Der findes talenter i alle brancher!

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
07. jun 2012

Debatten om aktive kontra passive investeringsforeninger dukker med jævne mellemrum op i medierne. Lad os først fastslå, hvad der i den forbindelse menes med de to begreber. En aktiv investeringsforening foretager investeringsmæssige dispositioner dikteret af foreningens rådgiver. Begrebet ”aktiv” er udtryk for en aktiv stillingtagen til givne investeringsmuligheder i modsætning til den passive investeringsforening, der slavisk følger et indeks. ”Aktiv” har således ikke noget med omsætningshastighed at gøre, og lave transaktionsomkostninger opnås typisk i aktivt forvaltede investeringsforeninger med lav omsætningshastighed.

Det kan derfor virke absurd – næsten ekstremt – når debatten bringes til et niveau, hvor det handler om at være for eller imod den ene eller den anden tilgang, når begge tilgange har hver deres fordele og derfor sagtens kan kombineres. Særlig absurd kan den rendyrkede akademiske tilgang forekomme, når det hårdnakket hævdes, at ingen i længden er i stand til at skabe overnormalt afkast og, at man derfor udelukkende bør holde sig til indekserede investeringsforeninger med henblik på at minimere omkostningerne og undgå efterslæb i forhold til markedet. Det er vel det samme som at hævde, at der ikke findes talent. Såfremt det var tilfældet, ville der aldrig blive skabt konkurrencedygtige virksomheder, for al virksomhedsdrift indbefatter jo investeringsbeslutninger, og hvorfor skulle mulighederne for lukrative investeringer alene være til stede udenfor de finansielle markeder.

Det kan hævdes, at gevinstmuligheder på etablerede markeder er mindre som følge af større efficiens, men at påstå, at hver en krog af finansmarkederne er så effektiv prisfastsat, at der ikke er mulighed for at foretage attraktive investeringer, forekommer illusorisk – især når det drejer sig om aktiemarkederne. Her vil der gennem grundigt analysearbejde næsten altid kunne fremfindes rimeligt prisfastsatte virksomheder, der er værdiskabende og skiller sig ud ved stærk ledelseskultur, langtidsholdbar strategi og disciplineret investeringstilgang samt attraktivt prisfastsatte virksomheder med strategisk og ledelsesmæssigt udviklingspotentiale.

En markant forskel mellem akademikertilgangen til aktieinvestering og den praktiske tilgang er akademikertilgangens passive gennemsnitsbetragtninger og praktikerens tro på evnen til at fravælge den forholdsvis store masse af middelmådige investeringsmuligheder. Også i den disciplin findes der talenter, ligesom der findes talenter indenfor virksomhedsledelse, konkurrenceidræt og skakspil. Blot kan det tage lidt længere tid at identificere talenterne i investeringsverdenen.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk