Crowdlending – nu med spredning

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
16. nov 2015

Et af de væsentligste ankepunkter blandt långivere på de nye markedsbaserede låneplatforme herhjemme har været, at det var vanskeligt at opnå fornøden spredning. Derfor har det været nødvendigt for långivere gradvist at opbygge en portefølje af lån til de mindre virksomheder, som platformene formidler lån til. Efterhånden begynder der dog nu at være tale om, at långivere kan etablere en nogenlunde spredning. Lendino, som er den første låneplatform herhjemme, har efter 15 måneders aktivitet formidlet omkring 30 lån og forventer i løbet af 2016 at passere 100 formidlede lån i alt. Derfor kan man som långiver tale om muligheden for at opbygge en veldiversificeret portefølje af selvvalgte lån til mindre danske virksomheder.

Der er tale om en ny og attraktiv aktivklasse, som kan bibringe stabilitet i en traditionel værdipapirportefølje bestående af aktier og obligationer. Med et vægtet rentegennemsnit på hidtil ca. 7% p.a. og en forventet misligholdelsesrate på 2% p.a. over et konjunkturforløb opnås gennem Lendino forventede årlige nettorenter på ca. 5% og sandsynligvis højere i den nuværende del af konjunkturforløbet. Løbetider på typisk 1-3 år og annuitetsprofil gør især den direkte rente interessant i det nuværende nulrentemiljø, hvor traditionelle obligationer af høj kreditkvalitet ikke udgør et reelt investeringsalternativ. Det bedste alternativ til crowdlending synes at være virksomhedsobligationer af mindre god kreditkvalitet. Her skal man imidlertid være opmærksom på, at som følge af disse obligationers omsættelighed risikerer man kurstab, når markedsrenterne stiger fra det nuværende historisk lave niveau.

Långivere, der benytter sig af Lendino, kan udlåne ned til DKK 1.000, så i praksis har de fleste opsparere mulighed for at etablere en portefølje af lån til mindre virksomheder. Det er gratis at være långiver. Lendino foretager en nøje kreditvurdering af låntager, og lånets rente afhænger især af virksomhedens regnskabstal, eventuelle pantsikkerheder og kautioner samt ikke mindst virksomhedens ledelse og forretningsmodellen. Vi oplever stærk interesse for denne form for investering og vurderer, at kendskabet til såvel låne- som investeringsmuligheden vil øges markant de kommende år.

Set fra låntagersynspunkt er det en anderledes måde at finansiere sig på. Et lån finansieres sædvanligvis af 50-100 långivere, og det giver for mange virksomheder nye og interessante muligheder for både finansiering og markedsføring. Desuden kan der ofte være en prismæssig fordel, fordi den årlige rentemarginal til formidler kun udgør 1%. Det kan sammenlignes med pengeinstitutternes rentemarginal, der for tiden udgør ca. 5% p.a. eller mere for mange mindre virksomheder. Størrelsen af et lån varierer fra DKK 50.000 og op til ca. DKK 2 mio.

Lendino er reguleret af Finanstilsynet.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk