Udnyt det store russiske potentiale…

authorimage
BLOGS
Af: Eelco van Heel
22. okt 2011
I forrige uge var den russiske præsident Medvedev på statsbesøg i Danmark. Her fik jeg lejlighed til at tale med ham i forbindelse med et frokostmøde, hvor den danske statsminister og danske og russiske erhvervsfolk var til stede. Et af de temaer, præsidenten er meget optaget af, er energieffektivitet, og de muligheder der ligger her for et styrket forretningssamarbejde mellem Danmark og Rusland. I dag investerer danske virksomheder ca. 1 mia. dollars om året i Rusland, og mødet med Medvedev gav det klare indtryk, at potentialet for at øge denne investering markant er til stede. Rusland er et marked i vækst, hvor velstanden for den enkelte russer er stødt stigende. Men de samlede danske aktiviteter i Rusland er ikke af samme omfang som mange af vores konkurrenters. De danske investeringer har med andre ord ikke holdt trit med væksten. Det skyldes flere forhold. Det er ikke nemt at drive forretning i Rusland, landet har et stort og komplekst bureaukrati, og der er ikke mindst problemer med korruption. Men jeg tror også, at mange danske virksomheder til tider overvurder betydningen af disse forhold. Det russiske statsbesøg markerer under alle omstændigheder en ny tid. Præsident Medvedev og Lars Løkke Rasmussen har underskrevet en politisk erklæring om øget samarbejde inden for energiområdet. I erklæringen fremgår det, at Rusland aktivt skal bekæmpe korruption og forbedre forretningsvilkårene for danske virksomheder, hvis de vil tiltrække flere danske investeringer. Og det vil de. Derfor står danske erhvervsliv nu med en kæmpe mulighed for at eksportere vores energieffektive løsninger og knowhow indenfor områder som fx transport og bygninger. Det handler om at udnytte potentialet og komme i gang. Hos Rockwool er vi i gang. Vi har allerede to produktions enheder i Rusland - og er ved at oprette en tredje i Volga-regionen. Den vil være fuldt operationel i 2011, og vi regner med at skabe 140 jobs i området og tilbyde russerne en række isoleringsprodukter, der kan øge energieffektiviteten og brandsikkerheden i deres bygninger. Vi håber også at flere danske virksomheder følger trop. Rusland er ikke et fjernt og utilgængeligt marked og præsidentens besøg vidner om en større grad af åbenhed og handel mellem de to lande i de kommende år.
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk