Vi fortsætter den grønne indsats, dér hvor markedet er…

authorimage
BLOGS
Af: Eelco van Heel
22. okt 2011
Så er COP15 afviklet, og vi kan vist alle blive enige om, at vi ikke fik den ambitiøse aftale, vi havde håbet på. Der er dog ingen tvivl om, at vi i erhvervslivet arbejder videre med klimadagsordenen. Både for at skabe et bedre klima og for at afhjælpe den krise, vi fortsat vil kæmpe med i 2010. Men vi må være ærlige at sige, at vi også prioriterer efter, hvor markedet er mest modent. Og det er altså pt der, hvor politikerne er med til at understøtte udviklingen af green-tech-markedet. Vi glæder os således over, at politikere i lande som blandt andre Frankrig, UK og Tyskland er i gang med fokuserede klima-indsatser – bl. a. forbedring af energieffektiviteten i bygninger. Det er muligt, at politikerne på globalt niveau ikke kunne blive enige om en ambitiøs klimaaftale i denne omgang. Og det kan godt være, at vores hjemlig politikere heller ikke længere er blandt de fremmeste, når det handler om at skabe rammelovgivning, der for alvor gør noget for at få energiforbruget i danskernes hjem og bygninger bragt radikalt ned. Men i forbindelse med den borgmesterkonference, der blev holdt i ly af FN-topmødet, var det rart at blive mindet om, at der på lokalt niveau – blandt politikerne i mange store og små byer verden over - hersker entusiasme og ildhu for at skabe grønne, energi- og klimavenlige byer. I adskillige storbyer i Kina, USA og Sydamerika har mange af de lokale ledere nemlig allerede set fidusen: Energieffektive og klimavenlige byer sparer ikke blot byerne for ufattelig store udgifter til f.eks. opvarmning og nedkøling af bygninger. Det giver også sundere, gladere og mere stolte borgere – og travlhed i erhvervslivet. Og den lokale drivkraft, tror jeg, vil blive stadig vigtigere, når nu de internationale politikere – og mange landspolitikere rundt omkring i nationerne – tilsyneladende har så vanskeligt ved at forstå, at energieffektivitet, klimaindsats og investeringer i green-tech ikke skal ses som trusler men derimod som muligheder. Vi må så bare håbe og ønske, at de politisk visionære og ansvarlige fortsat vil presse på, så vi og vores efterkommere får draget behørigt fordel af de mange forskellige løsninger, der kan nedbringe vores CO2 udslip, skabe vækst og bevare og skabe nye jobs.
Profil
Eelco van Heel authorimage • Født i Holland 1955. Uddannet Eq.cand.agro., Hogere Landbouw School, 1978. • CEO Rockwool International A/S siden 2004. COO i Rockwool International 2001-2004. Divisionsdirektør i Rockwool International A/S 1993-2001. • Administrerende direktør i Grodania A/S 1991-1993.
Tidligere bloggere på borsen.dk