Gearing af spidskompetencer skal sætte skub i virksomheden

authorimage
BLOGS
Af: Christian Engelsen
22. okt 2011
Det er næsten en banalitet, at en leder med jævne mellemrum må tage sine egne styrker og svagheder op til revision og skaffe sig den indsigt, der skal til for at udbedre de svage punkter. Men spørgsmålet er, om fokus på at udbedre svagheder frem for at styrke spidskompetencerne er mest værdifuldt i en optimeringsproces? I mange andre henseender i forretning prædikes specialisering og fokus på kerneydelse – hvorfor er det så anderledes, når det kommer til optimering af lederen?

På en række af verdens førende business skoler – herunder The Wharton School i USA – sætter man nu fokus på autentisk lederskab. Ved første øjekast fristes man til at tænke, at det blot er endnu en ny ledelsesmæssig floskel. Men autentisk lederskab vender på mange måder bunden i vejret på den sædvanlige måde at evaluere og optimere sine ledelsesmæssige kompetencer på. Der er tale om en radikal anden tilgang til ledelse, hvor lederen skal skabe en dagligdag i virksomheden, som har fokus på maksimal anvendelse af spidskompetencerne. Det vil sige, at lederen blandt andet skal uddelegere de opgaver, som ligger uden for lederens reelle styrke- og kompetenceområde, hvor det er fornuftigt og forsvarligt.

Formålet med øvelsen er naturligvis at komme til at yde mere og bedre. Og faktum er, at de fleste mennesker yder den mest værdifulde indsats, når de beskæftiger sig med det, de er bedst til. Det er når man oplever glæden ved, at indsats bærer frugt i form af projekter, som lykkes, at der opstår motivation og styrke til at præstere igen og igen.

En omstrukturering af arbejdsgangen, så fokus skærpes til, hvorledes man udelukkende udnytter spidskompetencerne kræver til- og fravalg i opgaver og en ny tilgang til anvendelsen af menneskelige ressourcer i virksomheden. Det kræver nemlig en omfattende selvransagelse at finde ud af hvem, som sidder med hvilke kompetencer og hvad, som gør hver medarbejder motiveret og glad for at udføre en opgave. Og her handler det for mange virksomheder om at lokalisere tid og ressourcer til at gennemføre omstruktureringen og prioritere den på lige fod med andre optimeringsprocesser i forretningsdriften.

Dermed ikke ment, at det er fuldstændigt slut med forbedring af dårlige sider. Udvikling og forbedring er en absolut nødvendighed for dagens erhvervsledere. Visdommen er i stedet, at man med et finansielt udtryk må ”geare” sine stærkeste kompetencer for at opnå den største ledelsesmæssige gennemslagskraft og lægge sit hovedfokus her.
Profil
Christian Engelsen authorimage Christian Engelsen er stifter og adm. direktør for Institut for Selskabsledelse, som er et eksklusivt netværk for danske topledere. Christian Engelsen har derfor et stort indblik i de aktuelle emner og problemstillinger, der optager dansk erhvervsliv.
Christian er uddannet MBA fra AVT Business School, AMP fra The Wharton School, CIBE fra Columbia Business School og er to gange udnævnt som Top 100-talent i Berlingske Nyhedsmagasin.
Tidligere bloggere på borsen.dk