Novo Nordisk omgærdes af usikkerhed – men aktien forekommer alligevel attraktiv!

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
18. jun 2013
Selvom Novo Nordisk de senere uger har været omgærdet af stigende mediebåren usikkerhed om risiko og bivirkninger ved de to vigtige præparater, Tresiba® og Victoza®, forekommer aktien at være undervurderet. Usikkerheden har bevirket, at aktien er blevet omkring 10% mindre værd over den seneste måned. Der synes i den periode ikke at være tilført markedet nye negative oplysninger, og de bragte ”historier” i medierne er snarere et genoptryk af, hvad der tidligere er offentliggjort. Det virker som om, markedet mener, at der ingen risiko må være forbundet med anvendelse af lægemidler. Sådan er virkeligheden desværre ikke. Alternativet til anvendelse af et lægemiddel indebærer typisk langt værre og mere konkrete konsekvenser for patienten end en marginal forøgelse af en given – men muligvis alvorlig – risiko.

I tilfældet Novo Nordisk afspejler markedets nuværende værdiansættelse af aktien, at virksomhedens forretningsomfang mere end halveres over de kommende år – i mine øjne et meget usandsynligt scenario. Novo Nordisks robuste markedsposition, stærke finansielle stilling, høje indtjening, store indtjeningsstabilitet og de strukturelle vækstudsigter burde berettige en væsentlig højere aktiekurs trods konkurrencepres og usikkerhed om bivirkninger ved anvendelse af virksomhedens produkter.

Iagttager man de rå nøgletal, kan aktien forekomme højt prisfastsat – især når der måles i forhold til bogførte værdier. Her må man blot erindre, at en væsentlig del af virksomhedens værdi fremkommer af patenter på rettigheder til at sælge de udviklede præparater. Værdien af disse patenter er næppe til fulde indeholdt i de bogførte aktiver, idet immaterielle aktiver udgør en meget begrænset del af balance og egenkapital. Derved løftes nøgletal som K/I og kapitalafkast til meget høje niveauer. Foretager man imidlertid en regressionsanalyse af pris og kvalitet for øvrige aktier og sammenholder med Novo Nordisk, når man frem til, at Novo Nordisk-aktien er markant undervurderet. Dette resultat er baseret på virksomhedernes egne forventninger til det kommende år og er således ikke udtryk for tro på eller håb for en fjern fremtid.

Man kan derfor undre sig over markedets prissætning af Novo Nordisk-aktien – en prissætning der efter min (og formentlig mange andres) vurdering er særdeles sortsynet og en af de mest afvigende blandt nordiske aktier. Novo Nordisk-aktiens efterhånden betydelige vægt i ledende aktieindeks kan dog bevirke, at løbende rebalanceringer begrænser kommende års kursstigninger.

Markedet har muligvis altid ret, men retten kan af og til være et spørgsmål om retten til at prisfastsætte anderledes end realistisk.

For god ordens skyld skal jeg anføre, at jeg selv er mangeårig aktionær i Novo Nordisk (og påtænker fortsat at være det).
Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk