdere i en række danske virksomheder får snart muligheden for at ’fløjte’, hvis de får kendskab til overgreb eller ulovligheder i virksomheden. Virksomhederne har et enormt fokus på f.eks. korruption pga. amerikanske og EU myndighedernes fokus på FCPA lovgivningen (fra...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Der er sikkert mange gode grunde til, at SAS ikke kan klare sig i konkurrencen for tiden. Måske var den storstilede ambition om ’One of five in 95’ for tidligt ude, og driften af de gamle brændstofslugende fly gør ekstra...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Bestyrelsesrolle og ansvar, læren fra finanskrise, ny selskabslov, nye danske anbefalinger for god selskabsledelse, CSR, globale principper for ’Accountable Corporate Governance’, comply or explain, § 107B i ÅRL, dokumentation af væsentlige poster og processer, kontrol- og risikostyringssystemer, treasury- og finanspolitik,...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Hvem Indstiller kammertonen for god selskabsledelse? Flere danske virksomheder har efterhånden vokset sig så store, både i størrelse og kompleksitet, at de gamle praksis og uvaner ikke duer. Bestyrelsesarbejdet kræver disciplin, og det skal tages langt mere seriøst end...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Det afgørende spørgsmål er om euroen overlever krisepakker & langsom vækst i Europa? Euroområdet står over for uventet store udfordringer. På kortere sigt skal en række medlemslande bremse væksten i den statslige gæld for at undgå insolvens. På længere sigt skal...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Forleden var jeg til et euroseminar med autoriteter som professor Niels Thygesen fra Københavns Universitet, nationalbankdirektør Jens Thomsen og CEO Lars Seier Christensen fra Saxo Bank, arrangeret af konsulenthuset Resources Global, som belyste de seneste finansielle fortrædeligheder, skabt af eurokrisen....
 • 2011-10-22 06:42:58
  Strategisk planlægning er blandt de bedste kriseværn mod fremtidige finanskriser, men der skal helt nye boller på suppen! Der findes ingen mirakelkur mod tømmermænd, men virksomhederne kan heldigvis selv gøre en hel del for at forebygge og behandle tømmermænd. Der er...
 • 2011-10-22 06:42:58
  De fleste virksomheder har politikker, regler, kontroller og procedurer for at holde styr på alle sine processer. Samtidig ønsker de fleste også at give mulighed for en vis fleksibilitet, således at medarbejderne kan udøve skøn for at afgøre, hvilke fremgangsmåder...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Børnearbejde og børneslaveri, kræftforskning, beskyttelse af truede dyr, klimaprojekter til at nedbringe CO2 udledning og redning af de sidste rester af den tropiske regnskov er blandt de mange konkrete projekter, som efterhånden hører ind under den internationale CSR paraply. EU-kommissionen definerer...
 • 2011-06-27 05:10:00
  En skattejagt som fremmer mistillid til multinationale selskaber, der blot har fulgt Skats egne retningslinjer, er en trussel mod udenlandske investeringer i Danmark. Jagten har vidtrækkende konsekvenser for dansk erhvervsliv og internationale koncerners fremtidige virke i Danmark. Naturligvis skal Skat...
 • 2011-04-13 12:13:43
  I min sidst blog skrev jeg om afholdelse af en 3-dages international konference om Korruption og økonomiske kriminalitet i København og hvordan virksomhederne kunne reducere risiko for de enorme sanktionsomkostninger fra udenlandske tilsyn, forøge medarbejdernes sikkerhed og samtidig høste gevinst...
 • 2011-03-01 12:44:00
  Svindel kan antage mange former. Nogle af de mest fremherskende er koordinering af bud, forfalskning af faktura, fiktive leverandører, kopiprodukter, kontraktbrud, afpresning og korruption. De vedtaget internationale tiltag imod svig og korruption vil få stor effekt på danske virksomheder, som...
 • 2011-02-22 12:19:00
  Svindel kan antage mange former. Nogle af de mest fremherskende er koordinering af bud, forfalskning af faktura, fiktive leverandører, kopiprodukter, kontraktbrud, afpresning og korruption. Ifølge en dugfrisk rapport fra Verdensbanken bliver mere end 5 % af det globale bruttonational-produkt, eller...
 • 2011-01-18 08:32:00
  De sidste par års finanskrise har været en udfordrende periode og haft en dybtgående indvirkning på stort set alle virksomheder. De enkelte hændelser i virksomhederne har fremkaldt et behov for at analysere eftervirkninger, fuldbyrde refleksion og gennemføre reformer. Tilgangen til...
 • 2010-12-02 08:03:44
  I en tidligere blog fokuserede vi på datasikkerhed, og i denne blog vil vi se på, om virksomheder har en ordentligt og relevant politik for at slette følsomme data fra gamle computere og harddiske. Mangel på en sådanpolitik gør nemlig...
 • 2010-11-15 10:18:10
  Velkommen til den fagre nye verden af afsløringer af hidtil ukendte dimensioner! Vi har fået disse afsløringer fra kilder og steder, som burde være underlagt så mange sikkerhedsforanstaltninger, at det ikke burde have været muligt at fjerne dem. Hele verden...
Profil
Kersi F. Porbunderwalla authorimage Kersi Porbunderwalla fokuserer på God selskabsledelse, Risikostyring og Compliance (GRC) aktiviteter. Han har erfaring fra store implementeringer fra selskaber som IBM, Shell, Volvo m.fl.. Efter sin pensionering som Business Controller fra ExxonMobil, har Kersi været med til at udvikle og implementere GRC applikationer i operationelle rammer og miljøer som konsulent, underviser, forsker, kommentator og konference arrangør på 4 kontinenter. www.copenhagencharter.com, www.copenhagencompliance.com
Tidligere bloggere på borsen.dk