Uber, førerløse biler og den generelle udvikling

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
19. nov 2014

Den forestående omkalfatring af hyrevognsbranchen initieret af Uber er måske kun første skridt i retning af løsningen på fremtidens trafikudfordringer. Teknologien omkring førerløse biler er nemlig ganske langt fremme og kan forandre den måde, hvorpå vi tænker trafikløsninger. I Göteborg forventer Volvo at have de første førerløse biler kørende i 2017, og i Californien har man netop givet tilladelse til førerløse biler på vejene. Florida og Nevada har allerede tilladt anvendelse af den ny teknologi, og den britiske regering planlægger at lovliggøre førerløse biler næste år. Japan er i fuld gang med at teste teknologien på offentlige veje, og herhjemme kræves blot EU-godkendelse. Foreløbig tillader teknologien ikke bilerne at køre helt uden fører, men det er formentlig kun et spørgsmål om tid, før det sker. Det vil betyde helt andre måder at blive transporteret på. Bl.a. kan man forestille sig, at nogle af tidens store satsninger på kendte former for offentlig transport vil være spildte, hvis førerløse biler kontinuerligt kan køre rundt i gaderne som taxaer uden behov for parkeringsplads. Samtidig vil den førerløse teknologi i yderste konsekvens medføre, at biltrafikken kan afvikles mere smidigt og med kortere afstand mellem bilerne. Eksempelvis kan førerløse biler i henhold til en ny rapport nedbringe antallet af uheld i forbindelse med vognbaneskift med ca. 30% og antallet af kollisioner med forankørende med op til 52%. Samtidig kører førerløse biler mere brændstoføkonomisk.

Den førerløse teknologi efterlader imidlertid en række uafklarede spørgsmål om ansvars- og ulykkesforsikring. Der vil formentlig gå 10-15 år, før teknologien er tilstrækkelig moden, og omgivelserne er parat til at adoptere den. En så forholdsvis kort horisont nødvendiggør, at politiske beslutningstagere inddrager den teknologiske udvikling i de ofte meget vidtrækkende investeringsovervejelser således, at markante fejlinvesteringer undgås.

Uber og den førerløse teknologi kan derfor betegnes som to sider af samme sag, nemlig måder at optimere og effektivisere den transportmæssige infrastruktur. Derfor må det forventes, at hyrevognsbranchen står overfor markante forandringer de kommende år, for myndighederne kan vanskeligt holdbart argumentere for opretholdelse af en beskyttelse af branchen. Også musik- og forlagsbranchen imødeser i disse år store ændringer, ligesom apotekerne formentlig kan forvente det. Konkurrenceudsættelse gør kortsigtet ondt på bestemte samfundsgrupper men gavner i længden samfundet som helhed. Det samme gælder ofte for den teknologiske udvikling.

Når det kommer til den branche, som jeg selv er en del af, nemlig den finansielle, finder der i disse år betydelige forandringer sted. Skærpede kapitalkrav i forlængelse af finanskrisen, begrænset låneefterspørgsel og lave renter vanskeliggør traditionel bankvirksomhed. Derfor kommer den såkaldte disintermediation til at spille en stærkere rolle. Uafhængige aktører vil forbinde eksempelvis långivere direkte med låntagere i en simpel og effektiv forretningsmodel, der appellerer til fremtidens bankkunde. Filialer er i stigende omfang blevet overflødige, og de fleste bankforretninger kan foretages online døgnet rundt. Nostalgikere vil kalde udviklingen vemodig, men man kan også vælge at indtage den nysgerrige og fascinerede tilgang. Fascinationen kan udvides til at omfatte den hastige udvikling, der har fundet sted inden for de seneste blot 20 år. Her tænker jeg bl.a. på udbredelsen af Internettet og den mobile datateknologi, der har afstedkommet helt andre og mere effektive måder at arbejde på. Man må ikke være hverken historieløs eller sentimental men blot vælge at være fascineret.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk