Vi kender udfordringerne, nu skal vi fokusere på løsningerne…

authorimage
BLOGS
Af: Eelco van Heel
22. okt 2011
Vi har nu taget hul på 2010. Et nyt årti, der både rummer udfordringer og muligheder for såvel erhvervsliv og politikere. Udfordringerne kender vi. Vi har fortsat et klima, der skal reddes og en vækst, der skal sættes i gang. Nu skal vi for alvor fokusere på løsningerne. Både i erhvervslivet og på det politiske niveau. I den sammenhæng er det værd at rose flertallet af partierne i det danske folketing, der tilbage i oktober i forbindelse med 1. behandlingen af lovforslaget om reduktion af energiforbruget i bygningerne var enige om, at reducere energiforbruget i nye bygninger med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og yderligere mindst 25 pct. i 2020. Og at stille skrappere krav om at anvende energieffektive bygningsdele og installationer, når der foretages renovering og vedligehold. De politiske forhandlinger fortsætter nu, hvor COP15 er afsluttet. Vi følger naturligvis forhandlingerne med stor interesse. For vi ser gerne, at de nye lovkrav bliver så ambitiøse så muligt, og at de tager højde for de teknologiske løsninger, vi allerede har i dag. Vi ser også frem til at følge indmeldingerne fra alle COP15-deltager-landene, når de senest 1. februar skal beskrive deres målsætninger. Udfordringerne – og mulighederne – er jo store på verdensplan. Energireduktion kan løse mange af udfordringerne – også på områder, som vi måske ikke lige tænker på er oplagte i forbindelse med reduktion af CO2-udledningen. Vi er netop i gang med at etablere en fabrik i Indien. I første omgang er fokus på at levere teknisk isolering til den hastigt voksende industri i regionen. Det er et område med store muligheder. Tænk bare på de tusindvis af kilometer rør, der transporterer varme eller kolde stoffer og væsker rundt på verdens store og små industrianlæg. Der har ikke været tradition for at sætte ind med isolering på dette område, men der er endog meget store energimæssige gevinster at hente ved enkle tiltag. Og nu vi taler om COP15, så bragte topmødet os i kontakt med en lang række journalister og delegater fra ”de varme lande”, hvor man traditionelt ikke har bekymret sig om at isolere bygninger mod varmen, med enorme regninger på energi til aircondition til følge. Der var mange, der fik sig en øjeåbner dér – og bygningsisolering i varme klimaer er afgjort noget, vi vil gøre mere ved i fremtiden. Det blot nogle af de løsninger, som vi vil fokusere på i det nye år for at gøre vores til at løse udfordringerne. Vi ser gerne at alle dele af erhvervslivet fokuserer på at skabe de grønne løsninger, de er bedst til, så vi også i 2010 fastholder et klimafokus, der både kan bevare og skabe arbejdspladser og sikre kloden for fremtidige generationer.
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk