Kapitalskatterne bør harmoniseres

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
04. feb 2014

Der var i efteråret en del fokus på vigtigheden af selskabsskattesatser, der ikke afviger for meget fra niveauet i vores nabolande. Det er imidlertid også væsentligt, at kapitalskatterne ligger på linje med niveauet i de omkringliggende lande. Så vil behovet for at jagte såkaldte skatteflygtninge nemlig alt andet lige reduceres. Når man ved, at den skat, man betaler, ikke afviger markant fra skatten i andre lande, er incitamentet til at undgå beskatning mindre.

I Danmark beskattes aktieavancer og -udbytter omkring dobbelt så hårdt som gennemsnittet i OECD. Det er verdens hårdeste aktiebeskatning! Betragtes aktiebeskatningen sammen med selskabsbeskatningen, er der stadig tale om en betydelig hårdere beskatning i Danmark end i andre lande – omkring en halv gang hårdere. Selv vores nordiske nabolande beskatter væsentlig lempeligere. En harmonisering vil medføre et umiddelbart provenutab til statskassen på ikke over DKK 10 mia. svarende til mindre end 1% af det offentlige budget. Den Europæiske Centralbank skønner endda, at sænkning af kapitalskatterne i Danmark vil være selvfinansierende som følge af øget produktivitet, flere investeringer og højere velstand. Lavere aktiebeskatning har desuden den fordel, at det bliver nemmere for virksomhederne at tiltrække egenkapital, og det er måske i virkeligheden egenkapital snarere end fremmedkapital, mange mindre og mellemstore virksomheder har behov for, når de hævder, at banken er vanskelig at have med at gøre.

Den hårde aktiebeskatning sættes i relief, når man sammenligner med ejendomsbeskatningen herhjemme. Selvom ejendoms- og grundskatter i Danmark med næsten 3% af BNP ligger i den høje ende af niveauet i EU, er det tankevækkende, at avance ved boligsalg er skattefri. Omlægning af ejendoms- og grundskat til beskatning af avance ved salg kunne lette mange boligejeres likviditet og understøtte privatforbruget, der jo skal hjælpe opsvinget i gang. Det vil umiddelbart føre til offentligt provenutab men kan i længden gå hen at blive delvis selvfinansierende. Samtidig vil der komme mere logisk harmoni i forhold til værdipapirbeskatningen.

Det ville være besnærende, hvis vi kunne få den gamle treårsregel tilbage. Kursgevinster og -tab på aktier var skattefri efter tre års ejerskab. Det animerede til langsigtet investering, og reglen var nem at administrere.

Den nye smallere SR-regering synes heldigvis at være konstruktivt indstillet, når det drejer sig om harmonisering af skatter og afgifter til glæde for investeringslysten og dermed velstand og velfærd.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk