Ejendomsvurdering og den gode vilje

Kim Pedersen
BLOGS Af

Snart indføres et nyt vurderingssystem. Det nye system kan give udfordringer for retssikkerheden på skatteområdet, når tusindvis af boligejere får noget at klage over

Henover weekenden har Parcelhusejernes Landsforening og flere andre kritiseret et lille hjørne af de nye regler på vurderingsområdet. Baggrunden herfor er, at det politiske oplæg til nye vurderingsregler lægger op til en reduceret klageadgang.

Som formand for Advokatrådets Skatteudvalg har jeg udtalt mig i debatten og understregede i den forbindelse, at det er et væsentligt og naturligt princip, at der gives boligejere en ordentlig frist for at klage over en ny vurdering.

SKAT er som bekendt ved at drukne i klagesager. Fra 2019 skal i størrelsesordenen 350.000 ejendomme vurderes manuelt og der vil komme klager. Det er derfor væsentligt, at det i forbindelse med de nye regler, sikres at boligejerne har rimelige og gennemskuelige klagemuligheder.

Hvad er problemet

Problemet med de varslede regler er, at boligejerne modtager deres nye ejendomsvurderinger i elektronisk form i e-Boksen. Dette sker i marts måned hvert andet år, og det er den vurdering, der afgør, hvor meget man som boligejer skal betale i skat. Hvis man er uenig i vurderingen skal man klage. Klagen skal ske senest i juli måned i samme år.

Der findes således klageregler, men for mig at se er de næppe praktisk hensigtsmæssige. Hvorfor det?

Opmærksom når regningen kommer

Man er som boligejer først opmærksom på, at noget er galt, når man modtager opkrævningen det følgende år i januar.

Dette gælder professionelle aktører men også i høj grad den almindelige skatteborger. Som de nye regler er lagt op, vil det være for sent at klage, når man i praksis bliver gjort opmærksom på, at noget er galt – nemlig når man modtager skatteregningen. Dette forekommer ikke hensigtsmæssigt.

Vi er flere, der finder, at det er helt uholdbart og retssikkerhedsmæssigt problematisk, at man som borger skal klage på et tidspunkt, hvor man endnu ikke ved, om der er noget at klage over.

Hvad kan SKAT gøre

Skattelovgivningen indeholder en lang række fristregler, og de fleste har på rygraden, at man kan klage eller få genoptaget sin sag indenfor en 3-årig periode.

Lad os indfører ensartede klageregler på skatteområdet – i det mindste i forhold til de områder hvor skatteborgernes privatøkonomi er involveret. Ensartede regler, der er praktiske, gennemskuelige og forudsigelige. Regler der sidder på rygraden af alle skatteborgere.


 

Se flere blogsProfil

Kim Pedersen

Kim Pedersen

advokat, partner i Sirius Advokater
Kim Pedersen blogger om retlige emner med skat som fortegn. Han tilbyder dybdegående forklaringer på alt fra generationsskifteskatter over skattevilkår for små og mellemstore virksomheder til Skatteministeriets nyeste påfund.

Kim Pedersen har mere end 25 års erfaring fra begge sider af bordet. Han har arbejdet hos Skat, i et større revisionsfirmas skatteafdeling, og de seneste mange år som advokat med hovedfokus på mindre og mellemstore virksomheder og deres ejere. Kim Pedersen er formand for Advokatrådets Skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet..