Naturkatastrofer og krig sætter nyt fokus på energiudfordringerne

authorimage
BLOGS
Af: Eelco van Heel
14. sep 2011
De sidste ugers internationale kriser har på tragisk vis sat fokus på verdens energiudfordringer. Atomkraften som energikilde er igen kommet til debat. Og oprør og krig i Mellemøsten skaber usikkerhed om olieforsyningen.

Det giver anledning til endnu engang at gøre opmærksom på, at verdens energiudfordringer kan angribes fra to udgangspunkter. Ved energikilden – og i forbindelse med energiforbruget.

Det er naturligvis vigtigt, at vi fortsat arbejder på at udvikle de rette energikilder. Energikilder som belaster både miljø og samfund mindst muligt. Som er her mange år ud i fremtiden. Og som ikke gør os afhængige af usikre leveringskilder.

Men i kampen om de rette energikilder, må vi ikke glemme den anden side af energiudfordringen - energiforbruget. Jo mindre energi vi bruger, des færre energikilder har vi brug for. Potentialet i forhold til at reducere energiforbruget, ikke bare i Danmark, men på verdensplan, er enormt. Det drejer sig i bund og grund om, at vi bruger energien smart - for eksempel i vores bygninger og i industrien.

Det gælder naturligvis fortsat om ikke at fyre for gråspurvene. Men det handler også om at holde varmen ude fra bygninger, så man ikke bruger unødigt energi på nedkøling. Det gør sig blandt andet gældende i varmere klimaer, men i høj grad også i industrien herhjemme. Uanset udfordring er der meget energi– og mange penge – at spare i energirigtige bygninger.

40 pct. af vores europæiske energiforbrug anvendes i bygninger. Men der er også andre områder, hvor vi kan spare energi – og penge. I vores seneste sustainability-rapport har vi dokumenteret et kæmpe potentiale i teknisk isolering, dvs. termisk isolering af fx rør og varme processer i virksomheder.

Potentialet er svært at overse – og i kølvandet på de tragiske begivenheder rundt om i verden, bliver det kun endnu mere klart, at vi må fortsætte indsatsen. Ved at reducere verdens energiforbrug skåner vi miljø og klima, vi gør os mindre afhængige af fossile brændsler, og så sparer vi penge. Penge, som vi kan bruge til at udvikle nyt på energiområdet – og til at søsætte helt nye projekter. Vi er på…
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk