EU opruster for at spare energi, redde klima - og vinde i konkurrence

authorimage
BLOGS
Af: Eelco van Heel
22. okt 2011
EU parlamentet har den 18. maj vedtaget et bygningsdirektiv, der skal sikre, at alle nye bygninger i EU bliver så godt som energineutrale i 2020. Offentlige bygninger skal gå forrest og opfylde kravet to år tidligere. Direktivet omfatter også det eksisterende byggeri ved at stille krav til bygningskomponenter til vedligeholdelsesarbejde, så energieffektivitet også tænkes ind, når der foretages renovering. Hos Rockwool er vi glade for, at EU viser vejen frem ved at sætte nye standarder for energieffektivitet i bygninger, som står for 40 procent af det samlede energiforbrug. Direktivet er et skridt på vejen til at løse en række af de centrale udfordringer medlemslandene står overfor. For det første vil direktivet støtte op om EU-landenes energiforsyning, således at EU vil mindske afhængigheden af olie- og gas import, der inden for de næste tyve år vil stige fra 56 procent til 70 procent. Direktivet vil bidrage til, at EU vil stå stærkere i kampen om de begrænsede energiressourcer, der i de kommende år vil blive mere udtalt end vi ser det i dag. For det andet vil direktivet gavne klimaudfordringerne. I dag står bygninger i EU for 460 mia. ton CO2 på grund af deres dårlige energistand. Det svarer til den totale udledning for et land som Italien. Direktivet vil bidrage til at mindske denne udledning og dermed reducere de menneskeskabte klimaforandringer. For det tredje vil direktivet skabe jobs i en europæisk byggesektor, der blev hårdt ramt af den økonomiske krise. Fx viser tal fra den europæiske mineraluld brancheforening (EURIMA), at der kan skabes 500.000 jobs i Europa, hvis der for alvor kommer gang i energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Hos Rockwool håber vi, at det nye direktiv kan inspirere de enkelte medlemslandes til at opstille endnu mere ambitiøse krav til energieffektivitet i nye og eksisterende bygninger. Det kan afhjælpe medlemslandendes skrantende økonomier og øge konkurrencen. Inden for EU og i EU’s konkurrence over for fx hurtigt voksende markeder i Asien Konkurrerende lande ser med interesse på den europæiske bygningsmasse og er - til en vis grad - i stand til at levere energi-rigtige bygningskomponenter. Hvis EU skal klare sig i denne konkurrence, skal industrien været gearet til at gå forrest. Og der kommer de kun, hvis skrappe krav på hjemmemarkederne og i EU tvinger dem til at udvikle og markedsføre de mest energieffektive produkter.
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk