Kan nordmændene vise vejen?

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
01. aug 2013

Næste måned afholdes valg til Stortinget i Norge. Her er det særlig værd at hæfte sig ved, at Høyre ifølge de seneste meningsmålinger vil opnå næsten en fordobling i vælgertilslutning i forhold til stortingsvalget i 2009. Det er også værd at hæfte sig ved, at partiet nu er tilbage på en vælgertilslutning, der med næsten en tredjedel af vælgerne ligger på linje med begyndelsen af 1980’erne, hvor konservative partier generelt nød stor tilslutning i den vestlige verden. Endelig er det værd at fremhæve, at det forestående stortingsvalg kan blive Høyres bedste nogensinde, at partiet formentlig bliver Norges største i Stortinget og, at Norge kan se frem til at blive ledet af en konservativ statsminister. Høyres succes har fundet sted på bekostning af Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstrepart i og Senterpartiet, der alle forventes at opleve tilbagegang ved det kommende stortingsvalg. Navnlig fløjpartierne, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti står til tilbagegang – måske på grund af Breivik-tragedien.

Høyres leder, Erna Solberg har en stor del af æren for partiets markante vælgerfremgang siden 2005, hvor partiet opnåede det dårligste resultat ved et stortingsvalg siden 1945. Solbergs strategi er at komme ud og møde vælgerne, lytte til vælgerne samt uddanne og mobilisere partiets medlemmer og støtter til med selvtillid at bidrage til varm og positiv kommunikation af konservative værdier og konkrete samfundsmæssige mål. Folkelighed, jovialitet og samtale om det, vælgerne gerne vil tale om, er nogle af nøgleordene for Høyre. Selvom lavere skatter er borgerlig politik, er der også rigtig mange borgerlige vælgere, der gerne vil høre om bedre sygehusvæsen, trygge arbejdspladser og ældreomsorg, og disse væsentlige områder findes der naturligvis gode og bæredygtige konservative modeller for.

Høyres fremgang ved lokalvalgene i 2011 har skabt et godt rekrutteringsgrundlag af spidskandidater samt fundament for hvervning af yderligere vælgere til partiet, og partiet står særlig stærkt i væsentlige byer som Oslo, Tromsø, Stavanger og Bergen. En ambitiøs målsætning om 3.000 daglige husbesøg frem mod valget stiller store krav til partiets medlemmer men er en kraftfuld vej at gå i bestræbelserne på at styrke partiet yderligere. Det personlige møde med folk, man måske allerede kender, kan skabe grundlag for en god dialog.

Med knapt fire måneder til kommune- og regionsvalgene i Danmark er der mulighed for, at Det Konservative Folkeparti på ny kan blive et folkeparti, men det kræver en indsats af de op imod 200.000 konservative, der i øjeblikket må formodes at støtte partiet!

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk