KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
 • 2011-10-22 06:42:58
  Virksomhederne har nærmest af natur været fortalere for, at markedskræfterne driver og udvikler samfundet. Med en vis støtte fra samfundet på de områder, hvor det er nødvendigt. Men vi bliver udfordret i disse år. Fx meldte det internationale energiagentur (IEA)...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Så er COP15 afviklet, og vi kan vist alle blive enige om, at vi ikke fik den ambitiøse aftale, vi havde håbet på. Der er dog ingen tvivl om, at vi i erhvervslivet arbejder videre med klimadagsordenen. Både for at...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Vi har nu taget hul på 2010. Et nyt årti, der både rummer udfordringer og muligheder for såvel erhvervsliv og politikere. Udfordringerne kender vi. Vi har fortsat et klima, der skal reddes og en vækst, der skal sættes i gang. Nu...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Danmarks klima- og energiudfordringer er nu større end hidtil antaget. Regeringens redegørelse om energiforsyningssikkerheden viser, at vi fra 2012 ikke længere er i stand til selv at dække vores samlede energiforbrug, da produktionen af olie og naturgas i Nordsøen er...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I forrige uge var den russiske præsident Medvedev på statsbesøg i Danmark. Her fik jeg lejlighed til at tale med ham i forbindelse med et frokostmøde, hvor den danske statsminister og danske og russiske erhvervsfolk var til stede. Et...
 • 2011-10-22 06:42:58
  EU parlamentet har den 18. maj vedtaget et bygningsdirektiv, der skal sikre, at alle nye bygninger i EU bliver så godt som energineutrale i 2020. Offentlige bygninger skal gå forrest og opfylde kravet to år tidligere. Direktivet omfatter også...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I sidste uge blev jeg rigtig glad, da jeg kunne læse, at økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen på et samråd i energipolitisk udvalg fortalte, at han vil igangsætte arbejdet med en 2020-standard for byggeri med henblik at standarden kan være...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Stadig flere iagttagere og aktører på den internationale og hjemlige klimascene drager den konklusion, at verden om tre måneder ved FN’s 16. Klimakonference i Mexico igen ikke vil kunne blive enige om at få en global klimaaftale på plads. Problemet er...
 • 2011-09-14 07:06:40
  De sidste ugers internationale kriser har på tragisk vis sat fokus på verdens energiudfordringer. Atomkraften som energikilde er igen kommet til debat. Og oprør og krig i Mellemøsten skaber usikkerhed om olieforsyningen. Det giver anledning til endnu engang at gøre...
 • 2011-02-08 13:55:31
  Det kræver politiske visioner og lederskab, når vi inden for 40 år skal gå fra 80 % fossile brændsler til tæt på 0 %. Både globalt, nationalt og lokalt - og både fra virksomheder og borgere. Men det er muligt....
 • 2010-12-15 11:37:04
  COP 16 i Cancun i Mexico er netop afsluttet, og trods stor forudgående skepsis lykkedes det rent faktisk at få politikerne at nå til enighed om en vej videre, der viser hvorledes klimaudfordringerne kan løses gennem et internationalt samarbejde.Men vi...
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk