Så er den gal igen - Skattely - Balancen på dydens smalle sti

Kim Pedersen
BLOGS Af

Journalisterne arbejder videre med Panama Papers, og endnu engang er Nordea kommet i søgelyset. Virksomheder har gennem en årrække integreret CSR-hensyn i drift og strategi. De sidste måneders afsløringer har aktualiseret, at virksomhederne tænker skatteforhold ind på en helt anden måde end tidligere.

Hvor er dydens smalle sti

Siden offentliggørelse af Panama Papers har jeg holdt oplæg om, hvad der egentlig forstås ved skattely og om, hvorledes vi i fællesskab hjælper dem, der kunne have interesse for at komme tilbage på dydens smalle sti. Interessen er stor og reglerne komplekse. Det er mit indtryk, at både skatteborgere, virksomheder og deres rådgivere har betydelig fokus på, hvorledes man sikrer, at aktiviteter i udlandet og de skattemæssige konsekvenser heraf bliver oplyst overfor de danske skattemyndigheder. Dette må også gælde for bankerne.

Fem gode regler som også Nordea kan have glæde af

De sidste to måneder er der sat et betydeligt fokus på, hvorledes virksomheder, banker, deres rådgivere bør agere i relation til rådgivning om skatteplanlægning og skatteoptimering.

Jeg var for et par år siden med til at lave et sæt etiske retningslinjer for, hvorledes ansvarlige rådgivere bør agere i relation til grænseoverskridende skatterådgivning. Der var bred opbakning fra både interesseorganisationer og SKAT til dette sæt etiske spilleregler.

Anbefalingerne kan Nordea og andre læse på http://www.skm.dk/media/1128282/Brancheanbefalinger-skattely-2014.pdf

Tiden er kommet til at gøre skat til en del af CSR

Der anvendes mange ressourcer på skatteplanlægning og rådgivning til kunder om skatteoptimering. Det kan derfor undre, at en lang række virksomheder tilsyneladende ikke betragter skatteforhold som en del af CSR-området.

Jeg er med på, at skatteforhold formelt ikke er omfattet af FN’s CSR-arbejde i regi af Global Compact eller lignende. Det undrer mig dog, at ellers proaktive og professionelle virksomheder og deres rådgivere tilsyneladende ikke forholder sig til tendenser i markedet, når talen falder på relationen til skattemyndigheder, skatteplanlægning, brug af skattely og andet godt.

Skatteplanlægning er et vilkår for at drive virksomhed

I et konkurrencebetonet marked er det ansvarligt og relevant for ledelsen at se på, hvorledes virksomheden struktureres og placeres også i forhold til skatteregler. Den ansvarlige ledelse må forholde sig til skat som en driftsomkostning. Ledelsen må have en forventning om, at virksomhedens interessenter – ikke mindst aktionærer – har fokus på omkostningsminimering for derved at sikre et alt andet lige større afkast til virksomhedens aktionærer.

Dårlig omtale vedrørende skatteforhold og skattely, som vi har set i relation til Nordea, påvirker utvivlsomt de forskellige interessenters opfattelse af en virksomhed. Dette kan også påvirke aktiekursen og virksomhedens bundlinje.

For mig at se er der en risiko for, at investorer, politikere og kunder ikke vil forbindes med en virksomheds adfærd. I dagens udgave af Børsen udtrykker kapitalforvalteren KLP et sådant fokus.

”I artiklerne hos DR og Politiken beskyldes Nordea for medvirken til hvidvask udført af egne ansatte. Det er en meget alvor anklage, og KLP forventer, at Nordea gransker disse oplysninger nøje.”

Udviklingen viser, at skatteplanlægning er i fokus

I praksis har vi set, at forbrugeraktivisme kan være et effektivt instrument for at tvinge virksomheder til at implementere egentlige CSR-politikker. Udviklingen i USA viser, at der internationalt er betydelig fokus på skatteforhold. Såvel Apple, Google, Amazon og Starbucks har været i søgelyset i forhold til, hvorledes disse virksomheder har tilrettelagt deres skatteplanlægning.

Denne udvikling er kommet til Danmark, og jeg forudser, at politikere, investorer og kunder vil koncentrere deres ”købekraft” og i fremtiden gøre deres indflydelse gældende, så der først og fremmest investeres i virksomheder og samarbejdes med banker, der har en transparent skattepolitik på samme må som investorer på nuværende tidspunkt stiller krav i relation til miljø, menneskerettigheder og antikorruption.

Find vej ind på dydens smalle sti

Og hvad så med dem, der allerede har trådt i spinaten og er indkaldt til kammeratlig samtale hos SKAT. Og dem der ligger vågen om natten i forhold til, hvorledes de kommer tilbage på dydens smalle sti.

Der findes hjælp at hente, og jeg vil over sommeren her på bloggen komme med lidt gode råd og anvisninger i forhold til, hvorledes man finder tilbage på dydens smalle sti samt, hvorledes skatteforhold bør tænkes ind i Compliance sammenhæng.


 

Se flere blogsProfil

Kim Pedersen

Kim Pedersen

advokat, partner i Sirius Advokater
Kim Pedersen blogger om retlige emner med skat som fortegn. Han tilbyder dybdegående forklaringer på alt fra generationsskifteskatter over skattevilkår for små og mellemstore virksomheder til Skatteministeriets nyeste påfund.

Kim Pedersen har mere end 25 års erfaring fra begge sider af bordet. Han har arbejdet hos Skat, i et større revisionsfirmas skatteafdeling, og de seneste mange år som advokat med hovedfokus på mindre og mellemstore virksomheder og deres ejere. Kim Pedersen er formand for Advokatrådets Skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet..