Kan indtjeningssikkerhed købes for dyrt?

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
25. okt 2012

Man kan vælge at investere på mange måder. Momentuminvestorer følger periodevise styrker på aktiemarkederne eller indenfor udvalgte brancher og aktier. Her kan kapitalstrømme bevirke merafkast, der ofte afledes af den makroøkonomiske udvikling. Investeringsbeslutninger praktiseres i den forbindelse typisk i form af såkaldt taktisk aktivallokering. Substansinvestorer eller valueinvestorer er derimod ofte mere fundamentalt orienterede og holder sig til virksomhedens indtjeningsevne og –stabilitet samt finansielle styrke. Den strategi har historisk vist sig mere robust og lukrativ, og det hænger bl.a. sammen med de mere moderate forventninger, der er til den type investeringer og, som betyder, at prissætningen allerede afspejler konservative forventninger. Med andre ord skal der mindre til at overraske positivt og mere til at overraske negativt.

Man må for tiden konstatere, at ligesom markedet periodevis er villig til at acceptere negative realrenter på obligationsmarkedet, er man også villig til at betale meget høje priser for indtjeningsevne, indtjeningsstabilitet og finansiel styrke. Eksempelvis er Coloplast, Novozymes og Chr. Hansen Holding ganske højt prissat, men også GN Store Nord, ALK-Abelló og Royal Unibrew synes godt betalt. Omvendt ser der ud til at være større værdi i mere konjunkturfølsomme brancher, herunder IT. Det er også muligt at finde attraktive aktier i mindre virksomheder, der enten er i strukturel vækst eller turnaround og, hvor markedet endnu ikke helt har anerkendt resultaterne.

Generelt kan aktiemarkedet og til dels markedet for obligationer udstedt af mindre kreditværdige virksomheder være blandt de mest attraktive aktivklasser i det nuværende konjunkturscenario, idet afkastmulighederne andre steder er begrænsede. Det forudsætter imidlertid, at konjunkturbilledet ikke forværres, og det er der heller ikke meget, der tyder på. De amerikanske boligpriser er faldet ca. 30% siden toppen, omfanget af afskedigelser i virksomhederne er under stabilisering, og rekordmange forbrugere tøver med investeringsbeslutninger.

Hos IBCA, Institute for Business Cycle Analysis har vi over mere end ti år fulgt de amerikanske forbrugeres adfærd meget tæt – bl.a. gennem egne interviewundersøgelser – og vi kan konstatere, at mismodet stadig er robust. Det kan dog også tolkes i retning af, at amerikansk økonomi indeholder et betydeligt latent potentiale, og vi ser spirende positive tegn. Som investor må man ikke glemme, at selvom makroøkonomien kan se lidt trøstesløs ud, vil der altid være virksomheder, som er i stand til at tjene penge og tilpasse sig. Dem forsøger vi at udpege, og i vores kvantitative, fundamentale tilgang til investeringsanalysen tager vi i et markedsperspektiv og med afsæt i egne indtjeningsestimater udgangspunkt i prissætningen af virksomhedernes indtjeningsevne og finansielle styrke, der i længden er afgørende for et godt afkast. Du kan læse mere på www.ibca.dk.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk