Mød ambitiøse ligesindede på

 • Børsens Bestyrelsesuddannelse

  – i samarbejde med cbs bestyrelsesuddannelserne

Viden og kompetencer er afgørende for bestyrelsens bidrag til værdiskabelsen. Få inspiration på højeste niveau.

Start: 29. september 2021

Dansk bestyrelsesuddannelse i særklasse

Som bestyrelsesmedlem gør din indsigt i bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar en afgørende forskel i bestyrelseslokalet.

Børsens Bestyrelsesuddannelse i samarbejde med CBS Bestyrelsesuddannelserne har fokus på bestyrelsens vigtigste opgaver og mest udfordrende beslutningssituationer og på, hvordan bestyrelsen skaber værdi for selskabet samt ejere, øvrige interessenter og samfundet som helhed.

,

Varighed: Seks dage

Næste hold: 29. september 2021 (FÅ PLADSER)

Børsen Uddannelse
CBS Bestyrelsesuddannelserne
Råvarebygningen
Porcelænshaven 22
2000 Frederiksberg

50.000 kr.

ekskl. moms

24. august |kl. 16:30 – 18:00

Infomøde om Børsens Bestyrelsesuddannelse

Deltag i infomøde om Børsens Bestyrelsesuddannelse 24. august kl. 16.30-18.00, og hør mere om uddannelsens opbygning, undervisningsindhold, og hvilke kompetencer du opnår på uddannelsen.

”I det øjeblik, man bliver bedt om at være med i en bestyrelse, bringer man faglige kompetencer og indsigt med sig til bordet, men der er også et sæt kompetencer, som ikke bare ligger i logisk forlængelse af det, du kan i forvejen.

Det giver mening for os at have et uddannelsestilbud, der giver mennesker med ambition om at løfte det ansvar, bestyrelsesarbejdet er, det ekstra med i bagagen.”

Bjarne Corydon, adm. direktør & ansvh. chefredaktør, Børsen

 

Efter gennemført Bestyrelsesuddannelse kan du:

 

→  Bidrage til et bestyrelsesarbejde, der skaber værdi for selskab, ejere, øvrige interessenter og samfund

→  Tage en ledende rolle i strategiarbejdet og være rustet til at udfordre selskabets formål, vision og forretningsmodel

→  Deltage i risiko- og revisionsarbejdet

→  Forstå god governance og håndtere bestyrelsesansvar

→  Medvirke til et godt og proaktivt teamarbejde i bestyrelsen og samspil med direktionen

→  Tage de første skridt på en rejse i en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem

Efter gennemført Bestyrelsesuddannelse kan du:

 

→  Bidrage til et bestyrelsesarbejde, der skaber værdi for selskab, ejere, øvrige interessenter og samfund

→  Tage en ledende rolle i strategiarbejdet og være rustet til at udfordre selskabets formål, vision og forretningsmodel

→  Deltage i risiko- og revisionsarbejdet

→  Forstå god governance og håndtere bestyrelsesansvar

→  Medvirke til et godt og proaktivt teamarbejde i bestyrelsen og samspil med direktionen

→  Tage de første skridt på en rejse i en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem

Modul 1

På uddannelsens første modul er der fokus på de grundlæggende færdigheder som corporate governance, bestyrelsesledelse og samspil med direktionen. 

Indhold:

 • Selskabsloven og corporate governance.
 • Det værdiskabende bestyrelsesarbejde og bestyrelsens fire S’er
 • Rollefordeling mellem ejere, bestyrelse og direktion
 • Bestyrelsesansvar, “orden i penalhuset” og bestyrelsens ABC
 • Ledelse af bestyrelsesarbejdet og samspil med direktionen
 • Årshjul og tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet
 • Ledelsesevaluering og CEO succession

Modul 2

Uddannelsens andet modul opdaterer dig på en række nødvendige redskaber for at løse bestyrelsens opgaver som strategi, bestyrelsesevaluering, økonomi og risikostyring.

Indhold:

 • Strategi I – genopfind virksomheden
 • Bestyrelsesevaluering og -kompetencer
 • Bestyrelsen og årsregnskabet
 • Revisionskomiteen og samspillet med revisor
 • Finansiel værdiskabelse og værdiansættelse
 • Kapitalgrundlag, investeringer og risikostyring

Modul 3

Det tredje modul runder endnu en del af strategiarbejdet og dykker derefter ned i cybersikkerhed, kriseledelse og forholdet til offentligheden, bestyrelsesdynamik og stakeholder management.

Indhold:

 • Strategi II – digitalisering og disruption
 • Cyberrisici og -sikkerhed
 • Bestyrelsesdynamik, bias i bestyrelseslokalet
 • Stakeholder management
 • Samfundsansvar, kriseledelse, pressen og offentligheden

På uddannelsen arbejder vi specifikt med følgende

Børsens Bestyrelsesuddannelse giver dig overblik over bestyrelsens vigtigste opgaver, øver dig i en række udfordrende beslutningssituationer og giver dig den seneste viden på området.

Du vil blive undervist, inspireret og udfordret af fem professorer, 8 af danmarks bedste rådgivere fra Kromann & Reumert og E&Y og mere end 20 erfarne bestyrelsesformand og -personer, herunder Børsens adm. direktør & ansvh. chefredaktør, Bjarne Corydon, og chefredaktør, Niels Lunde. Du vil deltage i 16 real-life-case-bestyrelsesmøder og være del af formandskabet i fem af de cases, som uddannelsen indeholder. Det er med til at sikre, at du får bragt dine nye kompetencer i spil, og at du vil være rustet til at foretage de relevante overvejelser og agere, når du er tilbage på kontoret – og i bestyrelseslokalet.

Undervejs i undervisningen vil du få indblik i bestyrelsens sammensætning, dynamik, kultur og kompetencer, ledelse af bestyrelsesarbejdet og samspil med direktionen, og du vil stifte bekendtskab med håndtering af cyberrisici, kriseledelse og samspillet med medier og offentlighed. Det er også afgørende at man som bestyrelse kan forstå og udfordre virksomhedens økonomiske og finansielle situation og du vil derfor blive trænet i udfordringer og dilemmaer i forbindelse med årsregnskabet og hvordan man sikrer værdiskabelse i virksomheden.

Du vil naturligvis også komme igennem bestyrelsesarbejdets ABC: den grundlæggende indsigt i Selskabsloven og bestyrelsesansvaret samt opgave- og rollefordelingen mellem ejere, bestyrelse og direktion.

Børsens Bestyrelsesuddannelse har ekstra fokus på offentligheden

Børsen har indsigt i, hvad der rører sig inden for dansk erhvervsliv – dette vil blive bragt i spil på uddannelsen.

 • Børsen sætter de ressourcer i spil, som dagbladet har på redaktionen.
 • Børsen vil bidrage med cases baseret på aktuelle situationer og input til de efterfølgende diskussioner.
 • Den akademiske metode bliver suppleret med den journalistiske metode: evnen til at undre sig, til at prioritere problemformuleringer, til at stille spørgsmål og til at gøre det under tidspres.

Børsens Bestyrelsesuddannelse er kendetegnet ved:

1. Kvalitet og relevans. Undervisningen foregår på samme vilkår for troværdighed og høje vidensniveau som Dagbladet Børsen og CBS Bestyrelsesuddannelserne i øvrigt, og den kommer rundt om alle vigtige emner.

2. Praktisk anvendelig undervisning. Du vil blive øvet i virkelighedsnære situationer, så du kan trække på uddannelsen, så snart du træder ind i bestyrelseslokalet.

3. Aktuelt og undrende. Du vil blive øvet via relevante og aktuelle cases.

”Børsen er måske ikke den bedste til at give svar, men vi er rigtig gode til at stille spørgsmål og til at kvalificere en problemformulering. F.eks. taler man lige nu i erhvervslivets top om platforme, om at interagere med ikke kun sine kunder og medarbejdere, men også med sine ikke-kunder og ikke-medarbejdere.

Men ingen formår rigtig at pege på et vellykket eksempel i den europæiske verden. Det er en kilde til at undre sig, en kilde til, hvordan man kan blive konstruktiv og klogere.”

– Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

 

Børsens Bestyrelsesuddannelse er kendetegnet ved:

1. Kvalitet og relevans. Undervisningen foregår på samme vilkår for troværdighed og høje vidensniveau som Dagbladet Børsen og CBS Bestyrelsesuddannelserne i øvrigt, og den kommer rundt om alle vigtige emner.

2. Praktisk anvendelig undervisning. Du vil blive øvet i virkelighedsnære situationer, så du kan trække på uddannelsen, så snart du træder ind i bestyrelseslokalet.

3. Aktuelt og undrende. Du vil blive øvet via relevante og aktuelle cases.

Bestyrelsesuddannelsen er rettet mod nye og kommende bestyrelsesmedlemmer

Børsens Bestyrelsesuddannelse er henvendt til erfarne ledere og erfaringstunge fagspecialister, som er nye i bestyrelsesarbejdet eller ønsker at indgå i bestyrelsesarbejde.
Den er oplagt til dig, som har et velpolstret cv i ledelsesretningen; du har f.eks. været direktør eller lignende. Din ledelseserfaring kan også være fra andre direktionsroller (f.eks. økonomidirektør, marketingdirektør). Men bestyrelsesuddannelsen er også for dig med indgående kendskab til den specifikke branche, som virksomheden befinder sig i, og som bestyrelsen har brug for dit bidrag til.
Uddannelsen er også for dig som er medlem af virksomhedens direktion og som ønsker at spille egen bestyrelse bedre. Det kan du ved at forstå, hvordan værdiskabende bestyrelsesarbejde tilrettelægges.
Sidst, men ikke mindst er bestyrelsesuddannelsen også for dig, som kommer med den skæve vinkel. En del bestyrelser er f.eks. stiftet med et krav om minimum én medarbejderrepræsentant; det er et eksempel på, at alle kan være med ved bordet.

Der er god grund til at kende din rolle og dit ansvar

Dit ansvar, forpligtelser og din opgave som bestyrelsesmedlem er de samme uanset din baggrund eller bevæggrund for at være bestyrelsesmedlem.
Som bestyrelsesmedlem forventes det, at du bidrager med dine input. Du er valgt, fordi dine input er værdifulde for bestyrelsens samlede arbejde.
Er du medarbejderrepræsentant, repræsenterer du ikke medarbejderne. Medarbejderrepræsentanten har en pligt til og et ansvar for at bidrage til virksomhedens bedste på lige fod med de resterende bestyrelsesmedlemmer. Du repræsenterer faktisk dig selv.
Og sidst, men ikke mindst så hæfter du som bestyrelsesmedlem personligt for bestyrelsens bidrag.

Lær af erfaringerne

Vi lærer allermest af vores fejl. På bestyrelsesuddannelsen møder du erfarne folk, der enten har begået fejlene selv – eller er toprådgivere for nogle, der har begået dem. Du får forudsætningerne for på den ene side at undgå at gentage klassiske velkendte fejl og på den anden side at bidrage til, at bestyrelsen træffer gode beslutninger.
Undervisningen foregår i en dialog mellem deltagere og undervisere. Der er øvelser baseret på cases i grupper, der er sammensat som bestyrelser med formand og næstformand, og efterfølgende diskussioner i plenum med 30-40 deltagere. På Børsens Bestyrelsesuddannelse kan du derfor også forvente at møde spændende deltagere. Du kan også forvente, at uddannelsen er tilrettelagt med en mulighed for at danne stærke netværksmæssige relationer. Du vil undervejs i uddannelsen være i mange forskellige grupper og dermed får du et stærkt kendskab til de øvrige deltageres baggrunde og kompetencer.

Om CBS Bestyrelsesuddannelserne

CBS Bestyrelsesuddannelserne er en netværksbaseret organisation, der samarbejder med Copenhagen Business School-professorer, ledende bestyrelsesformænd fra det danske erhvervsliv og anerkendte rådgivere. Partnerskabet inkluderer CBS Executive Fonden, Kromann Reumert og EY. CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag.
Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen. CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden etableringen i sommeren 2013 gennemført mere end 100 bestyrelsesprogrammer, 564 programdage og 650 case sessioner med deltagelse af flere end 3800 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejerledere.

Mød dit undervisningsteam:

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Professorer
 • Caspar Rose, advokat og tidl. professor, CBS
 • Jan Damsgaard, professor, CBS
 • Jette Steen Knudsen, CBS m.v.
 • Ken L. Bechmann, professor, CBS
 • Louise Mors, professor, CBS
 • Nina Dietz Legind, professor, SDU
 • Thomas Ritter, professor, CBS
 • Henriette Divert-Hendricks, programchef, CBS Bestyrelsesuddannelserne
 • Tom Jacobsgaard, direktør, CBS Bestyrelsesuddannelserne
Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Rådgivere til bestyrelser
 • Jacob Erhardi, Partner, EY
 • Mads Reinholdt Sørensen, partner, Kromann Reumert
 • Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert
 • Lars Smith, partner, Odgers Berndtson
 • Michael Vad, partner, Spencer Stuart
 • Søren Kok Olsen, Partner, EY
 • Troels Ørting, Global Center for Cybersecurity, World Economic Forum
 • Claus Vesthammer, Coo & Partner, Improsec
Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Erfaring fra bestyrelseslokalerne
 • Anne Broeng, Bestyrelsesformand
 • Anne Louise Eberhard, Bestyrelsesformand
 • Astrid Haug, bestyrelsesmedlem
 • Birgit Nørgaard, bestyrelsesmedlem
 • Eivind Kolding, bestyrelsesformand
 • Jeanette Fangel Løgstrup, bestyrelsesmedlem
 • Julie Galbo, Bestyrelsesformand
 • Jørgen Bardenfleth, bestyrelsesformand i flere selskaber
 • Lars Ive, bestyrelsesformand i flere selskaber
 • Lisbet Thyge Frandsen, bestyrelsesmedlem i flere selskaber
 • Michael Moesgaard Andersen, Bestyrelsesformand i flere selskaber
 • Mikkel Holm Sørensen, direktør, /KL.7/Implement
 • Tine Roed, bestyrelsesformand i flere selskaber
 • Tom Behrens-Sørensen, bestyrelsesformand i flere selskaber
 • Bjarne Corydon, adm. direktør & ansvh. chefredaktør, Børsen
 • Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

Har du spørgsmål, så kontakt os på:
Tlf. 32143232 eller uddannelse@borsen.dk

Tilmeld dig Børsens Bestyrelsesuddannelse

,

Varighed: Seks dage

Opstart efterår 2021 (FÅ PLADSER)
Modul 1: 29. og 30. september 2021
Modul 2: 27. og 28. oktober 2021
Modul 3: 25. og 26. november 2021

Opstart forår 2022
Modul 1: 24. og 25. marts 2022
Modul 2: 19. og 20. april 2022
Modul 3: 23. og 24. maj 2022

Børsen Uddannelse
Comwell Portside
Alexandriagade 1
2150 København

 

40.000 kr.*/50.000 kr.

Ekskl. moms

*Prisen gælder for Børsen Professionel, Børsen Executive og Børsen Corporate abonnenter.