Er der plads til talent i danske bestyrelser?

authorimage
BLOGS
Af: Christian Engelsen
22. okt 2011
Der er opstået en stigende efterspørgsel på bestyrelsesposter blandt danske direktører, og det er den ledelsesmæssige udvikling, som er udbyttet ved bestyrelsesarbejdet, der trækker. Men der er ikke nær så mange ledige poster, som der er direktører, der indstiller sig selv som kandidater. Langsom udskiftning i bestyrelserne og en tendens til, at bestyrelser sammensættes af personer, der i forvejen igennem en lang årrække har været i netværk med hinanden og dermed føler sig sikre på hinandens arbejdskompetencer, begrænser nye kandidaters muligheder for at blive optaget i en bestyrelse. Og her kan bestyrelserne i væsentligt omfang ende med at gå glip af, i bestyrelsessammenhæng, uprøvede talenter - der både har værdifulde kompetencer og innovative vinkler til at bidrage aktivt i bestyrelsen. Yngre topledere med stærke erfaringer herhjemmefra eller fra udlandet er uforstående overfor, hvordan det kan være, at det professionelle netværk og en forudsætning om, at man aldersmæssigt skal være en veteran i erhvervslivet, synes at veje tungere end kompetencerne, når der skal vælges medlemmer til en bestyrelse. De presser på for at komme ind i bestyrelserne, fordi de har en klar overbevisning om, at de kan byde ind med deres kompetencer og energi. Blandt dem hersker en opfattelse af, at bestyrelserne ikke følger med udviklingen, fordi det er de samme kræfter, der sidder om bordet på trods af ændrede samfundssituationer, der måske kalder på nye og andre kompetencer. De yngre topledere vil gøre op med opfattelsen af, at det kun er 30-40 års erfaring i dansk erhvervsliv, der er adgangsbilletten til bestyrelsesposterne. De mener, at blandt andet erfaringer fra udlandet, hvor andre markeder og samfundsstrukturer giver mulighed for at arbejde med andre udfordringer og problemstillinger end dem, vi ser i Danmark, ruster toplederne til at gennemskue situationer og forandringer hurtigt og handle kreativt og intuitivt for at tilpasse sin ledelse og sin virksomhed til de nye omstændigheder – en væsentlig kompetence i samfundet netop nu. Mange ejerledere vælger af samme grund at professionalisere bestyrelserne nu og skifte familien ud med mere hårdtslående erhvervsledere for at sikre den største kvalitet i arbejdet med virksomhedens styring i kølvandet på finanskrisen. Men i store virksomheder er der ikke samme tendens til udskiftning, og behovet tages ikke på samme måde op til revision så længe forretningen fungerer. Resultatet kan blive en kompetent men uforanderlig bestyrelse, som ikke får tilført de værdifulde kompetencer og den kreative energi, som findes blandt de nye bestyrelsestalenter.
Profil
Christian Engelsen authorimage Christian Engelsen er stifter og adm. direktør for Institut for Selskabsledelse, som er et eksklusivt netværk for danske topledere. Christian Engelsen har derfor et stort indblik i de aktuelle emner og problemstillinger, der optager dansk erhvervsliv.
Christian er uddannet MBA fra AVT Business School, AMP fra The Wharton School, CIBE fra Columbia Business School og er to gange udnævnt som Top 100-talent i Berlingske Nyhedsmagasin.
Tidligere bloggere på borsen.dk