Forandringsledelse skaber fremtidens topledere

authorimage
BLOGS
Af: Christian Engelsen
22. okt 2011
De topledere, der har klaret at få virksomheden helskindet igennem de sidste to års finansielle turbulens, er blevet rustet med ledelsesmæssige færdigheder, som er værdifulde og gør dem parate til at møde fremtidens strabadser. Fremtidens topledere vil derfor blive mødt med krav om netop disse kompetencer, da erfaringer med turbulens og forandring har afgørende betydning for at kunne lede en virksomhed succesfuldt igennem den globale økonomi. De problemstillinger, toplederne dagligt har været udfordret med, har gjort det nødvendigt for dem at lære at omstille sig selv og virksomheden i rekordtempo, at vurdere risici og finde akutte problemområder samt at imødegå udfordringerne og prioritere virksomhedens ressourcer. Disse topledere vil også i smult vande være hurtige til at danne sig et strategisk overblik og foretage den rette risikostyring i den overordnede strategiske planlægning. Man kommer ikke på landsholdet, hvis man ikke har den nødvendige erfaring og rutine, og en topleder bliver ikke ekspert i forandringsledelse, hvis han ikke har været kastet ud i situationer, hvor han har haft foden på bolden - og faktum er, at der de seneste årtier ikke har været så store ledelsesudfordringer, og dermed lærings- og erfaringsmuligheder med forandringsledelse, som vi har oplevet under den økonomiske turbulens de seneste 3 år. Netop evnen til at håndtere omskiftelighed bliver nødvendig, når virksomheder skal gennemføre en turnaround, refokusere og komme ud over rampen som en konkurrencedygtig, fremtidssikret og visionær virksomhed igen. Kompetencer inden for forandringsledelse spiller derfor en afgørende rolle for, om en topleder vil lykkes med at skubbe virksomheden frem på den lange bane. Og på flere planer bliver toplederrollen langt mere udfordrende fremadrettet, for når recessionen stopper, vågner en global verden af virksomheder, der har brugt de sidste to år på at fokusere på intern rekonstruktion. Det vil handle om at være innovativ, kunne tænke ud af boksen og være hurtig på aftrækkeren uden at miste den røde tråd i virksomhedens overordnede strategi - hvis man vil komme før de andre. Kort sagt skal efterkrisetidens topledere kunne jonglere med endnu flere bolde i luften, og vi vil komme til at se en helt ny type topledere, der formår at indarbejde og udøve ekstreme scenarier i den overordnede strategi og risikostyring - og samtidig have den operationelle forståelse.
Profil
Christian Engelsen authorimage Christian Engelsen er stifter og adm. direktør for Institut for Selskabsledelse, som er et eksklusivt netværk for danske topledere. Christian Engelsen har derfor et stort indblik i de aktuelle emner og problemstillinger, der optager dansk erhvervsliv.
Christian er uddannet MBA fra AVT Business School, AMP fra The Wharton School, CIBE fra Columbia Business School og er to gange udnævnt som Top 100-talent i Berlingske Nyhedsmagasin.
Tidligere bloggere på borsen.dk