Mere robuste udsigter for ØK-aktien

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
27. feb 2014

Med ØKs meddelelse om frasalget af Plumrose er investering i ØK nu væsentlig mindre risikobehæftet end længe. Selvom salgsprisen desværre ikke afspejler Plumroses virkelige værdi som følge af de betydelige politiske og valutariske risici i Venezuela, er den betydelige usikkerhed, der i flere år har omgærdet ØK-aktien, nu tilnærmelsesvis elimineret. Derfor kan det undre, at aktiemarkedet kun har takseret ledelsens udmelding om Plumrose til en kursstigning på ca. 10%. Der er måske tale om skuffelse over, at frasalget sker på et tidspunkt, hvor der kunne være udsigt til politisk regimeskift efter folkelige opstande mod den siddende præsident Maduro, der vandt knebent over Henrique Capriles efter Hugo Chavez’ død for snart et år siden. Aktien handles efter meddelelsen stadig omkring 60% under bogført værdi, og selvom der må imødeses nedskrivning af de bogførte værdier i forbindelse med frasalget, forekommer rabatten stor.

Plumroses bogførte egenkapital udgjorde DKK 928 mio. ved udgangen af 2012. Efter devaluering og inflation i 2013 må såvel Plumroses egenkapital som ØKs tilgodehavende royalty i Plumrose antages at være udhulet og måske tilnærmelsesvis helt væk. Høj gældsætning af Plumrose har dog gennem årene reduceret de negative virkninger af den høje inflation.

En børsværdi af ØK på ca. DKK 1,1 mia. synes derfor at stå i kontrast til en omsætning i Santa Fe på ca. DKK 2,4 mia., en investeret kapital på ca. DKK 1,3 mia. og udsigten til et kapitalafkast på i hvert fald 10-15% årligt indenfor en overskuelig horisont. Det var nemlig niveauet for ganske få år siden og sågar også under finanskrisen.

Der er næppe tvivl om, at salget af Plumrose frigør ledelsesmæssige ressourcer, der kan fokuseres på den fortsatte udvikling af Santa Fe. Derfor må det også forventes, at ØK-aktien vil opnå betydelig større værdi i takt med, at Santa Fe reetablerer den historiske værdiskabelse. Det kan ske indenfor de kommende år.

ØK synes derfor at være en af de mere attraktive investeringer i et udfordrende aktiemarked, der overordnet synes at være godt betalt. Eksempelvis har den såkaldte Schiller-P/E for det amerikanske S&P 500-indeks netop passeret 25, som typisk er grænsen til det, der betegnes som ”bobleterritorium”. Det indikerer en konjunkturreguleret værdiansættelse, der ligger mere end 50% over det historiske gennemsnit, så generelt er der for tiden grund til at være særlig selektiv, hvis man planlægger nye aktieinvesteringer. Vi må håbe, at konjunkturopsvinget ikke taber alt for megen kraft, at Fed er i stand til at kontrollere normaliseringen af pengepolitikken, at udviklingen i Ukraine ikke bevirker en ny kold krig og, at Kina formår at balancere overgangen fra eksportdreven til indenlandsk økonomi. Dertil kommer alle de uforudsete og undervurderede risici.

For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at jeg selv er aktionær i ØK.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk