Nye toner fra Regeringen kræver ros…

authorimage
BLOGS
Af: Eelco van Heel
22. okt 2011
Danmarks klima- og energiudfordringer er nu større end hidtil antaget. Regeringens redegørelse om energiforsyningssikkerheden viser, at vi fra 2012 ikke længere er i stand til selv at dække vores samlede energiforbrug, da produktionen af olie og naturgas i Nordsøen er på retur. Det betyder, at vi fra 2012 er nødt til at importere energi udefra på et globalt marked, hvor kampen om de knappe energireserver er stor, og prisen derfor kan blive meget høj. Hvis vi fortsat skal nå at vende denne store udfordring til en mulighed, så er det nu, vi skal handle. Vi har brug for en klar strategi og målsætning for, hvordan vi reducerer vores energiforbrug og øger vores investeringer i alternative energikilder. Af hensyn til vores forsyningssikkerhed og klimamålsætninger, men også i høj grad i forhold til væksten i samfundet og skabelsen af nye grønne arbejdspladser. I dag står energi og miljøsektoren i Danmark for 120.000 arbejdspladser og 16 pct. af Danmarks eksport. En eksport, der de seneste ti år er steget markant med 58 pct. og som fremadrettet har potentialet ¨til at stige yderligere. Målsætningen og strategien for at nå derhen er endnu ikke fastlagt. Vi venter på Regeringens Klimakommission, der til efteråret fremlægger mål for, hvornår Danmark kan blive uafhængig af fossile brændstoffer. Dog har Regeringen allerede udpeget fire indsatsområder: afgiftsfritagelse af elbiler, intensivering af arbejdet med at koble Danmark til et gasnet, tilskud til boligejere, som vil udskifte det gamle oliefyr og energirenovering af offentlige bygninger gennem offentligt-privat samarbejde. Desuden undersøger Regeringen muligheden for at være vært for et årligt grønt topmøde, der skal sætte fokus på danske løsninger og styrke eksporten. Det er nye toner – og det kalder på ros til Regeringen. Vi udarbejdede allerede i starten af sidste år en rapport i samarbejde med DTU, der med alt tydelighed viste, at den offentlige sektor vil kunne spare 74 procent af energiforbruget ved at energioptimere sine bygninger. En indsats, der i øvrigt vil medføre en besparelse i størrelsesorden 4 mia. kroner. Desuden står bygninger for 40 procent af vores samlede energiforbrug, og energirenovering af både private og offentlige bygninger er en lavt hængende frugt, der indeholder store potentialer for energireduktioner, som kan medvirke til at optimere vores knappe ressourcer. Vi ser frem til endnu flere løsningsforslag fra Regeringen, der både adresserer vores energi- og klimaudfordringer og gavner væksten, beskæftigelsen og eksporten.
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk