Nye virksomhedstyper disrupter skatteretten

Kim Pedersen
BLOGS Af

Hvordan beskattes en blogger egentligt. Nye typer af virksomheder disrupter skatteretten

Skatteministerens seneste – for mig at se – positive udspil, hvorved han omfavner deleøkonomien, giver håb for de mange freelancere, konsulenter og fri agenter, der i en årrække er faldet ned mellem to stole, fordi deres aktiviteter ikke passer ind i skattesystemet.

En del arbejde passer ikke ind

Skattesystemet har sine rødder i en lovgivning, der på visse områder har mere end 100 år på bagen. Den gamle lovgivning har det bedst, når man enten er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Så enkelt var det nemlig i gamle dage.

I en del år har kunstnere, freelancere og andre ikke passet ind i skattelovgivningens definitioner. Dette har givet anledning til en lang række ubehagelige overraskelser for selvstændige, der troede, de havde fradragsret for driftsomkostninger og utallige sager om afgrænsning af, om man som skatteborger falder ned i den ene eller den anden kasse. Kassen med lønmodtagere eller kassen med de selvstændige.   

Hvordan beskattes en blogger

For ikke så længe siden havde Skatterådet mulighed for at tage stilling til, hvordan en blogger nu engang skal beskattes. Det lange svar og den lange redegørelse fra Rådet findes på SKATs hjemmeside. Jeg kan løfte sløret for, at svaret fylder i alt 16 sider. Skatterådet kom i forbindelse med sagen frem til, at pågældende blogger var såkaldt honorarmodtager. Det vil sige lidt midt imellem. Ikke selvstændig erhvervsdrivende og ikke lønmodtager. Bloggeren var dog i momsmæssig henseende at betragte som selvstændig erhvervsdrivende. En blogger kan dermed være både selvstændig og ikke-selvstændig.

Fremtiden vil disrupte skatteretten

Dem der er i besiddelse af en krystalkugle kan føle sig frem til, at arbejdsmarkedet i de kommende år ændrer sig således, at der bliver flere og flere freelancere, konsulenter og løsere tilknyttede medarbejdere. Jeg håber, at Skatteministerens gode tanker om enklere skattelovgivning i forhold til deleøkonomi også kan smitte af på andre områder, således at skattereglerne for en stor gruppe vil blive enklere og mere forudsigelige.

Hvordan sikres retssikkerheden

Enkel og forudsigelig skattelovgivning er i min bog med til at sikre retssikkerheden på skatteområdet. Det er det, Skatteministeren og andre arbejder for.

Gode mennesker må sætte sig sammen og prøve at tænke fremadrettet i forhold til, hvilke udfordringer skattelovgivningen kommer til at stå overfor i de kommende år, således at skattesystemet tilpasses udviklingen og ikke omvendt.


 

Se flere blogsProfil

Kim Pedersen

Kim Pedersen

advokat, partner i Sirius Advokater
Kim Pedersen blogger om retlige emner med skat som fortegn. Han tilbyder dybdegående forklaringer på alt fra generationsskifteskatter over skattevilkår for små og mellemstore virksomheder til Skatteministeriets nyeste påfund.

Kim Pedersen har mere end 25 års erfaring fra begge sider af bordet. Han har arbejdet hos Skat, i et større revisionsfirmas skatteafdeling, og de seneste mange år som advokat med hovedfokus på mindre og mellemstore virksomheder og deres ejere. Kim Pedersen er formand for Advokatrådets Skatteudvalg og medlem af Skattelovrådet..