Hvad gør din virksomhed, hvis euroen kollapser?

authorimage
BLOGS
Af: Christian Engelsen
25. jan 2011
Danske virksomheder agerer mere globalt end nogensinde før – og alle er enige om, at verden er kommet tættere på. Men den tætte forbindelse til omverdenen gør os også mere følsomme for påvirkninger udefra. Succesfuld ledelse handler derfor i stigende grad om at tilpasse virksomheden de ændringer, som de globale påvirkningerne skaber. Vi kan ikke længere lege gemmeleg i Danmark – vi bliver i hastigt stigende omfang nødt til at have et globalt udsyn.

I stabile tider inddrages tilpasninger i virksomhedens langsigtede strategi og kan implementeres gradvist og i et tempo, hele organisationen kan følge med i. Men i løbet af de senere år er påvirkninger udefra blevet større og hyppigere, hvilket tvinger topledere til at træffe afgørende valg i højt tempo og med et tåget udsyn. De fleste valg træffes ud fra en øjeblikkelig risikoanalyse – og har sjældent en forbindelse til den oprindelige strategi. Dermed træffes mange valg uden afsæt i forudgående beregninger af den langsigtede konsekvens for virksomhedens kurs.

Fremtidens ledere er nødt til at være forberedte på at have en fleksibel strategi. Man kan populært drage en sammenligning med navigationssystemer til biler. I gamle dage kunne systemet kun finde den korteste eller hurtigste rute. I dag tager systemerne højde for uforudsete begivenheder som f.eks. et trafikuheld – og omdirigerer bilisten til den bedste alternative rute til målet. Samme krav vil også blive stillet til virksomhedernes strategi – man skal være forberedt på det uforudsete og have den alternative rute klar.

Hvis strategi skal give mening, skal den derfor være fleksibel. Og det bliver naturligt at foretage løbende revision af strategien, så den imødekommer forandringerne. Ligeledes vil det heller ikke længere være forbudt at justere virksomhedens kurs – for hvis strategien er dynamisk, kan både kurs, drift og mål også komme i spil i takt med de strategiske ændringer.

En metode til at gøre strategi mere fleksibel er scenarieplanlægning, som er en systematisk tilgang til strategien med formålet at være forberedt på uventede situationer og have beredskabet på plads. En af tilgangene til at forudse fremtidige situationer er dels at foretage løbende analyser af strømninger i samfundet, som potentielt påvirker virksomheden, og dels at foretage løbende korrektion af strategien i henhold til strømningerne.

Scenarieplanlægning tager oftest udgangspunkt i en jævnlig undersøgelse af de største tendenser og forandringer i samfundet inden for f.eks. økonomi, politik og teknologi - med henblik på at lokalisere den retning, hvert område bevæger sig imod. Herefter udformes en liste over de forandringer, som vil have indflydelse på virksomheden, hvorefter man kan definere potentielle fremtidige scenarier for virksomheden i en prioriteret liste efter sandsynlighed og effekt.

Når først scenarierne er skitseret, er det muligt at vurdere de største farer og risici for virksomheden ud fra målestokke om høj sandsynlighed og stor effekt. Det danner grundlag for at kunne planlægge de mest hensigtsmæssige reaktionsmønstre i de givne scenarier. Når der opstår situationer med hastig forandring, som kræver tilsvarende hurtig stillingtagen, fungerer scenarieplanlægningen som en beslutningsstøttemodel, hvor konsekvenser for handlinger i samme eller lignende scenarier allerede forudgående er opridset. Og det bliver dermed mere gennemskueligt at træffe det bedst funderede valg.

Globalisering er irreversibel med det resultat, at vi må indstille os på, at de jævnlige turbulenser bliver hverdag. Virksomhedens fremtid vil derfor kraftigt afhænge af, hvor god toplederens evne er til at træffe de rigtige valg og omstille organisationen hurtigt. Dynamisk udvikling af strategi vil spille en mere markant rolle, og scenarieplanlægning vil dermed blive en vigtig forudsætning for, at toplederen kan øge sine muligheder for at navigere succesfuldt igennem den fremtidige turbulens.
Profil
Christian Engelsen authorimage Christian Engelsen er stifter og adm. direktør for Institut for Selskabsledelse, som er et eksklusivt netværk for danske topledere. Christian Engelsen har derfor et stort indblik i de aktuelle emner og problemstillinger, der optager dansk erhvervsliv.
Christian er uddannet MBA fra AVT Business School, AMP fra The Wharton School, CIBE fra Columbia Business School og er to gange udnævnt som Top 100-talent i Berlingske Nyhedsmagasin.
Tidligere bloggere på borsen.dk