Crowdlending vinder indpas i Danmark

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
23. apr 2015

Danmarks første crowdlendingplatform for lån til mindre virksomheder er nu tæt på at passere et samlet formidlet udlånsvolumen på DKK 5 mio. Siden Lendino i august 2014 blev tildelt Finanstilsynets licens, har interessen for både at investere i lån og optage lån været mærkbart – faktisk eksponentielt – stigende. Lånenes størrelse har varieret fra DKK 100.000 op til ca. DKK 2 mio., og løbetiden har været mellem seks måneder og fem år. Risikomæssigt har der været tale om forholdsvis konservative lån til renter i niveauet 5-10% p.a., og virksomhederne har repræsenteret vidt forskellige brancher. Det har generelt bekommet långiverne godt, og finansieringstiden har været støt faldende gennem de senere måneder. Det mindste lån blev finansieret på mindre end to døgn, mens det største blev rejst over et par uger. Typisk er der tale om op imod 60 långivere til den enkelte virksomhed. Långivere har således over tid mulighed for at opbygge en diversificeret portefølje af lån.

Noget tyder derfor på, at tendensen fra udlandet så småt er ved at indfinde sig på det danske marked. Europas største crowdlendingplatform, Funding Circle har nu rejst mere end GBP 600 mio. på det britiske marked svarende til en tredobling på et år, og konkurrenten Assetz Capital har efter kun to års virke formidlet et samlet lånevolumen på mere end GBP 70 mio. I Sverige har Toborrow nået nogenlunde samme størrelse som Lendino, og FundedByMe har for nylig valgt at supplere crowdfunding af egenkapital med crowdlending. Det svenske marked for privatlån er umiddelbart mere tillokkende for udbydere af crowdlending end virksomhedslån. Det hænger sammen med den mere omfattende oplysningspligt over for myndighederne, som privatpersoner i Sverige er underlagt. Det muliggør i vid udstrækning mekanisering af kreditvurderingen. Dertil kommer en bedre kapitalisering af de mindre svenske virksomheder, som gør dem mere attraktive for bankerne. Der synes imidlertid at være gode perspektiver i en fælles nordisk tilstedeværelse for formidlere af virksomhedslån, idet mange virksomheder ønsker en spredning af finansieringsrisikoen. Crowdlending indeholder desuden den implicitte fordel, at låntager i finansieringsfasen markedsføres til en bred kreds af potentielle långivere og mulige kunder.

Her til lands døjer vi ifølge tal fra ECB med en af de allerstørste forskelle i rentesatser mellem, hvad store henholdsvis små virksomheder betaler for at låne i banken. Det kan være en væsentlig årsag til, at den økonomiske vækst i Danmark halter efter vores nabolandes. SMV-segmentet repræsenterer nemlig ifølge EU-Kommissionen mere end 60% af jobskabelse og værditilvækst i Danmark. Iagttagere i markedet har peget på, at såfremt det finansielle system i Europa henover finanskrisen havde fungeret lige så effektivt som i USA, ville der have været meget betydelige merbeløb til rådighed på de europæiske lånemarkeder. Tilsvarende er dansk erhvervsliv udfordret af et markant investeringsefterslæb, bl.a. fordi mange mindre virksomheder oplever vanskeligheder med at opnå fornøden finansiering. Selv om bankerne har omfattende midler til rådighed for udlån, er der næppe tvivl om, at mange små låntagere er mindre ønskede i bankerne som følge af uforholdsmæssig stor kapitalbelastning og beslaglæggelse af ressourcer i øvrigt.

I Lendino har vi opbygget en solid platform for crowdlending, og vi er fast besluttet på at være førende på feltet i Danmark. Den opfattelse deles af vores nye medinvestorer, der har solid erfaring inden for FinTech og et robust netværk i venturebranchen. De nye investorer er baseret i London og vil bidrage med strategisk sparring og forretningsudvikling. Vi skønner, at det danske marked for crowdlending når DKK 1-2 mia. inden for en kort årrække.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk