Gyldne år forude for Carlsberg?

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
16. jul 2012

Når adm. direktør Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk kækt og forholdsvis uforpligtende fastslår, at Novo Nordisks aktiekurs kan fordobles i løbet af de kommende ti år, tænker man, at det må man da håbe, for hvorfor skulle man ellers investere i aktier? De fleste aktier må bredt set forventes at fordobles i kurs over en tiårig periode, hvis aktierne ellers er fornuftigt prisfastsat i udgangspunktet, og den antagelse kan man ikke forvente, at Rebien Sørensen forholder sig til. Så mon ikke Novo Nordisk-aktien har større potentiale, end hvad en fordobling på ti år kan kaste af sig. I modsat fald kan man argumentere for, at den nuværende børskurs er for høj – og javist der skal næppe megen skuffelse til, før man må forvente tilbagefald i kursen. Nå, hvad gør man ikke i markedsføringens hellige navn.

Til gengæld kan man pege på en aktie, der har potentiale til at fordobles over de kommende fem år, uden der behøver at være en uforholdsmæssig stor risiko forbundet med den investering. Det lyder til gengæld interessant! Carlsberg har en årrække døjet med et alt for ringe kapitalafkast, der ikke efterlod værdiskabelse til aktionærerne. Den langt mindre konkurrent, Royal Unibrew har til gengæld lært af den alvorlige krise, bryggeriet oplevede for få år siden. Groft sagt undervurderede man øllets konjunkturfølsomhed på udviklingsmarkederne, hvor der blev investeret betydeligt for lånte midler, og det gjorde bryggeriet sårbart. Nu har ledelsen formået at vende udviklingen, og lønsomheden er markant bedre end hos Carlsberg. Burde Carlsberg ikke også kunne løfte lønsomheden i retning af samme niveau? Bevares, aktionærpresset er formentlig ikke det samme, men fokus på bundlinjen i det væsentligt større bryggeri, der jo har gennemløbet betydelige strategiske omvæltninger for at opnå den nuværende position, synes generelt at være skærpet. Desuden har man jo tidligere formået at rationalisere på de modne vesteuropæiske markeder.

På sigt må den dominerende Ruslands-eksponering forventes at blive udvandet i takt med kontrolleret ekspansion i Asien, og det vil nedbringe den politiske risiko. Også i forhold til Carlsbergs større konkurrenter er der et robust lønsomhedspotentiale. Det bliver derfor interessant den kommende tid at følge udviklingen i navnlig Carlsbergs russiske aktiviteter, hvor de bedste muligheder for effektiviseringer må antages at være, og hvor den ledelsesmæssige fokus på materialisering af potentialet er forøget. Carlsbergs markedsværdi bør i hvert fald kunne fordobles på noget mindre end ti år, da den nuværende prissætning samtidig ikke forekommer at være anspændt. Indregner man tilmed værdi af Carlsberg-varemærket, må der være særlig meget potentiale i aktien. Med henvisning til overskriften skulle man måske overveje at relancere Tuborg Classic Gylden.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk