Markedskræfterne kommer til kort…

authorimage
BLOGS
Af: Eelco van Heel
22. okt 2011
Virksomhederne har nærmest af natur været fortalere for, at markedskræfterne driver og udvikler samfundet. Med en vis støtte fra samfundet på de områder, hvor det er nødvendigt. Men vi bliver udfordret i disse år. Fx meldte det internationale energiagentur (IEA) for nyligt, at efterspørgslen efter energi vil vokse med 40 procent i 2030, og to tredjedele af det øgede energiforbrug, der følger denne efterspørgsel, vil komme fra fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Det vil skade klimaet og forværre den økonomiske krise i form af pres på prisen af fossile brændstoffer. Selvom vi gerne ville, kan markedskræfterne ikke klare disse udfordringer alene. Der er et behov for et endnu tættere samarbejde mellem samfund og erhvervsliv. Mellem politikere, virksomheder og borgere end vi har set hidtil. Som virksomheder har vi behov for, at politikerne går forrest og understøtter udviklingen af teknologier, der både gør verden mindre afhængig af fossile brændsler og støtter investeringer i energibesparende foranstaltninger. Der er behov for en politisk indsats, der tvinger virksomhederne til at udvikle og markedsføre nye teknologier på disse områder. Og der er behov for en indsats, der via skrappe krav og relevante incitamenter motiverer borgerne til at tage de nye teknologier i brug. Etablerer vi ikke denne sammenhæng, fægter den enkelte i blinde. Så kan vi som virksomheder udvikle nok så klimarigtige produkter og services – uden at de får den nødvendige udbredelse. Og uden at problemerne bliver løst. Sammenhængen kræver en retning. Et mål. Derfor er det rigtigt vigtigt, at klimaaftalen, der skal forhandles på plads om et par uger, bliver så ambitiøs og klar som overhovedet mulig. Hos Rockwool har vi længe erkendt, at markedet ikke løser udfordringerne selv, og at vi må gøre det i samarbejde med beslutningstagere og borgere. Derfor afventer vi med spænding de kommende ugers udmelding om det overordnede mål og vi gør hvad vi kan for at støtte op om denne indsats.
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk