Børsnotering ikke altid saliggørende

authorimage
BLOGS
Af: Nils Thygesen
13. jun 2012

Satellitkommunikationsvirksomheden Thrane & Thrane ender nu på udenlandske hænder, da det ikke lykkedes ledelsen at fremkomme med en strategiplan, der overbeviste børsmarkedet om, at det indenfor en kortere årrække ville være muligt at opnå en væsentlig forøget værdiskabelse, der kunne bringe virksomhedens markedsværdi noget højere op, end Cobham’s fremsatte købstilbud indikerede.

Årsagen til, at virksomheden ikke for længst er fremkommet med sådan en plan, står hen i det uvisse men bringer relevansen af mindre virksomheders børsnotering op til debat. Nogle virksomheder egner sig bare ikke til at være børsnoteret.

Det kan skyldes langsigtede strategiske udfordringer, hvor Vestas er eksempel på en virksomhed, der kunne have godt af en periode udenfor børsmarkedets rampelys. Privat ejerstruktur kan også være begrundet i ønsket om ro omkring virksomhedens strategiske udvikling i en vis periode, hvis længde måske afhænger af udviklingen af et givet produkt.

Under alle omstændigheder kan der være gode grunde til, at man ikke bør være til salg på børsen hver dag, for selv om en åben ejerstruktur kan skabe pres på ledelsen for at skabe resultater, kan en snæver professionel ejerkreds være mere værdiskabende i længden. I virkeligheden bør mange mindre virksomheder måske søge væk fra børsen i retning af andre kapitalkilder, som dedikeret stræber efter værdiforøgelse i konkrete brancher eller virksomheder.

Værn mod overtagelse i form af aktieklasser, stemmeretsbegrænsning eller uprofessionel hovedaktionærkreds viser sig i længden alligevel uholdbar og kan forstærke en negativ udvikling, inden der måske for sent gribes ind. I sidste ende handler det om overensstemmelse mellem ejerkreds og ledelse, for så vidt angår den udstukne strategi, og er der uenighed om linjen, må en af parterne rette ind eller trække sig. Det skaber så plads for andre.

I sidste ende er det alle aktionærers tarv, der skal tilgodeses – de har stillet risikovillig kapital til rådighed og fordrer konkurrencedygtigt afkast. Kender man ikke spillereglerne på de finansielle markeder, er det derfor nok bedst at se sig om efter andre ejere, der bakker op om den lagte strategi, før andre træffer beslutningen.

Profil
Nils Thygesen authorimage Nils Thygesen er bankuddannet civiløkonom (HD(U)) og CBA. Han har bl.a. været chefstrateg i Finansbanken A/S og aktieanalytiker i Danske Bank. Nils Thygesen har gennem mere end 20 år arbejdet med kredit- og investeringsanalyse, formueforvaltning og kommunikation.

Tidligere bloggere på borsen.dk