Børsen Uddannelses

Handelsbestingelser

COVID-19

Børsen Uddannelse følger udviklingen af COVID-19 tæt, og vi overholder til hver en tid myndighedernes restriktioner.

Har du tilmeldt dig en masterclass eller en uddannelse, som Børsen Uddannelse ser sig nødsaget til at ændre startdatoen på grundet COVID-19, vil du blive rykket videre til den nye startdato. Har du ikke mulighed for at deltage på den nye dato, vil du få dit deltagergebyr refunderet.

Fremvisning af coronapas

Ved deltagelse på uddannelser eller masterclasses i Børsen Uddannelse, skal der fremvises coronapas ved ankomst. Ved coronapas forstås dokumentation for:

 • Et negativt resultat af en covid-19 test, der er højest 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget. Testen skal enten være en PCR eller kviktest. En selvtest vil ikke være gyldig som coronapas.
 • Et positivt resultat af en covid-19 test, der er mindst 14 dage og højest 240 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget
 • Et påbegyndt vaccinationsforløb hvor 1. stik er givet, og er mindst 14 dage og højest 42 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor stikket er givet.
 • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19

 

Handelsbetingelser for kurser og uddannelser

Indledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af uddannelser, kurser og events på borsen.dk/uddannelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Kursus- og uddannelsesinformation
På borsen.dk/uddannelse oplyses vores kurser og uddannelsers væsentlige indhold. For yderligere information eller ved spørgsmål til eksisterende oplysninger kan du sende en mail til Børsen Uddannelse på uddannelse@borsen.dk

Priser
Alle priser er inkl. materialer og forplejning, men ekskl. moms, overnatning og rejseomkostninger, medmindre andet er anført. Børsen Uddannelse forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Tilmelding og køb
Du kan tilmelde dig på borsen.dk/uddannelse døgnet rundt eller ved telefonisk kontakt i vores åbningstider mandag-fredag kl. 9-15 på 32 14 32 32.
Din tilmelding er som udgangspunkt personlig og bindende.
Faktura udstedes umiddelbart efter tilmelding.
En bindende aftale mellem køber og Børsen Uddannelse er først indgået, når Børsen Uddannelse med en kvitteringsmail med ordrebekræftelse accepterer kursustilmeldingen.

Afmelding og flytning
Afmelding eller flytning til anden kursusafholdelse kan ske, såfremt dette gøres skriftligt (brev eller e-mail) i henhold til nedenstående retningslinjer:

 • Indtil fire uger inden kursusstart: uden omkostninger
 • Mellem fire og to uger inden kursusstart: 50 pct. af kursusprisen opkræves
 • Fra to uger og indtil kursusstart: 100 pct. af kursusprisen opkræves

Ved sygdom eller anden forhindring har du mulighed for at overgive din plads på kurset til en relevant kollega. Dette kan gøres gebyrfrit. Overgives kursuspladsen til en anden, skal der sendes en mail til uddannelse@borsen.dk inden kursusstart.

Aflysning
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet af vores kurser forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af kurset.
I så fald tilbyder vi naturligvis en plads på det førstkommende kursus med samme indhold. Såfremt en plads på et fremtidigt kursus ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pågældende kursus.

Diplom og kursusbevis
Som deltager modtager du et diplom eller kursusbevis, såfremt du har deltaget aktivt på minimum 80 pct. af kursets moduler. Der udstedes som udgangspunkt ikke diplomer eller kursusbeviser ved et fremmøde på mindre end 80 pct. På nogle kurser er det muligt at kompensere for manglende deltagelse ved selvstudie eller opgaveaflevering, hvis det er aftalt med den kursusansvarlige.

Betaling af faktura
Ved tilmelding faktureres den fulde kursuspris. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Det er muligt at få brudt sin faktura op i rater. Hver rate skal dog minimum være på kr. 20.000. Ved ratefakturering tillægges et gebyr på kr. 250 pr. faktura. En faktura kan maksimalt brydes op i tre rater.

Manglende betaling
Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 250.

Persondata
For at kunne handle på borsen.dk/uddannelse/.dk skal du som minimum oplyse:

 • Navn
 • Jobtitel
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefon-/mobilnummer
 • Virksomhedens CVR-nr.

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke(t) produkt(er) du har købt, i fem år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger; henvendelse i forbindelse hermed rettes til Børsen Uddannelse via e-mail på uddannelse@borsen.dk

Cookies
Ved at benytteborsen.dk/uddannelse/accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Forbehold for ændringer
Børsen Uddannelse forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. Disse betalingsbetingelser er opdateret 18. februar 2020.

 

Vores kurser kommer med et løfte om høj faglighed og fokus på konkret anvendelighed.

– Bjarne Corydon, adm. direktør og ansvh.

chefredaktør, Børsen