Er usikkerheden kommet for at blive?

authorimage
BLOGS
Af: Christian Engelsen
05. sep 2011
Landets økonomer spår dramatiske nedjusteringer i væksten for 2012, og avisernes overskrifter er præget af frygten for en ny voldsom finanskrise. Rundt omkring i erhvervslivet kan man registrere anspændthed, nervøsitet og en følelse af afmagt og uretfærdighed over at skulle rammes af den globale økonomiske ubalance igen. En anskuelse, som er til at forstå, men hvor mange af os dog måske godt kunne få brug for at tage et mere løsningsorienteret perspektiv.

I virkeligheden er det nok ikke længere muligt for os at tale om enkeltstående finanskriser. De situationer, som opstår, er et uigenkaldeligt resultat af, at verden er i dynamisk forandring, hvor magtbalancer flytter sig, og lande i stigende grad er infiltreret i hinanden. Der er i det hele taget mange flere fingre i vandet til at skabe bølger, der kommer i vekselvirkning med hinanden og påvirker os alle.

Af den grund er det heller ikke utænkeligt, at vi vil opleve jævnlige turbulenser med større frekvens på sigt. Set ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv er det altså derfor langt vigtigere, at vi bereder os på at håndtere disse turbulenser, hvis vi vil se vækst, i stedet for at gå og håbe og tro, at der er tale om enkeltstående kriser med en begyndelse og en afslutning. Vi kan ikke gå ud fra, at ting nødvendigvis vil vende tilbage til ”normalen” i det øjeblik, der er opgang, for det er slet ikke sikkert, at vi kan forvente at se den form for balance, som vi historisk har haft, igen.

I virksomheder er turbulenser grundlag for en stor mængde uro blandt såvel medarbejderstaben, ledelsen, direktionen som bestyrelsen. Hvorimod man ellers siger, at udfordringer kan bringe mennesker tættere sammen, har en stærk trussel mod virksomheden ofte den modsatte effekt og skaber kløfter. Medarbejderne ved, at virksomhedens økonomi er eller kan blive truet, og at deres positioner er udsatte. Ligeledes er dette erkendt fakta af ledelse og direktion, som ved, at det kan blive nødvendigt at træffe ubehagelige beslutninger på medarbejdernes bekostning. Og derfor sker her ofte en separation, hvor ledelsen går stille med dørene, og medarbejderne generelt og i lange perioder er bange. Ikke just en arbejdsmotiverende situation.

På det strategiske plan sker en relativ stor kompasforskydning for mange. Få holder krampagtigt fast i kerneforretningen, mens innovative virksomheder søger at tilpasse forretningen til nye tilstande. Måske ændrer situationen på behovet for virksomhedens produkter – eller den åbner døren til indtræden på nye markeder. Ikke at virksomheden skal genopfinde sig selv hver gang, der sker udsving men måske blot holde øjnene åbne over for at være smidige i erkendelse af, at det ikke er virksomheden men strømningerne i den globale økonomi, der sætter dagsordnen.

På såvel lederskabs- som strategisk niveau er der mulighed for at foretage præventive tilpasninger, der kan gøre virksomheden lidt mere forandringsparat på sigt. Men vi står nok i virkeligheden over for at skulle revurdere de sædvanlige rammer, vi har for begge discipliner. En filosofisk opgave, der måske vil resultere i fremkomsten af mange nye trends inden for, hvordan virksomheder bør drives, men hvor nøglen nok bliver individualitet og den enkelte leders evne til at ændre retning uden at miste øje for mål og at berede medarbejderne på store skift uden at tabe dem i svinget på vejen.
Profil
Christian Engelsen authorimage Christian Engelsen er stifter og adm. direktør for Institut for Selskabsledelse, som er et eksklusivt netværk for danske topledere. Christian Engelsen har derfor et stort indblik i de aktuelle emner og problemstillinger, der optager dansk erhvervsliv.
Christian er uddannet MBA fra AVT Business School, AMP fra The Wharton School, CIBE fra Columbia Business School og er to gange udnævnt som Top 100-talent i Berlingske Nyhedsmagasin.
Tidligere bloggere på borsen.dk