Erhvervslivet skal vise vejen!

authorimage
BLOGS
Af: Eelco van Heel
15. dec 2010
COP 16 i Cancun i Mexico er netop afsluttet, og trods stor forudgående skepsis lykkedes det rent faktisk at få politikerne at nå til enighed om en vej videre, der viser hvorledes klimaudfordringerne kan løses gennem et internationalt samarbejde.

Men vi kan forudse mange bump på vejen. Mange politiske dagsordner er på spil, og i det hele taget er klimaudfordringerne ikke så højt på prioriteringsstigen, som den var for et år siden, hvor verdens regeringschefer mødtes.

Men udfordringerne løser ikke sig selv. Derfor må erhvervslivet gå forrest og vise lederskab. Både i forhold til et bundlinjeperspektiv. Men også fordi vi er i stand til levere de løsninger, der kan reducere klimabelastningen og samtidig skabe de arbejdspladser, der er behov for at holde samfundshjulene i gang.

Virksomhederne kan bidrage til at flytte den internationale diskussion over i et nationalt og regionalt regi, hvor de politiske dagsordener er tættere på hinanden, end vi ser det i det brede internationale samarbejde i FN.

Hos Rockwool koncernen gør vi hvad vi kan for at få danske og europæiske politikere i tale for løbende at gøre dem opmærksomme på de teknologiske muligheder, vi ligger inde med for at løse klimaudfordringerne. Samtidig med at vi fortæller dem om potentialet i at styrke den nationale og regionale eksport og konkurrenceevne, som er forudsætningen for velstand, vi lever af på vores breddegrader.

Fx har vi i Danmark et meget højt niveau for normer og standarder inden for nybyggeriet, og vi er meget stærke i forhold til at producere bæredygtige løsninger til byggeriet. Denne kombination har i mange år udgjort et stærkt konkurrenceparameter for os ude i verden. Det gør den stadig. Og vi arbejder meget hårdt på, at det også gør det i fremtiden.

Faktum er bare, at vi oplever stor tiltagende konkurrence ude i verden. Ikke kun fra landene omkring os, som fx Tyskland og Sverige, hvor bl.a. incitamentsordninger giver udviklingen af fremtidens teknologiske løsninger gode vilkår. Men også fra lande som Kina, hvor ambitionen om at blive førende på grønne teknologier tiltager for hver dag.

Netop derfor skal vi i erhvervslivet vise vejen. Men det er nødt til at ske i aktivt samspil med politikerne. Ellers kommer vi ingen vegne, og vi risikerer at vores højt besungne velstand, som i disse dage er mere truet end tidligere.
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk