SENESTE NYT KURSER Bliv kunde
 • 2012-08-07 11:34:33
  Den Radikale finansordfører Marianne Jelved kom i lørdags med en befriende og ærlig melding om regeringens kickstart. "Den kickstart, som vi satte i gang, har ikke båret frugt endnu". Under krisen har det i mange lande været populært blandt mange...
 • 2012-05-01 09:15:56
  Gårsdagens Konvergensprogram fra regeringen er interessant og vigtig læsning – herunder for V og K. Overordnet set tegner konvergensprogrammet et billede af et statsligt kasseregnskab, der hænger sammen rent bogholderimæssigt. Med en vækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct....
 • 2012-03-26 18:12:51
  Cameron-regeringen har fremlagt et finanslovsforslag, der indeholder en reduktion i selskabsskatten fra 26 til 24 pct. i 2012, mens den øverste marginalskat sænkes fra 50 til 45 pct. Den danske regering og Folketing bør lade sig inspirere heraf. Camerons forslag...
 • 2012-01-30 09:01:49
  Lars Løkke Rasmussen (V) har meldt ud, at han i Thornings valgperiode ikke vil udelukke et forlig om en skattereform, der ikke sænker skattetrykket. Selvom det er muligt at lave en skatteomlægning, der øger arbejdsudbuddet, bør politikerne fokusere på ...
 • 2012-01-23 11:44:00
  Regeringen fik i fredags vedtaget sin første finanslov. Og for en ny regering er det selvfølgelig en stor begivenhed. Men ser man på de strukturelle varige effekter af finansloven for 2012, så er der desværre ikke så meget at fejre....
 • 2011-10-31 08:04:51
  Den nye skatteminister Thor Möger har annonceret en ny offentlig gabestok på Skatteministeriets hjemmeside, hvor man vil kunne læse, hvor meget firmaer som eksempelvis Nestlé og McDonald\'s betaler i skat. Samtidig vil han ansætte 160 ekstra medarbejdere i Skat, der...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Vi kender dem. Overskrifterne der i en årrække med meget jævne mellemrum hopper op og fortæller, hvor dygtige vi er. Det kunne f.eks. være ”supermodellen” og ”guld til dansk økonomi”. De henviser ofte til, at en organisation udnævner...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I sommervarmen tilkendegav socialdemokraternes formand Helle Thorning Schmidt, at man var nødt til at sætte skatterne op for at finansiere fremtidens velfærd. Konkret skulle det dreje sig om, at personer, der tjener mere end 1 million kroner, skal straffes med...
 • 2011-10-22 06:42:58
  S har foreslået, at der skal oprettes en statsbank, og at skatteyderne skal levere risikovillig kapital på 50 mia.kr. Forslaget er meget problematisk. Statsbanken vil nemlig typisk tiltrække de meget risikable projekter, som private banker ikke vil låne ud til....
 • 2011-10-22 06:42:58
  Dansk Energi kritiserer, at vi opfordrer politikerne til at trække stikket ud på ideen om at give statsstøtte til udvikling af en ny elbil i Danmark.Udgangspunktet for min anbefaling har gennem lang tid været, at projektet bliver en dyr fornøjelse...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Tirsdagens leder i Børsen skrev overraskende, at CEPOS ”er villige til at acceptere lavvækst og formentlig også permanent lavvækst i dansk økonomi”. CEPOS kan slet ikke genkende dette billede. CEPOS har gennem meget lang tid påpeget, at Danmark har en...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I sidste uge blev det offentliggjort, at Danmark har haft den næstlaveste produktivitetsvækst i OECD i perioden 1995-2008. Ud af 30 lande er det kun Berlusconis Italien, der har været ringere til at øge produktiviteten. Dvs. den intelligente vækst, der...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Alt imens danske virksomheder skærer ind til benet og afskediger medarbejdere, så holdes der en historisk jobfest i den offentlige sektor. I 2. kvartal i år nåede vi Danmarks-historiens højeste tal for den offentlige beskæftigelse med i alt 836.000...
 • 2011-10-22 06:42:58
  De konservative har skitseret et forslag om skattefradrag for bestemte virksomheder, teknologier og brancher, som udpeges af Folketinget. Forslaget er velmenende i den forstand, at vi i Danmark skal forbedre virksomheder incitamenterne til at investere i ny kapital og...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Premiereminister Gordon Brown har på sin vej ud af Downing Street 10 truffet beslutninger, der vil skade britisk økonomi. En af dem har været introduktionen af ekstra topskat på englændere, der er så flittige eller effektive, at de kan tjene...
 • 2011-10-22 06:42:58
  V og K har i dag tilkendegivet, at der skal skrues op for udliciteringstempoet. Det er positivt, fordi der i udliciteringer ligger en stor potentiel velfærdsgevinst. CEPOS har udgivet en rapport, der viser, at hvis kommunerne udliciterer 70 pct....
 • 2011-10-22 06:42:58
  Som følge af en henvendelse fra EU blev der i onsdags gennemført en reform af den danske rentebeskatning, der fjerner forskellen i beskatningen af obligationer i danske kroner og fremmed valuta. Dette sker ved at ophæve skattefriheden for kursgevinster på...
 • 2011-10-22 06:42:58
  En ny undersøgelse fra Dansk Industri (DI) blandt 100 kommunaldirektører og borgmestre fra de 98 kommuner viser, at ingen af dem mener, at private kan løse opgaverne bedre og kun fire procent, at private kan gøre det billigere. Det er udtryk...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Ifølge Børsen overvejer regeringen en udligningsskat, der skal ramme pensionsudbetalinger på over 350.000 kr. Men indtil videre er det blevet ved overvejelserne, og det er positivt. Forslaget har nemlig rigtig mange ulemper og vil kun indbringe i størrelsesordenen 100 mio.kr....
 • 2011-10-22 06:42:58
  Man skal åbenbart høre sandheden fra en kommunaldirektør og de offentligt ansatte. Den nu afskedigede kommunaldirektør brugte ord som slendrian om de offentligt ansatte. Samtidigt mener halvdelen af de offentligt ansatte ifølge Gallup, at den offentlige sektor er ineffektiv. Meldingerne...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Ofte kan man savne lidt proportionssans i den økonomiske debat herhjemme. Kort før påske offentliggjorde Danmarks Statistik nationalregnskabet, der viste, at det offentlige forbrug i 2009 voksede markant med 2½ pct. eller 12 mia.kr. Det er dobbelt så meget som...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Den socialdemokratiske top - med partiformand Helle Thorning Schmidt i spidsen - sender nu deres børn i privatskole. Det er rigtig godt. Det illustrerer nemlig, at den private sektor kan levere kernevelfærd til danskerne. Og i mange tilfælde er private...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Forestil dig, at Anders Fogh Rasmussen i sin nytårstale 1. januar 2007 meddelte, at nu fjerner vi topskatten. Provenutabet udgør 15 mia. kr. Og det finansieres ved, at vi alle arbejder 12 minutter ekstra om dagen. Og derudover afvikles mellemskatten....
 • 2011-10-22 06:42:58
  Helle Thorning-Schmidt har vakt opsigt ved at bebude en mulig afvikling af efterlønnen, hvis hun ikke finder 15 mia.kr. ved, at vi alle arbejder 1 time ekstra om ugen. Såvel Søvndal som Henrik Sass Larsen har prøvet at trække i...
 • 2011-10-22 06:42:58
  »Det er ikke noget, der kan bruges som løftestang til konjunkturerne på den korte bane.«. Citatet er fra en afdelingschef i Kommunernes Landsforening (KL) i Børsen i denne uge. Og det udfordrer S og SFs såkaldte vækstplan, der går ud...
 • 2011-10-22 06:42:58
  Det er blevet offentliggjort, at de danske kommunaldirektører har fået lønstigninger på 34 pct. på fem år. Det kan der være god grund til, eftersom kommunerne er blevet større som følge af kommunalreformen, og derfor vokser kommunaldirektørens ansvar. Det taler...
 • 2011-10-22 06:42:58
  I gårsdagens duel med statsministeren afviste Helle Thorning-Schmidt, at hun vil hæve skatterne med 30 mia. kr. Det undrer mig. For sammen med Villy Søvndal har hun for nogle uger siden fremlagt en plan, som lægger op til...
 • 2011-10-22 06:42:58
  S og SF meddelte i weekenden, at de vil hæve en række overførselsindkomster ved at afskaffe starthjælpen, kontanthjælpsloft og 450-timers reglen. Meldingen går stik modsat S og SFs ambitiøse målsætning om, at vi skal arbejde 12 minutter ekstra om dagen....
 • 2011-10-04 04:57:57
  Overraskelsen i det nye regeringsgrundlag er, at Thorning har smidt rygraden i sit eget valgprogram ”Fair Løsning” i skraldespanden. Regeringsgrundlaget er således renset for illusionen om 12 minutters ekstraarbejde, bankskat, millionærskat, bevarelse af efterlønnen samt forhøjelse af dagpenge-perioden til 4...
 • 2011-09-21 08:46:23
  De seneste tal fra Danmarks Statistik viser et fald i den offentlige beskæftigelse i 2. kvartal i år med 3.600 fuldtidsansatte. Ser man på perioden siden 2. kvartal sidste år, så har faldet været på 16.500 personer, hvoraf kommunerne tegner...
 • 2011-08-23 06:52:41
  I weekenden lancerede SF i Politiken en idé om, at der skal gives skattebonus til små- og mellemstore virksomheder. Selv om vi i Danmark synes det er ”great to be small”, så er der ingen grund til at give særfordele...
 • 2011-08-16 07:37:37
  Århus-professor Michael Svarer kommer normalt med fornuftige anbefalinger om arbejdsmarkedsreformer. Men i fredagens Berlingske rammer professoren skævt. I debatten om vækstpakker fremfører Michael Svarer, at effekten på væksten er større ved øget offentlige forbrug sammenlignet med skattelettelser. Det er en...
 • 2011-08-11 09:43:24
  SF har præsenteret sit valgoplæg og i den forbindelse taler Villy Søvndal meget om at sætte gang i væksten i den private sektor. I forhold til det, må man undre sig over, at partiet lægger op til omfattende skattestigninger...
 • 2011-07-13 00:24:00
  Den verdensberømte CNN-journalist Fareed Zakaria kommer ud på rigtig dybt vand i en af sommerens udgaver af magasinet Time. I sin helsides klumme nedgør han republikanerne, samtidig med at han med rund hånd doserer forslag til at øge væksten i...
 • 2011-07-01 06:00:55
  Betragter man de seneste reviderede nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik, er det en broget blanding af både godt og dårligt nyt. Overordnet faldt i BNP med 0,1 pct. i første kvartal i år, og dermed er vi med mindst...
 • 2011-06-21 08:08:14
  Der er kommet nye tal for beskæftigelsen i verdens største offentlige sektor. Den sæsonkorrigerede offentlige beskæftigelse faldt i første kvartal i år med 6.200 fuldtidsbeskæftigede eller 0,8 pct. i forhold til kvartalet før. Det er dermed tredje kvartal i træk,...
 • 2011-06-10 10:24:21
  I en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd analyseres fordelingseffekten af de Konservatives forslag om at sænke den øverste marginalskat til 50 procent, og Liberal Alliances om en maksimal skat på 40 procent. Ånden og konklusionen i notatet er at de...
 • 2011-05-31 10:46:29
  Dagens nationalregnskabstal er ikke munter læsning med fald i BNP og det private forbrug samt investeringer i 1. kvartal 2011. Dermed har dansk økonomi kørt baglæns i to kvartaler i træk. Og det er definitionen på en teknisk recession. Det...
 • 2011-05-19 09:41:00
  På Dansk Erhvervs årsmøde problematiserede statsministerkandidat Helle Thorning-Schmidt, at vi i Danmark har meget høje forbrugerpriser. Thorning har helt ret i, at de høje danske forbrugerpriser er et problem. De sænker bl.a. danske husholdningers levestandard, fordi der kan købes færre...
 • 2011-05-12 11:36:07
  De senere dage har skattestoppet uberettiget været under beskydning i dagbladet Børsen. Selvom der kan opstilles argumenter imod skattestoppet, så har skattestoppet indbyggede fordele. Bl.a. binder det politikerne, så de ikke bare kan dreje på skatteskruen, når de får...
 • 2011-05-04 06:33:39
  Liberal Alliance har foreslået, at VK-regeringen skal bruge halvdelen af råderummet (13 mia. kr.) i 2020-planen på lavere skat. Den anden halvdel skal bruges på at gøre den offentlige sektor større. Desværre har V og K afvist forslaget og det...
 • 2011-04-26 05:44:39
  Ifølge danske virksomheder er høje danske skatter den største barriere i forhold til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Sproget kommer ind som den næststørste barriere ifølge en undersøgelse fra Berlingske Research. Sproget kan vi ikke lave om på. Men skattetrykket kan...
 • 2011-04-12 10:57:24
  Regeringen lægger i sin 2020-plan op til at indføre et udgiftsloft på 27 pct. af BNP. Det er et udgiftsloft, der er sat meget højt. Det er så højt, at Nyrup ville kunne hoppe uden at slå hovedet. Under den...
 • 2011-04-11 04:51:51
  I weekenden lancerede S og SF et forslag om, at virksomheder skal kunne afskrive investeringer i nye maskiner i 2012 med det samme i stedet for over nogle år. Virksomhederne får dermed et ekstraordinært stort skattefradrag i 2012 ved investeringer...
 • 2011-04-04 06:50:00
  S og SF vil gerne fremstå som erhvervsvenlige partier. SF vil give ekstra statsstøtte til virksomheder og brancher, som partiet vurderer er fremtidens vindere, mens Socialdemokraterne har nedsat et Erhvervsnetværk, der skal formulere en erhvervspolitik for S. Erhvervsnetværket må...
 • 2011-03-25 05:34:10
  I torsdagens udgave af Politiken kom vi tættere på svaret på et af årtiets store spørgsmål: Hvordan det kan være, at kommunerne år efter år har brugt flere penge end budgetteret. I Politiken stiller journalisten nemlig spørgsmålet: Har borgmestrene overhovedet...
 • 2011-02-07 05:08:12
  I debatten har det ofte lydt, at en afvikling af efterlønnen vil ramme de ufaglærte. Men det forholder sig faktisk helt omvendt. Majoriteten af de ufaglærte vil have gavn af efterlønsreformen. Det er nemlig sådan, at det kun er 38...
 • 2011-02-03 05:04:12
  S og SF er normalt meget fokuserede på, om uligheden stiger eller falder en smule i verdens mest lige land. Finansministeriet har i et notat beregnet, at S og SF´s forslag om 12 minutters ekstra-arbejde øger uligheden. Normalt medfører sådanne...
 • 2011-01-31 05:27:18
  Den socialdemokratiske arbejdsmarkedsordfører Torben Hansen mener, at regeringens ”gustne motiv” for efterlønsreformen er at presse lønnen ned. Og han vender sig i weekenden skarpt mod denne form for lønpres. Det er lidt underligt, at S vender sig mod det såkaldte...
 • 2011-01-20 05:12:02
  I går offentliggjorde SF en vækstplan, der er karakteriseret ved, at den er jobløs. SF-planen lider af den grundlæggende vildfarelse, at politikere og embedsmænd kan udvælge fremtidens vinderindustrier og virksomheder. Det kan de ikke og derfor er der risiko...
 • 2011-01-17 11:13:55
  S og SF vil finansiere et løft i verdens højeste offentlige udgifter ved, at danskerne arbejder 12 minutter ekstra om dagen. Men partierne er larmende tavse, når det kommer til bud på, hvordan det skal ske. Tværtimod, hver gang S...
 • 2011-01-07 06:59:11
  Jeg vil godt minde VK-politikerne om, at juleferien er overstået og nytårsforsættet bør være, at man holder sig fra klejnekassen. Her ved indgangen til 2011 slæber Danmark nemlig rundt på verdens største velfærdsbug. Statsministeren startede året i storform og annoncerede...
 • 2010-12-22 12:09:00
  I en rapport fra den Europæiske Centralbank (ECB) fremgår det, at lavere offentlige udgifter virker effektivt, når den offentlige gæld skal nedbringes. Derimod er højere skatter mindre effektive til at rette op på de offentlige finanser. Undersøgelsen er relevant i...
 • 2010-10-29 09:00:00
  Det er velkendt, at det offentlige forbrug under VK-regeringen er vokset markant til Danmarks-historiens højeste niveau. Men der er meget stor risiko for, at den offentlige sektor også vil bide sig fast på dette høje niveau frem til 2020. Det...
Profil
Mads Lundby Hansen authorimage Mads Lundby Hansen er cheføkonom og vicedirektør i tænketanken CEPOS, hvor han har været siden tænketankens åbning i marts 2005. Han er uddannet cand.polit og var i perioden 2001-2005 cheføkonom i Venstre på Christiansborg. I perioden 1996-98 arbejdede han i Økonomiministeriet med international økonomi, herunder EU, ØMUen og IMF. Fra 1998-2001 arbejdede han med skatteområdet i Finansministeriet.
Tidligere bloggere på borsen.dk