Erhvervslivet jagter talenter

authorimage
BLOGS
Af: Christian Engelsen
17. mar 2011
I kampen for at øge virksomhedens konkurrencedygtighed er tiltrækning af de helt rigtige talenter blevet et vigtigt fokusområde i topledelsen. Talenternes formål er at hæve barren i virksomhedens organisation, hvad angår engagement og parathed til forandring, samt bidrage til at skabe en high performance kultur. De ses som en værdifuld investering for at optimere virksomhedens drift, og man er derfor også blevet mere villig til at gå langt for at få de rette talenter.

Mange erhvervsledere oplever i stigende grad, at andre virksomheder har gjort tilnærmelser over for deres talenter igennem det sidste halve år, og at det efterhånden er blevet nødvendigt at spekulere strategisk i, hvorledes talenterne fastholdes for ikke at miste dem. Undersøgelser viser nemlig, at talenter i forvejen er mere tilbøjelige til at forlade virksomheden, hvis det går dårligt - kombineret med lukrative tilbud fra andre virksomheder, begynder det at se attraktivt ud at være talentfuld.

Det er en kombination af opstramninger og manglende incitamenter, der får talenterne til at miste interessen for arbejdet. Selvsagt har mange virksomheder været nødt til at skære ind til benet igennem de sidste par år, og det at motivere den samlede stab er begyndt at være en kunst ud i afprøvning af incitamentssystemer. Men på virksomhedens talenter, fra hvem man forventer en særligt enestående og værdifuld performance, virker den fælles motivation ikke på samme måde - og interessen for at finde ud af præcis, hvad der tænder talenterne, er steget voldsomt blandt danske topledere.

Måske findes en del af svaret, hvis man ser på den måde, virksomhederne arbejder for at tiltrække talenter. Her er kodeordene ikke nødvendigvis bedre frokost, lønstigninger eller bonusordninger. De ord, som dominerer i tiltrækningen, er i langt højere grad medindflydelse, ansvar samt udvikling og uddannelse. I rekrutteringsprocessen ved vi godt, hvad der skal til for at få et talent ombord. Men hvad sker der så, når fuglen er fanget? Hvorfor er det netop, når man har mest behov for talenternes kompetencer, at det er sværest at give dem det, man i starten lovede dem, og som indforstået er forudsætningen for, at talentet kan performe optimalt?

Talenterne har behov for at blive inddraget i beslutningsprocesserne for at føle, at deres egenskaber bliver værdsat. For et talent er incitamenter, der skaber motivation derfor i højere grad dem, som tydeligt har betydning for virksomheden og på sigt er kompetenceudviklende. Og det er vel egentlig humlen i at ansætte et talent.
Profil
Christian Engelsen authorimage Christian Engelsen er stifter og adm. direktør for Institut for Selskabsledelse, som er et eksklusivt netværk for danske topledere. Christian Engelsen har derfor et stort indblik i de aktuelle emner og problemstillinger, der optager dansk erhvervsliv.
Christian er uddannet MBA fra AVT Business School, AMP fra The Wharton School, CIBE fra Columbia Business School og er to gange udnævnt som Top 100-talent i Berlingske Nyhedsmagasin.
Tidligere bloggere på borsen.dk