Fremtidens topledere søger faglig udvikling

authorimage
BLOGS
Af: Christian Engelsen
22. okt 2011
De sidste tre års finansielle turbulens har dannet skole for en ny og langt skarpere ledelsesdisciplin. Der er sket forandringer, som tvinger erhvervsledere til at udvikle deres evner til omstilling og tilpasning af virksomhederne hurtigere end før. I Instituttet har vi med stor interesse undersøgt, hvad der kendetegner de erhvervsledere, som mestrer den nye ledelsesdisciplin og er kommet igennem turbulensen med større succes end gennemsnittet. Vi har derfor foretaget en analyse af virksomheder, som afspejler et bredt udsnit af dansk erhvervsliv og ledt efter fællesnævnere blandt de, som har klaret sig bedst. Og vi opdagede især et karaktertræk, som korrelerede markant med succes: Faglig udvikling. Når store forandringer og kriser opstår, vælger de fleste at fokusere på den umiddelbare risikokontrol, og uddannelse af ledere og medarbejdere samt faglig udvikling lægges på hylden. Men vores undersøgelse afslører entydigt, at erhvervsledere, som igennem de sidste tre år har prioriteret udvikling og uddannelse, har langt større tilbøjelighed til at lede virksomheden igennem den finansielle turbulens med succes end andre - målt på profit og vækst. Og det er måske ikke mærkeligt. For det er netop i tider med store forandringer, at erhvervslederen tvinges til at lægge strategier ud fra forventninger og estimater om, hvad fremtiden byder. Og her bliver den faglige viden og erfaringsudveksling afgørende for, om erhvervslederen er i stand til at træffe de bedste ledelsesmæssige og strategiske beslutninger i virksomheden. Resultatet af undersøgelsen er især interessant, fordi det sætter erhvervslederens ansvar for at udvikle sig i fokus. Alt for mange tror tilsyneladende, at en bestået lederuddannelse alene er nok til at gøre en erhvervsleder i stand til at træffe de rigtige beslutninger. Men når samfund og markeder ændrer og udvikler sig, forandres slagets gang, og intet er det samme. Og spørgsmålet er så, hvad fordums lærdom er værd, når alt omkring en ændrer sig, mens man selv står stille. Vi forudser, at den nye og skarpere ledelsesdisciplin vil stille krav til, at fremtidens topledere selv tager initiativ til at uddanne og udvikle sig løbende, så selve lederskabet som hverv ændrer sig til at blive en proces, som er dynamisk og uforudsigelig – og hvor det er evnen til at følge den løbende udvikling, som på sigt vil skille de bedste erhvervsledere fra gennemsnittet.
Profil
Christian Engelsen authorimage Christian Engelsen er stifter og adm. direktør for Institut for Selskabsledelse, som er et eksklusivt netværk for danske topledere. Christian Engelsen har derfor et stort indblik i de aktuelle emner og problemstillinger, der optager dansk erhvervsliv.
Christian er uddannet MBA fra AVT Business School, AMP fra The Wharton School, CIBE fra Columbia Business School og er to gange udnævnt som Top 100-talent i Berlingske Nyhedsmagasin.
Tidligere bloggere på borsen.dk