Ønsker vi et borgerligt, liberalt eller nationalsocialistisk samfund?

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
08. jan 2013

Ifølge seneste meningsmåling (Voxmeter, 8. januar 2013) ville 49% af de stemmeberettigede danskere sætte kryds ved enten Venstre, Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance, hvis der var folketingsvalg nu. Kun godt 3% ville stemme på Konservative. Ved folketingsvalget den 15. september 2011 var det 44%, der stemte på et af de tre nævnte partier, mens knapt 5% stemte på Konservative. Siden valget har den siddende regering ifølge meningsmålingerne været i mindretal, og det er meget usædvanligt i historisk perspektiv. Utilstrækkelig borgerlig regeringsførelse under den forrige regering er formentlig en af årsagerne, og her har Konservative stået i skyggen af Venstre og Dansk Folkeparti. Ikke desto mindre er det øjensynlig blevet endnu vanskeligere for Konservative at markere sig i opposition trods Venstres forholdsvis afdæmpede fremtoning og Liberal Alliances næsten automatagtige afvisning af deltagelse i indflydelse, der ikke fuldt tilgodeser partiets synspunkter.

Det kan undre, da Konservative er det eneste politiske parti i Danmark, som er ægte borgerligt. Med partiformand Lars Barfoeds ord ønsker Konservative ”grundlæggende reformer af det danske samfund, der vil styrke den personlige frihed og det personlige ansvar, fremme det private initiativ og styrke de fælles nationale og kulturelle værdier, som vores land og folk bygger på”. Det er den rigtige vej at gå, hvis vi skal sikre Danmarks konkurrenceevne og sammenhængskraft. Des senere vi erkender det, desto vanskeligere bliver det at redde det tabte, for der tabes noget værdifuldt, når virksomhedernes konkurrencekraft udhules af højere afgifter end i vores nabolande, og når den siddende regering ønsker mere regulering frem for mere frihed. Det må og skal være borgerne og virksomhederne, der bedst er i stand til at skabe værdier og vækst – og ikke staten, bureaukratiet og formynderskabet. I sidste ende er det jo væksten og værdiskabelsen, der skal finansiere vores fælles velfærdssamfund, som også Konservative hylder men, som kan have tendens til at fylde lidt for meget herhjemme. Det er vigtigere, at vi har råd til at hjælpe de måske 5-10% af befolkningen, der virkelig har behov, frem for at tilbyde offentlige ydelser til hovedparten af Danmarks befolkning. Det er en holdning, som selv den siddende regering glædeligvis har kommunikeret, men fordelingspolitisk ligemageri har desværre en tilbøjelighed til at overtage debatten i et af verdens i forvejen økonomisk set mest lige samfund. Konservative er af den holdning, at vi må forandre for at bevare. Desværre synes vi i disse år at miste kulturværdier opbygget gennem generationer, når gamle traditioner bliver ligegyldige eller forsøgt fjernet gennem lovgivning. Her vil Konservative forsvare dansk kultur og tradition men være åbne og tolerante overfor fremmede kulturer.

Med disse ord fremstår Konservative som dét borgerlige parti, der både fører borgerlig økonomisk politik og borgerlig værdipolitik. Det samme kan næppe siges om hverken Venstre, Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti, der alle har valgt at balancere elementerne anderledes.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk