Borgerdrevet klimaansvarlighed er svaret på fremtidens klimaudfordringer

authorimage
BLOGS
Af: Eelco van Heel
22. okt 2011
Stadig flere iagttagere og aktører på den internationale og hjemlige klimascene drager den konklusion, at verden om tre måneder ved FN’s 16. Klimakonference i Mexico igen ikke vil kunne blive enige om at få en global klimaaftale på plads.
Problemet er blandt andet, at lande som USA og Kina ikke vil forpligte sig på konkrete mål, og forhandlingerne er dermed låst fast. Det bliver ikke nemt, at få dem løsnet op, og i virkeligheden er der meget der tyder på, at COP16 i Mexico ikke får mere held med sig end sidste års klimakonference i København.
Politikernes manglende evne til at få en konkret aftale på plads vidner om, at det er vanskeligt, at løse verdens klimaudfordringerne ved hjælp af en top-down proces, hvor succeskriteriet er konsensus blandt 192 lande, der har hver deres dagsordner og politiske krav. Flere aktører mener i stedet, at der skal opbygges et momentum nedenfra, blandt borgerne, civilsamfundet og erhvervslivet for at skabe det fornødne politiske pres, der kan drive processen.
I den sammenhæng er vi godt med i Danmark.
En nyligt offentliggjort undersøgelse fra Ugebrevet Mandag Morgen viser, at danskerne er blevet mere klimabevidste hen over det sidste år. En fjerdedel af danskerne er ”mere bekymrede” over klimaforandringerne i dag, end de var for et år siden. Tre ud af fire danskere mener, at klimaudfordringen er et ”alvorligt problem”, der er vigtigere en den økonomiske krise. Og hele 72 procent mener, at det største ansvar for at bremse klimaforandringerne ligger hos dem selv.
Alvoren til trods er det en god nyhed. Og et godt eksempel på det borgerdrevne momentum, der er behov for at skabe handling. Ikke kun i Danmark og andre vestlige lande, men også på nye markeder som Kina, Indien og Brasilien, hvor klima- og energiudfordringer vil blive store i de kommende år.
I store dele af det globale erhvervsliv er vi interesseret i at støtte den borgerdrevne klimaansvarlighed, fordi den er et afsæt for, at vi i erhvervslivet kan udbrede og udvikle de teknologier, der skal løse klimaudfordringerne nu og i fremtiden. Og så er der meget der tyder på, at politikerne ikke kan komme videre uden…
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk