SENESTE NYT KURSER Bliv kunde

Drop den lovpligtige CSR-rapportering

authorimage
BLOGS
Af: Henriette Kinnunen
11. Jan 2012
Siden 2009 har de 1100 største danske virksomheder skulle redegøre for, om de arbejder med samfundsansvar, også kaldet CSR (Corporate Social Responsibility), samt redegøre for, hvordan de i givet fald griber dette arbejde an. Mens det principielt er frivilligt for virksomhederne at vælge, om de vil arbejde med samfundsansvar eller ej, er selve rapporteringen således et lovkrav.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har for andet år i træk udarbejdet en rapport, der evaluerer på virksomhedernes overholdelse og erfaringer med dette rapporteringskrav. Konklusionen er, at 15 pct. af de virksomheder, som arbejder med samfundsansvar, ikke har levet op til lovens krav om, at man også skal redegøre for, hvordan man griber arbejdet an, og hvad resultaterne heraf er. Derfor vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu ”øge fokus på, at selskaberne overholder deres respektive forpligtelser efter lovgivningen” og ”i givet fald gribe ind over for dem.”

At Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ”øge sit fokus” på de virksomheder, der arbejder med samfundsansvar og ”i givet fald gribe ind over for dem”, er absurd og spild af såvel borgernes skattekroner som virksomhedernes ressourcer. Hvorfor straffe virksomheder med ekstra kontrol og ekstra administrative byrder, når deres eneste forseelse er, at de ikke har rapporteret godt nok om deres gode samfundsansvar?

I det hele taget kan det undre, at vi i Danmark har vedtaget en lovbestemmelse, der i den grad sætter lighedstegn mellem god rapportering og samfundsansvar. Vel at mærke i den nævnte rækkefølge, hvor den gode rapportering står højere end selve arbejdet med samfundsansvar. Der er således adskillelige eksempler på, at en ”på papiret” ansvarlig virksomhed, får sine varer produceret under kummerlige forhold, mens andre i årtier har udvist samfundsansvar efter devisen: Den der lever stille, lever bedst. At øge kontrollen med virksomhedernes rapporteringsevne bidrager ikke nødvendigvis til større samfundsansvar, og derfor er det også et paradoks at bygge et offentligt rapporterings- og kontrolsystem op omkring virksomhedernes arbejde med samfundsansvar. Når alt kommer til alt, så skal kundernes boykot nok straffe den virksomhed, som ikke har opført sig ansvarligt. Spørg bare hos Nike og Wal-Mart.

Med til billedet hører, at den lovpligtige rapporteringsforpligtelse – udover at kriminalisere de virksomheder, som ellers angiveligt fremstår som det gode eksempel – også er særdeles administrativ byrdefuld. Sidste års undersøgelse viste således, at hver virksomhed brugte ca. to arbejdsuger på rapporteringen, svarende til ca. 32.000 kroner pr. virksomhed eller ca. 11,3 mio. kr. på samfundsniveau. Selv de virksomheder, der slet ikke havde en politik for samfundsansvar, brugte ca. to arbejdsdage, svarende til ca. 6.500 kr. pr. virksomhed, eller ca. 0,5 mio. kr. på samfundsniveau på at rapportere om dette.

Samlet set burde man fra politisk side erkende, at den rapporteringsforpligtelse, som man har pålagt de 1100 største danske virksomheder er en unødvendig overregulering. I særdeleshed hvis bureaukratiet udvikler sig i en sådan grad, at virksomhederne foretrækker at lade som om, at de ikke arbejder med samfundsansvar, og dermed opnå den winwin situation, at de både kan prioritere deres ressourcer på kerneforretningen, undgå Erhvervs- og Selskabsstyrelsens sanktioner og samtidig opføre sig ansvarligt. En sådan taktik vil derudover spare Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at bruge ressourcer på en kontrol, som der ikke er et samfundsmæssigt behov for at kontrollere. Det i sig selv må vel betegnes som samfundsansvar.
Profil
Henriette Kinnunen authorimage Henriette Kinnunen blogger om alt, hvad der har at gøre med aktiviteten inden for Skats mure. Hun er skatteretsekspert og har øje for de juridiske sammenhænge i enhver skattesag.
 
Henriette Kinnunen er cand.jur med speciale i selskabs- og fondsbeskatning, men hun har stor indsigt i skatterettens kringelkroge og Skats arbejde generelt. Hun er Tax and Public Affairs Director hos Grace Public Affairs. Hendes baggrund omfatter stillinger som presserådgiver i Skat, chef for et retssikkerhedsprojekt i Skat og videnjurist i Advokatfirmaet Bech-Bruuns skatteafdeling.

Tidligere bloggere på borsen.dk