SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
 • 2015-11-16 08:24:00
  Et af de væsentligste ankepunkter blandt långivere på de nye markedsbaserede låneplatforme herhjemme har været, at det var vanskeligt at opnå fornøden spredning. Derfor har det været nødvendigt for långivere gradvist at opbygge en portefølje af lån til de mindre...
 • 2015-06-16 13:52:12
  Det er glædeligt, at valgkampen har skabt fokus på misforholdet mellem de flere hundrede tusinder af offentligt forsørgede borgere i Danmark, der i teorien burde stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og de ganske mange arbejdsivrige udlændinge, der kommer til landet...
 • 2015-04-23 07:56:23
  Danmarks første crowdlendingplatform for lån til mindre virksomheder er nu tæt på at passere et samlet formidlet udlånsvolumen på DKK 5 mio. Siden Lendino i august 2014 blev tildelt Finanstilsynets licens, har interessen for både at investere i lån og...
 • 2015-02-14 13:17:02
  Der skrives verdenshistorie i Danmark for tiden. Bankerne sænker nu indlånsrenten for større erhvervskunder til under nul. Renten på danske statsobligationer er lavere end i Japan. Samtidig breder det robuste amerikanske konjunkturopsving sig til Europa, og den effektive kronekurs overfor...
 • 2015-02-01 17:38:00
  I denne uge rygtedes det, at den franske storbank, Société Generale og den amerikanske investeringsbank, Goldman Sachs arbejder på at indgå strategisk samarbejde med den irsk baserede udbyder af fakturabelåning, Aztec Money. Det er endnu et eksempel i rækken af...
 • 2014-11-19 13:05:26
  Den forestående omkalfatring af hyrevognsbranchen initieret af Uber er måske kun første skridt i retning af løsningen på fremtidens trafikudfordringer. Teknologien omkring førerløse biler er nemlig ganske langt fremme og kan forandre den måde, hvorpå vi tænker trafikløsninger. I Göteborg...
 • 2014-09-27 16:15:55
  For en måned siden udstedte Finanstilsynet den første operative tilladelse nogensinde til en udbyder af crowdfundingbaserede virksomhedslån. Tilladelsen blev givet til den danske iværksættervirksomhed, Lendino. Derved blev det muligt for mindre danske virksomheder at finansiere sig gennem crowdfunding som alternativ...
 • 2014-06-09 10:38:14
  Crowdfunding er et forholdsvis nyt begreb i Danmark. Begrebet henviser til, at det er the crowd – mængden – der funder – finansierer – et givet projekt. Typisk tales om the wisdom of crowd, der hentyder til, at markedet ofte...
 • 2014-02-27 21:28:38
  Med ØKs meddelelse om frasalget af Plumrose er investering i ØK nu væsentlig mindre risikobehæftet end længe. Selvom salgsprisen desværre ikke afspejler Plumroses virkelige værdi som følge af de betydelige politiske og valutariske risici i Venezuela, er den betydelige usikkerhed,...
 • 2014-02-04 19:45:01
  Der var i efteråret en del fokus på vigtigheden af selskabsskattesatser, der ikke afviger for meget fra niveauet i vores nabolande. Det er imidlertid også væsentligt, at kapitalskatterne ligger på linje med niveauet i de omkringliggende lande. Så vil behovet...
 • 2014-01-30 17:40:59
  SF’s deltagelse i regeringssamarbejdet har fra den siddende regerings dannelse forekommet absurd. Statsministerens valgløfter forud for regeringsskiftet virkede åbenlyst urealistiske, og derfor måtte spændingerne mellem SF på den ene side og Det Radikale Venstre på den anden side før eller...
 • 2013-12-28 21:36:11
  Her ved årsskiftet er det relevant at rekapitulere – såvel i livets generelle forhold som i mere specifikke sammenhænge som eksempelvis formueforhold. Efter betydelige kursstigninger på aktiemarkederne i forlængelse af finanskrisen – og i særdeleshed i 2013 – forekommer en...
 • 2013-11-26 17:44:03
  Finansrådets nyligt offentliggjorte ledelseskodeks bidrager til, at banksektoren kommer mere ”op på dupperne”. Dog er der kun tale om anbefalinger, og den enkelte bank kan vælge at fravige anbefalingerne med passende begrundelse. Derfor bliver det igen op til Finanstilsynet løbende...
 • 2013-09-27 12:00:15
  Debatten om offentlig nulvækst og spørgsmålet om hvorvidt verdens største offentlige sektor bør være endnu større, synes at have taget en lidt forskruet drejning. For det første må det være væsentligt at fastslå, at nulvækst i debatten defineres som real...
 • 2013-08-01 07:58:41
  Næste måned afholdes valg til Stortinget i Norge. Her er det særlig værd at hæfte sig ved, at Høyre ifølge de seneste meningsmålinger vil opnå næsten en fordobling i vælgertilslutning i forhold til stortingsvalget i 2009. Det er også værd...
 • 2013-06-18 12:43:00
  Selvom Novo Nordisk de senere uger har været omgærdet af stigende mediebåren usikkerhed om risiko og bivirkninger ved de to vigtige præparater, Tresiba® og Victoza®, forekommer aktien at være undervurderet. Usikkerheden har bevirket, at aktien er blevet omkring 10% mindre...
 • 2013-04-19 06:50:30
  …er ikke noget udbredt fænomen hverken i Danmark eller udlandet – i hvert fald ikke når det drejer sig om investeringsforeninger rettet mod private småsparere. Begrebet aktionæraktivisme, hvor investorer med minimum 5-10% af aktiekapitalen søger at komme i konstruktiv dialog med...
 • 2013-01-23 13:11:31
  Bankerne har gennem tiderne fået skudt meget i skoene som følge af branchens store betydning for samfundet. Desværre har kritikken ofte været karakteriseret af begrænset eller ingen viden om samfundsøkonomi i almindelighed og virksomhedsøkonomi i særdeleshed. Årsagerne til at bankerne...
 • 2013-01-08 14:22:24
  Ifølge seneste meningsmåling (Voxmeter, 8. januar 2013) ville 49% af de stemmeberettigede danskere sætte kryds ved enten Venstre, Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance, hvis der var folketingsvalg nu. Kun godt 3% ville stemme på Konservative. Ved folketingsvalget den 15. september...
 • 2012-12-04 14:35:39
  Retfærdigheden sker ikke altid fyldest, og den der gemmer til natten, gemmer ofte til katten. Det er vendinger, der kommer til deres ret i disse år. Her tænker jeg på følgevirkningerne af finanskrisen, som har afstedkommet rekordlave renteniveauer og lav...
 • 2012-11-08 12:30:09
  Erfaringsmæssigt bliver det ikke nemmere at vriste sig fri af en krise, jo oftere der fokuseres på det negative. Det gælder i alle facetter af tilværelsen. Derfor kunne det være rart, hvis medier og meningsdannere i højere grad ville fokusere...
 • 2012-10-25 08:27:28
  Man kan vælge at investere på mange måder. Momentuminvestorer følger periodevise styrker på aktiemarkederne eller indenfor udvalgte brancher og aktier. Her kan kapitalstrømme bevirke merafkast, der ofte afledes af den makroøkonomiske udvikling. Investeringsbeslutninger praktiseres i den forbindelse typisk i form...
 • 2012-08-13 17:46:00
  Om Socialdemokraternes gruppeformand, Henrik Sass Larsen vitterlig lod sig inspirere af mit blogindlæg af 4. juli må jeg lade være usagt, men under alle omstændigheder var det påfaldende, at revolutionsdebatten i Enhedslisten tog fart i umiddelbar forlængelse af indlægget. Det...
 • 2012-08-02 19:03:09
  Den evindelige debat om, hvorvidt der er tale om kreditklemme eller ej må stoppe. Det bør ikke komme som en overraskelse, at kreditgivningen strammes under lavkonjunkturer, navnlig når den overdrevne udlånsvillighed i midten af forrige årti sættes i relief. Finanskrisen...
 • 2012-07-16 18:30:32
  Når adm. direktør Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk kækt og forholdsvis uforpligtende fastslår, at Novo Nordisks aktiekurs kan fordobles i løbet af de kommende ti år, tænker man, at det må man da håbe, for hvorfor skulle man ellers investere...
 • 2012-07-05 07:35:00
  Konservatives leder Lars Barfoed kan formentlig tilskrives en væsentlig del af æren for, at regeringens skatteaftale blev indgået med de borgerlige partier i stedet for Enhedslisten. Også den borgerlige presses nødråb over Atlanten for at råbe oppositionslederen op kan have...
 • 2012-07-04 16:18:57
  I forlængelse af Danske Banks annoncering af en mere decentral og kundenær virksomhedskultur har medierne nærmest forsøgt at overgå hinanden med udmeldinger om, at banken er på vej til at adoptere store dele af Nordeas organisationsstruktur. Danske Bank har efter...
 • 2012-06-13 08:12:00
  Satellitkommunikationsvirksomheden Thrane & Thrane ender nu på udenlandske hænder, da det ikke lykkedes ledelsen at fremkomme med en strategiplan, der overbeviste børsmarkedet om, at det indenfor en kortere årrække ville være muligt at opnå en væsentlig forøget værdiskabelse, der kunne...
 • 2012-06-07 11:36:00
  Debatten om aktive kontra passive investeringsforeninger dukker med jævne mellemrum op i medierne. Lad os først fastslå, hvad der i den forbindelse menes med de to begreber. En aktiv investeringsforening foretager investeringsmæssige dispositioner dikteret af foreningens rådgiver. Begrebet ”aktiv” er...
Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk