Bredt samarbejde skal sikre det fossilfri samfund

authorimage
BLOGS
Af: Eelco van Heel
08. feb 2011
Det kræver politiske visioner og lederskab, når vi inden for 40 år skal gå fra 80 % fossile brændsler til tæt på 0 %. Både globalt, nationalt og lokalt - og både fra virksomheder og borgere. Men det er muligt. Det konkluderer en dugfrisk rapport, The Energy Report, som WWF netop har sendt på gaden.

Derfor har WWF udnævnt en række energiambassadører rundt omkring i verden. De skal være med til at sikre en fremtid fri for fossile brændsler. Jeg er som Rockwool CEO blevet udnævnt til Clean Energy Ambassador, og det er jeg på en gang ydmyg, stolt over og glad for. Det ikke en let opgave - men det giver mig en fremragende mulighed for at bringe det internationale virksomhedssyn ind i klimadebatten. Mest af alt er jeg forventningsfuld på Danmarks - og hele verdens - vegne. WWF’s rapport viser nemlig, hvad der skal til for, at hele verden kan blive fri af fossile brændsler. Målet er realistisk at nå inden 2050, og opskrifterne ligger klar.

Hvis det fossilfri samfund skal udvikles, og hvis Danmark skal undgå at miste vækst og arbejdspladser, mens den globale udvikling buldrer derudaf, så skal vi prioritere klima- og energiinvesteringerne højere end i dag.

En del af løsningen ligger gemt i vores bygninger, som i dag står for ca. 40 % af energiforbruget. For at realisere fremtidens energivenlige samfund er det derfor ikke kun en mulighed, men ren og skær nødvendigt at satse på energibesparelser i bygninger. Rigtigt meget energi frådses unødigt, men varmeforbruget kan rent faktisk nedbringes med over 80 % i forhold til et dansk gennemsnitshus. Det kan ske ved enkle tiltag som at isolere vægge, lofter, og underetager samt ved at udskifte utætte vinduer og installere effektive ventilationssystemer. Det er teknologier, vi har i dag. Og løsningerne gør det overkommeligt at dække husets energibehov med vedvarende energikilder, fordi al spildet er barberet væk.

WWF’s rapport viser, at verdens årlige økonomiske gevinst når op på 450 milliarder euro i 2050 ved at bygge effektive nye huse og gennemgribende effektivisere de eksisterende bygninger. Det er vel at mærke efter, at årets investeringer i bedre bygninger - og i utallige grønne jobs - er trukket fra. Og hvis energiprisen i snit stiger med mere end 2 % om året, så bliver det faktisk en endnu mere positiv overskudsforretning.

Udfordringen er, at langt de fleste lande i Europa skal to- eller tre-doble indsatsen for grundig energirenovation af den eksisterende boligmasse. Al erfaring viser, at det kræver politisk vilje, hvis denne udvikling for alvor skal kick-startes. Erhvervslivets grønne løsninger er klar. Markedet er allerede parat. Det samme er miljøorganisationerne. Men der er brug for visioner, ny lovgivning, investeringer, fjernelsen af barrierer og ambitiøse rammer for både forskningssektoren og erhvervslivet, hvis vi skal lykkes med dette projekt. Det er en af WWF-energi-ambassadørernes væsentligste opgaver at få alle spillere på banen, så vi i fællesskab kan nå målet. Vi er klar!
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk