Fremtidens SMV-lånemarked

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
27. sep 2014

For en måned siden udstedte Finanstilsynet den første operative tilladelse nogensinde til en udbyder af crowdfundingbaserede virksomhedslån. Tilladelsen blev givet til den danske iværksættervirksomhed, Lendino. Derved blev det muligt for mindre danske virksomheder at finansiere sig gennem crowdfunding som alternativ til bankfinansiering. Blandt låntagers fordele ved crowdfunding kan fremhæves:

  • Tilgængelighed

  • Diversifikation

  • Netværk

  • Pris

Tilgængelighed

Lendino er en online markedsplatform, hvor långivere og låntagere mødes og opnår gensidige fordele. Senest 48 timer efter indgivelse af en låneansøgning kan virksomheden forvente at få svar på, om der er grundlag for en nærmere kreditvurdering. Efter fremsendelse af det fornødne beslutningsgrundlag kan virksomheden typisk forvente svar indenfor 14 dage, og finansiering af lånet finder sædvanligvis sted indenfor de efterfølgende 14 dage. Senest en måned efter låneansøgningens indgivelse kan virksomheden derfor forvente at have finansieringen på plads forudsat, at virksomheden er kreditværdig.

Diversifikation

Det behøver ikke at være et spørgsmål om enten bankfinansiering eller crowdfunding. Mange virksomheder ønsker at mindske afhængigheden af en enkelt långiver, og her er crowdfunding et alternativ. Det er samtidig et middel til at sikre markedskonforme finansieringsomkostninger.

Netværk

Gennem crowdfunding er der mulighed for at udnytte virksomhedens netværk til at fremskaffe finansiering. Det kan bidrage til gratis PR for virksomheden, ligesom reklameværdien overfor långivere, som ikke hidtil har haft nærmere kendskab til virksomheden, kan være betydelig.

Pris

Ved crowdfunding forbindes låntager med långivere gennem markedsplatformen. Der er således ikke tale om, at der skal aflønnes en mellemliggende kapitalbase eller en omkostningstung organisation med filialer og mange medarbejdere. Crowdfunding udnytter markedets evne til at vurdere og prissætte risiko.

Fordele for långiver

Långivere får mulighed for at investere direkte i lån til mindre virksomheder. Det er en ny aktivklasse for private opsparere. Med fornuftig spredning kan aktivklassen bidrage til optimering af porteføljeegenskaberne i en værdipapirportefølje. Man må dog være opmærksom på, at investering i virksomhedslån er forbundet med høj risiko. Til gengæld opnås en høj rente – typisk 6-12% årligt, dvs. et betydeligt direkte afkast. Investering i virksomhedslån kan sammenlignes med opsparing i et investeringsbevis med højrenteobligationer som underliggende aktiver. Forskellen er, at investering i virksomhedslån giver mulighed for selv at udvælge de virksomheder, man ønsker at yde lån.

Ifølge den britiske crowdfundingplatform, FundingKnight har 79% af formuende privatpersoner (HNWs) anvendt eller vil overveje at anvende crowdlending, mens ingen decideret har udelukket at ville anvende placeringsmuligheden. I Danmark er crowdlending endnu forholdsvis uopdaget land for mange investorer.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk