Interessante aktier i 2014

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
28. dec 2013

Her ved årsskiftet er det relevant at rekapitulere – såvel i livets generelle forhold som i mere specifikke sammenhænge som eksempelvis formueforhold. Efter betydelige kursstigninger på aktiemarkederne i forlængelse af finanskrisen – og i særdeleshed i 2013 – forekommer en stor del af det igangværende konjunkturopsving efterhånden at være indregnet. Prissætningen af mange aktier i stabilt indtjenende virksomheder virker desuden anspændt. Det stiller skærpede krav til anbringelse af formuen og til den evige afbalancering af afkast og risiko, som formuepleje handler om. I 2014 bliver det formentlig vanskeligere at høste generelle afkast fra aktiemarkederne, men det er min overbevisning, at aktier alligevel bør udgøre en væsentlig del af formuen, hvis investeringshorisonten er blot tre-fem år. Til gengæld vil udvælgelsen af aktierne være endnu mere afgørende for opnåelse af et godt risikojusteret afkast, end tilfældet har været i 2013.

Jeg fremhæver i det følgende tre aktier, som jeg ser god værdi i og, som har gode muligheder for at udvikle sig fornuftigt i det nye år samt ikke mindst på lidt længere sigt:

IC Companys

Al den tid jeg husker, har virksomheden kæmpet med tilbagevendende udfordringer, der har gjort det vanskeligt at opnå konsistent lønsomhed. Det gælder helt tilbage til tiden, hvor InWear og Carli Gry var selvstændige virksomheder – ikke alle vil formentlig kunne huske, at IC Companys blev dannet som fusion heraf. Ofte har udfordringerne bestået i svigtende ledelsesrapportering og ineffektiv logistik i forbindelse med de mange kollektioner således, at varelagre voksede sig store og endte med at være ukurante. IC Companys øverste ledelse er pr. 1. august 2013 blevet bemandet af Mads Ryder, der tidligere var topchef i Royal Copenhagen, hvor han gennemførte en vellykket turnaround. Han har i efteråret etableret en fladere og enklere ledelsesstruktur i IC Companys, hvor målet er større fokus på Premium-segmentet, som er det mest lønsomme for virksomheden. Ryder skal eksekvere den strategi, der allerede før hans tiltræden var tilrettelagt – større fokus på forenkling og Premium-segmentet. De seneste periodemeddelelser indikerer væsentlig indtjeningsfremgang i indeværende regnskabsår, men aktiens prissætning synes endnu ikke til fulde at afspejle den forbedrede indtjening. Markedets manglende tillid til virksomheden er formentlig resultatet af tidligere tiders tilbagevendende skuffelser. Om Mads Ryders job også består i at øge værdien af hovedaktionæren, Niels Martinsens (65 år) aktier forud for et generationsskifte kan man kun gisne om. Næste perioderegnskab offentliggøres den 4. februar.

Flügger

Den nordisk fokuserede malervareproducent døjer med at bringe lønsomheden tilbage på niveauet før finanskrisen – bl.a. på grund af forretningsmæssig ekspansion henover finanskrisen. Med ansættelsen af Peter Røpke som ny administrerende direktør med tiltrædelse først i det nye år er der lagt op til ændringer. Røpke kommer fra en stilling som koncerndirektør i Grundfos, hvor han havde ansvaret for forretnings- og teknologiudviklingen. Han er således vant til at arbejde i familiedominerede virksomheder, som både Grundfos og Flügger jo er, og han er vant til det lidt bredere og mere langsigtede ledelsesmæssige fokus, end andre ejerstrukturer nogle gange lægger op til. Sammen med hovedaktionær Ulf Schnack og bestyrelsesformand Stine Bosse forekommer basis for konstruktivt samarbejde i ledelsen derfor at være etableret. Aktiens likviditet er begrænset, bl.a. fordi alene B-aktien er børsnoteret.

SSAB

Den svenske stålkoncern henter godt halvdelen af omsætningen i Sverige og USA men har aktiviteter i mere end 45 lande, herunder også Kina der er en væsentlig aktør på det globale stålmarked, hvor der er særdeles mange udbydere. SSABs markedsandel i EU og USA udgør kun ca. 2%. Trods nedlukning af kapacitet er det europæiske stålmarked i øjeblikket præget af overkapacitet på op imod 25%, og det trækker SSABs indtjening ned på et utilfredsstillende lavt niveau. Virksomhedens finansielle position er imidlertid robust, og den rentebærende nettogæld er i 2012 nedbragt fra 60 til 54% af egenkapitalen. Soliditetsgraden udgør ca. 50%. Aktien handles for tiden til omkring halvdelen af bogført værdi, og det er historisk lavt – selv lavere end under finanskrisen ved udgangen af 2008. Små forbedringer i det globale stålmarked kan løfte aktien betragteligt.

For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at jeg selv er aktionær i de tre virksomheder og, at enhver der måtte disponere på basis af nærværende artikel, gør dette helt for egen regning og risiko.

Hermed ønsket om et godt nytår til alle trofaste og nye læsere af min blog!

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk