Nye alliancer i finansverdenen

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
01. feb 2015

I denne uge rygtedes det, at den franske storbank, Société Generale og den amerikanske investeringsbank, Goldman Sachs arbejder på at indgå strategisk samarbejde med den irsk baserede udbyder af fakturabelåning, Aztec Money. Det er endnu et eksempel i rækken af nye alliancer i finansverdenen. Blandt de seneste eksempler kan fremhæves det globale revisionshus, PwC, den spanske storbank, Santander og Royal Bank of Scotland’s samarbejde med Europas største udbyder af markedsbaseret långivning, Funding Circle. Det er påfaldende, at i hvert fald bankerne ikke selv udvikler sådanne forretningsområder, men her kommer flere forhold ind i billedet. For det første kan fakturabelåning og markedsbaseret långivning eller crowdlending – alternativt peer to peer lending – som det også kaldes, når långivere finansierer låntager direkte, opfattes som kannibalisering af bankernes kerneforretning. For det andet har bankerne haft rigeligt at fokusere på i forbindelse med genopretning efter finanskrisen, hvor organisationen er blevet mindre agil og mere indadvendt. For det tredje skønner jeg, at bankerne kan have et ønske om armslængde til de nye forretningsmodeller, indtil – og måske også efter – de viser deres berettigelse.

Når alt dette er sagt, kommer man næppe uden om, at der er perspektiver i såkaldte alternative finansieringsformer. Et efterhånden klassisk eksempel er leasing, der har mange årtier på bagen selv her til lands. Det forretningsområde har været meget lukrativt for bankerne, bl.a. som følge af muligheden for at anvende afskrivningsgrundlaget på koncernniveau. I begyndelsen var bankerne imidlertid tilbageholdende med at kaste sig over området, og jeg tror i et vist omfang, det samme gør sig gældende i disse år, når det drejer sig om nye former for finansiering. Herhjemme synes der at være en tendens til, at bankerne foreløbig ser tiden lidt an og lader nye aktører positionere sig, inden man for alvor involverer sig. Der er dog ingen tvivl om, at bankerne er meget bevidste om konsekvenserne af den hastige teknologiske udvikling, som formentlig er en af de væsentligste årsager til de ændrede adfærdsmønstre, der pågår blandt kunderne i disse år og, som kan være meget markante og til dels uforudsigelige. Et område som kurtageindtjening på værdipapirer har i flere år været under udhuling initieret af aktører som f.eks. Nordnet. Betalingsoverførsler bliver nu væsentlig billigere i kraft af den nye britiske aktør, Transferwise. Generelt er det hidtidige set up indenfor den finansielle sektor under opbrud, og det øger presset på bankerne, der i forvejen er udfordret af historisk lave markedsrenter, afdæmpet låneefterspørgsel og skærpede kapitalkrav.

Som eksempel på, at der så småt er ved at ske noget omkring alliancer mellem gammelt og nyt i den finansielle sektor i Danmark, er den nylig indgåede strategiske aftale mellem den lille frederiksbergske andelskasse, Fælleskassen og Danmarks første udbyder af markedsbaserede lån til mindre virksomheder, Lendino. De potentielle synergier er mangeartede. Væsentligst er muligheden for indbyrdes at syndikere lån. Her kan være tale om lån, der vægter for meget på pengeinstituttets kapital eller, som er for store til, at de alene kan finansieres gennem den markedsbaserede låneplatform. På den måde opnås en win-win-win situation, hvor pengeinstituttet bevarer eller får tilført andre bankforretninger med en i øvrigt god kunde, der opnår finansiering, som måske ellers ikke var mulig. En tillægsgevinst er låntagers mulighed for gratis markedsføring overfor långivere i finansieringsprocessen. Hertil kommer tilgængeligheden ved at ansøge online, spredning af finansieringsrisikoen og sammenlignet med konventionelle banker den lavere rente ved at slippe for bidrag til aflønning af kapitalbase, organisation og filialnet.

Når markedsbaseret långivning vokser sig stort i Danmark, vil långivere opnå den betydelige risikomæssige fordel, der ligger i at have muligheden for at sprede investeringer over mange lån. Det skaber en ny attraktiv aktivklasse i et scenario, hvor obligationsrenterne er historisk lave og aktiemarkederne tæt på at være fuldt prissatte.

Der er gode perspektiver i at lade den gamle verden møde den nye.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk